Loading...
Melita Hrenko

Melita Hrenko
no.: 28855 source: ARRS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2222  Measures for conservation of biodiversity in forest ecosystems   10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Hojka Kraigher  5,675 
2. J4-4547    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Tine Grebenc  4,460 
3. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Tine Grebenc  7,597 
4. V4-2015  Business opportunities in forests seed and nurseries production   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Hojka Kraigher  4,400 
5. J4-1766  Methodology approaches in genome-based diversity and ecological plasticity study of truffles from their natural distribution areas   7/1/2019 - 12/31/2022  PhD Tine Grebenc  5,193 
6. J4-9297  The agreement and synchrony between woody carbon sequestration and eddy covariance estimates of net ecosystem productivity in a heterogeneous open woodland ecosystem   7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Jožica Gričar  5,443 
7. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Hojka Kraigher  5,020 
8. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,294 
9. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Hojka Kraigher  4,663 
10. L4-7547  Performance of wood and lignocelulosic composites in outdoor applications   3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Miha Humar  8,324 
11. J4-7052  From hazardous waste to living soils ? microbial communities and plant-soil feedbacks in heavy metal contaminated soil before and after remediation   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Irena Maček  3,120 
12. J4-7203  Short- and long-term responses of oak in Submediterranean region to extreme weather events using a tree-anatomical analysis and ecophysiological measurements   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Jožica Gričar  4,789 
13. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Hojka Kraigher  5,122 
14. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Miha Humar  7,581 
15. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Hojka Kraigher  3,341 
16. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,735 
17. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Hojka Kraigher  5,279 
18. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jožica Gričar  5,224 
19. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,724 
20. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  6,013 
21. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Hojka Kraigher  3,449 
22. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Jurc  5,605 
23. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,913 
24. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Tine Grebenc  4,498 
25. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,745 
26. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,251 
27. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,610 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,269 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,164 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,877 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,128 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite