Loading...
Melita Hrenko

Melita Hrenko
no.: 28855 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4547  Climate changes and ectomycorrhizal fungi - how far can we go with an assisted migration of truffles?   2022 - 2024  PhD Tine Grebenc  4,800 
2. V4-2222  Measures for conservation of biodiversity in forest ecosystems   2022 - 2024  PhD Hojka Kraigher  6,109 
3. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2024  PhD Tine Grebenc  8,231 
4. V4-2015  Business opportunities in forests seed and nurseries production   2020 - 2023  PhD Hojka Kraigher  5,263 
5. J4-1766  Methodology approaches in genome-based diversity and ecological plasticity study of truffles from their natural distribution areas   2021 - 2022  PhD Tine Grebenc  5,507 
6. J4-9297  The agreement and synchrony between woody carbon sequestration and eddy covariance estimates of net ecosystem productivity in a heterogeneous open woodland ecosystem   2018 - 2022  PhD Jožica Gričar  5,871 
7. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   2018 - 2021  PhD Hojka Kraigher  5,404 
8. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   2018 - 2021  PhD Robert Brus  11,038 
9. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   2016 - 2019  PhD Hojka Kraigher  4,884 
10. L4-7547  Performance of wood and lignocelulosic composites in outdoor applications   2016 - 2019  PhD Miha Humar  8,739 
11. J4-7052  From hazardous waste to living soils ? microbial communities and plant-soil feedbacks in heavy metal contaminated soil before and after remediation   2016 - 2018  PhD Irena Maček  3,289 
12. J4-7203  Short- and long-term responses of oak in Submediterranean region to extreme weather events using a tree-anatomical analysis and ecophysiological measurements   2016 - 2018  PhD Jožica Gričar  5,111 
13. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   2014 - 2017  PhD Hojka Kraigher  5,485 
14. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   2013 - 2016  PhD Miha Humar  7,954 
15. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  3,493 
16. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  10,293 
17. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   2009 - 2012  PhD Hojka Kraigher  5,580 
18. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2009 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,993 
19. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2010 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,268 
20. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (Slovene)   2009  PhD Jožica Gričar  5,547 
21. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   2007 - 2009  PhD Hojka Kraigher  3,551 
22. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   2007 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  10,246 
23. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   2008  PhD Tine Grebenc  4,861 
24. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2008  PhD Gregor Božič  4,984 
25. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nike Krajnc  7,725 
26. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Maja Jurc  7,022 
27. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   2007  PhD Dušan Jurc  6,074 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,623 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,891 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2010  PhD Hojka Kraigher  11,643 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2007 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,714 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite