Loading...
PhD Andrej Kobler

PhD Andrej Kobler
no.: 16067 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail andrej.koblerat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
GIS, remote sensing, cartography, environmental modelling, wildlife, spontaneous refforestation
Points
94.46
A''
25.71
A'
69.64
A1/2
69.64
CI10
778
CImax
202
h10
13
A1
0.37
A3
0.44
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 25, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  1,002  923  41.95 
Scopus 26  1,178  1,090  41.92 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctor's degree  Ph. D.   Geodesy  SI University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering 2011 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  10/1/1995  Research associate    Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J2-3055  ROVI – Innovative radar and optical satellite image time series fusion and processing for monitoring the natural environment   2021 - 2024  PhD Krištof Oštir  2,487 
2. V4-2026  Diseases, pests and drought stress of European beech at various climate change scenarios   2020 - 2023  PhD Nikica Ogris  6,928 
3. J4-1766  Methodology approaches in genome-based diversity and ecological plasticity study of truffles from their natural distribution areas   2019 - 2022  PhD Tine Grebenc  5,457 
4. V4-1820  Causes and effect of December 2017 wind throw on further development of European beech and Silver fir stands in Slovenian Forests   2018 - 2021  PhD Matjaž Čater  2,923 
5. V4-1614  Adaptive management in spruce forests in Slovenia   2016 - 2019  PhD Tomislav Levanič  4,792 
6. V4-1623  Development of detection methods for injuries of coniferous trees due to spruce and fir bark beetles and development of forecasting models of spruce and fir bark beetles outbreaks in Slovenia   2016 - 2019  PhD Nikica Ogris  4,374 
7. J4-7362  Development of a multi-method approach to study wildlife behavior: investigating human-bear conflicts in contrasting landscapes of Europe   2016 - 2018  PhD Klemen Jerina  3,351 
8. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   2014 - 2017  PhD Andrej Kobler  7,339 
9. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   2014 - 2017  PhD Hojka Kraigher  5,422 
10. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   2014 - 2016  PhD Primož Simončič  3,216 
11. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   2012 - 2014  PhD Hojka Kraigher  3,466 
12. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   2011 - 2014  PhD Marko Kovač  5,857 
13. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   2011 - 2014  PhD Lado Kutnar  4,126 
14. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   2011 - 2013  PhD Janez Pirnat  2,188 
15. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jernej Jogan  10,881 
16. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,771 
17. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2010 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,940 
18. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   2009 - 2011  PhD Mirko Medved  2,862 
19. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   2008 - 2011  PhD Lado Kutnar  2,827 
20. V4-0539  Primerjava dveh gozdnogojitvenih sistemov v luči klimatskih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Matjaž Čater  4,414 
21. V4-0495  Prostorska razširjenost, vitalnost in populacijska dinamika prostoživečih vrst parkljarjev v Sloveniji: preučevanje vplivov okoljskih i (Slovene)   2009 - 2010  PhD Klemen Jerina  2,634 
22. L7-9723  The application of lidar remote sensing in the study of past cultural landscapes   2007 - 2010  PhD Ivan Šprajc  1,889 
23. M1-0137  Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova (Slovene)   2007 - 2008  PhD Mitja Janža  5,240 
24. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   2007 - 2008  PhD Lado Kutnar  2,411 
25. L2-6575  Processing lidar data (Development and usage of algorithms for mapping and estimation of forest stand biomass and structure using lidar and digital multispectral imagery)   2004 - 2007  PhD Sašo Džeroski  2,986 
26. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   2005 - 2006  PhD Miha Humar  13,662 
27. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  9,040 
28. V4-0440  Trajnostni razvoj slovenskega alpskega prostora (Slovene)   2002 - 2004  PhD Tomislav Levanič  1,989 
29. V4-0435  Uveljavljanje habitatske vloge gozdov v gozdno gospodarstvenem načrtovanju (Slovene)   2003 - 2004  PhD Miran Čas  1,416 
30. V4-0434  Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov visoke ločljivosti (Slovene)   2001 - 2004  PhD Milan Hočevar  1,415 
31. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1999 - 2001  PhD Primož Simončič  3,973 
32. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   2000  PhD Miha Adamič  6,286 
33. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  1,176 
34. J4-7297  Razsežnosti problemov ohranitve velikih zveri v kulturni krajini: primer rjavega medveda (Slovene)   1998  PhD Miha Adamič  868 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,436 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,763 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,513 
4. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2002 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,118 
5. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor (Slovene)   2001 - 2002  PhD Milan Hočevar  2,748 
Views history
Favourite