Loading...
PhD Gal Kušar

PhD Gal Kušar
no.: 19721 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail gal.kusarat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Forest, forest inventory, geogaphic information systems in forestry, digital photogrammetry, remote sensing
Points
85.29
A''
0
A'
20
A1/2
20
CI10
22
CImax
15
h10
2
A1
0.25
A3
0.83
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 27  26  6.5 
Scopus 29  28 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  3/15/2019  Research associate  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1821  A review and evaluation of forest development models for forest management planning at different spatial scales   2020  PhD Matija Klopčič 
2. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dušan Jurc 
3. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2010 - 2011  PhD Tine Grebenc 
4. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher 
5. V4-0356  Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi (Slovene)   2007 - 2008  PhD Marko Kovač 
6. V4-0984  Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanja razvoja gozdnih ekosistemov, skupin gozdnega drevja in prostostoječega gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij (Slovene)   2005 - 2006  PhD Milan Hočevar 
7. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc 
8. J4-3024  Growth of the trees at the upper timber line as indicator of climatic changes   2002 - 2004  PhD Tomislav Levanič 
9. V4-0434  Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov visoke ločljivosti (Slovene)   2001 - 2004  PhD Milan Hočevar 
10. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar 
11. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2010  PhD Hojka Kraigher 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher 
4. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2002 - 2003  PhD Hojka Kraigher 
Views history
Favourite