Loading...
PhD Dušan Jurc

PhD Dušan Jurc
no.: 07948 source: ARRS

researcher – retired
Phone number (01) 423 13 43
E-mail dusan.jurcat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Diseases of trees, forest pathology, mycology, forest protection
Points
149.97
A''
0
A'
79.87
A1/2
79.87
CI10
696
CImax
375
h10
11
A1
0.5
A3
0.64
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 7, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 30  695  645  21.5 
Scopus 32  777  727  22.72 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Barbara Piškur  Doctoral degree  10/1/2004 - 3/31/2009  25448 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology 1977 
Master's degree    Planet Physiology  SI University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology 1983 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1822  Improvement of the monitoring system for catching spruce bark beetles in control pheromone traps and the system of setting of control traps, and the development of an application for location planning and abundance of control traps and trap logs by regulatory units of the Slovenia Forest Service   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Maarten De Groot  3,529 
2. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,253 
3. V4-1823  Development of organizational and technical support for effective actions against the outbreaks of forest pests   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Barbara Piškur  5,279 
4. V4-1439  Development of new methods for the detection, diagnosis and prognosis of alien organisms harmful to forests   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Dušan Jurc  2,993 
5. V4-1145  Possibilities and restrictions on picking of fungi in forests and development of truffle culture in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Dušan Jurc  3,549 
6. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Jernej Jogan  10,421 
7. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dušan Jurc  7,254 
8. L4-2301  Jesenov ožig v Sloveniji in proučevanje glive Chalara fraxinea (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Dušan Jurc  1,980 
9. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,990 
10. V4-0493  Vpliv suše in povišane temperature na razvoj gozdu škodljivih organizmov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Dušan Jurc  1,980 
11. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Jurc  5,586 
12. V4-0349  Vpliv staranja ter globokih in površinskih poškodb na drevju na kvaliteto lesa (Slovene)   1/1/2007 - 11/30/2008  PhD Tomislav Levanič  3,985 
13. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,590 
14. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Miha Humar  13,033 
15. V1-0295  Razvoj medmrežne različice sistema beleženja in kartiranja gliv Slovenije: Boletus informaticus.NET (Slovene)   10/1/2006 - 5/31/2008  PhD Dušan Jurc  2,099 
16. L4-6236  Wetwood in silver fir (Abies alba Mill.)   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Nikolaj Torelli  4,076 
17. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Dušan Jurc  8,690 
18. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2005  PhD Gregor Urek  4,167 
19. V4-0703  Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Dušan Jurc  2,128 
20. V4-0366  Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov (Škodljivost biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdu) (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Maja Jurc  3,622 
21. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher  5,841 
22. L4-0507  Uvajanje arboristike v Sloveniji (Slovene)   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Primož Oven  3,385 
23. L4-8567  Interaction effect of biotic and abiotic stress factors to development of common oak   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Primož Simončič  2,805 
24. V4-6913  Bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega varstva gozdnih ekosistemov (Slovene)   1/1/1995 - 12/31/1999  PhD Janez Titovšek  1,450 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,126 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,838 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,097 
4. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,794 
Views history
Favourite