Loading...
PhD Marko Kovač

PhD Marko Kovač
no.: 05093 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Monitoring of forest ecosystems, forest management planning, spatial informatics
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
198.64
A''
55.58
A'
55.58
A1/2
108.84
CI10
110
CImax
19
h10
7
A1
0.68
A3
2.94
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 14  121  97  6.93 
Scopus 18  137  106  5.89 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V1-2141  Identification, assessment and mapping of ecosystem services in valuable nature conservation areas in Slovenia - NatGuidES   10/1/2021 - 9/30/2023  PhD Mateja Šmid Hribar  1,886 
2. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Hojka Kraigher  5,000 
3. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Marko Kovač  4,620 
4. V4-1421  An evaluation of the forest state and development parameters for the needs of the implementation of the National forest programme objectives   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Andrej Bončina  1,574 
5. V1-1429  Development of a methodology for the assessment and mapping of forest ecosystem services in Slovenia   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marko Kovač  2,947 
6. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Primož Simončič  3,078 
7. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,683 
8. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Marko Kovač  5,654 
9. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dušan Jurc  7,240 
10. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Kovač  3,507 
11. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,986 
12. V4-0356  Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Marko Kovač  1,431 
13. V4-0984  Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanja razvoja gozdnih ekosistemov, skupin gozdnega drevja in prostostoječega gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Milan Hočevar  1,154 
14. V4-0443  Dendrokronološke, gozdnoekološke in gozdnogojitvene raziskave (Slovene)   11/1/2001 - 1/30/2006  PhD Matjaž Čater  1,273 
15. V4-0439  Vpliv okoljskih razmer na gozdno drevje (Slovene)   11/1/2001 - 1/30/2006  PhD Marko Kovač  1,903 
16. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   11/1/2001 - 2/28/2005  PhD Primož Simončič  2,646 
17. V4-0434  Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov visoke ločljivosti (Slovene)   11/1/2001 - 4/30/2004  PhD Milan Hočevar  1,373 
18. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2003  MSc Franc Ferlin  3,219 
19. V4-0368  Razvoj metodologije za ekonomsko vrednostenje funkcij gozda (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Marko Kovač  560 
20. V4-0183  Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor (Slovene)   10/1/1998 - 12/31/2000  PhD Marko Kovač  1,009 
21. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  MSc Franc Ferlin  1,948 
22. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Milan Hočevar  1,138 
23. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   6/1/1998 - 12/31/2000  PhD Milan Hočevar  3,764 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,108 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,110 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,821 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,078 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,781 
6. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor (Slovene)   1/1/1999 - 4/30/2002  PhD Milan Hočevar  2,698 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite