Loading...
PhD Marko Kovač

PhD Marko Kovač
no.: 05093 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Monitoring of forest ecosystems, forest management planning, spatial informatics
Points
79.54
A''
0
A'
0
A1/2
22.61
CI10
141
CImax
21
h10
8
A1
0.23
A3
0.54
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 28, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 16  168  136  8.5 
Scopus 18  168  134  7.44 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2219  The process of adjusting and complementing the National Forest Program   2022 - 2024  PhD Anže Japelj  4,385 
2. V1-2141  Identification, assessment and mapping of ecosystem services in valuable nature conservation areas in Slovenia - NatGuidES   2021 - 2023  PhD Mateja Šmid Hribar  2,120 
3. N4-0146  Samonikla hrana: izboljševanje vrednostnih verig užitne samonikle hrane v Sredozemlju (Slovene)   2022 - 2023  PhD Anže Japelj  1,231 
4. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   2018 - 2021  PhD Hojka Kraigher  5,338 
5. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   2016 - 2019  PhD Marko Kovač  4,987 
6. V4-1421  An evaluation of the forest state and development parameters for the needs of the implementation of the National forest programme objectives   2014 - 2017  PhD Andrej Bončina  1,653 
7. V1-1429  Development of a methodology for the assessment and mapping of forest ecosystem services in Slovenia   2014 - 2017  PhD Marko Kovač  3,163 
8. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   2014 - 2016  PhD Primož Simončič  3,216 
9. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  10,206 
10. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   2011 - 2014  PhD Marko Kovač  5,857 
11. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,772 
12. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2010 - 2012  PhD Marko Kovač  3,666 
13. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2009  PhD Hojka Kraigher  6,231 
14. V4-0356  Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi (Slovene)   2006 - 2008  PhD Marko Kovač  1,503 
15. V4-0984  Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanja razvoja gozdnih ekosistemov, skupin gozdnega drevja in prostostoječega gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij (Slovene)   2005 - 2006  PhD Milan Hočevar  1,195 
16. V4-0439  Vpliv okoljskih razmer na gozdno drevje (Slovene)   2001 - 2006  PhD Marko Kovač  1,935 
17. V4-0443  Dendrokronološke, gozdnoekološke in gozdnogojitvene raziskave (Slovene)   2001 - 2005  PhD Matjaž Čater  1,312 
18. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   2002 - 2004  PhD Primož Simončič  2,729 
19. V4-0434  Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov visoke ločljivosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Milan Hočevar  1,415 
20. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2003  MSc Franc Ferlin  3,317 
21. V4-0368  Razvoj metodologije za ekonomsko vrednostenje funkcij gozda (Slovene)   2000 - 2003  PhD Marko Kovač  568 
22. V4-0183  Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor (Slovene)   2000  PhD Marko Kovač  1,037 
23. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   2000  MSc Franc Ferlin  2,003 
24. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  1,176 
25. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  3,864 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,442 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,766 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,515 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,612 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2002 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,119 
6. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor (Slovene)   2001 - 2002  PhD Milan Hočevar  2,748 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite