Loading...
PhD Marko Kovač

PhD Marko Kovač
no.: 05093 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Monitoring of forest ecosystems, forest management planning, spatial informatics
Points
103.07
A''
0
A'
20
A1/2
42.61
CI10
146
CImax
22
h10
8
A1
0.31
A3
0.54
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 22, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  174  139  8.18 
Scopus 18  174  140  7.78 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2219  The process of adjusting and complementing the National Forest Program   2022 - 2024  PhD Anže Japelj  4,503 
2. V1-2141  Identification, assessment and mapping of ecosystem services in valuable nature conservation areas in Slovenia - NatGuidES   2021 - 2023  PhD Mateja Šmid Hribar  2,162 
3. N4-0146  Samonikla hrana: izboljševanje vrednostnih verig užitne samonikle hrane v Sredozemlju (Slovene)   2022 - 2023  PhD Anže Japelj  1,257 
4. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   2018 - 2021  PhD Hojka Kraigher  5,495 
5. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   2016 - 2019  PhD Marko Kovač  5,097 
6. V4-1421  An evaluation of the forest state and development parameters for the needs of the implementation of the National forest programme objectives   2014 - 2017  PhD Andrej Bončina  1,682 
7. V1-1429  Development of a methodology for the assessment and mapping of forest ecosystem services in Slovenia   2014 - 2017  PhD Marko Kovač  3,227 
8. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   2014 - 2016  PhD Primož Simončič  3,263 
9. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  10,364 
10. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   2011 - 2014  PhD Marko Kovač  5,918 
11. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,961 
12. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2010 - 2012  PhD Marko Kovač  3,713 
13. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2009  PhD Hojka Kraigher  6,314 
14. V4-0356  Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi (Slovene)   2006 - 2008  PhD Marko Kovač  1,537 
15. V4-0984  Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanja razvoja gozdnih ekosistemov, skupin gozdnega drevja in prostostoječega gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij (Slovene)   2005 - 2006  PhD Milan Hočevar  1,208 
16. V4-0439  Vpliv okoljskih razmer na gozdno drevje (Slovene)   2001 - 2006  PhD Marko Kovač  1,945 
17. V4-0443  Dendrokronološke, gozdnoekološke in gozdnogojitvene raziskave (Slovene)   2001 - 2005  PhD Matjaž Čater  1,321 
18. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   2002 - 2004  PhD Primož Simončič  2,761 
19. V4-0434  Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov visoke ločljivosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Milan Hočevar  1,428 
20. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2003  MSc Franc Ferlin  3,360 
21. V4-0368  Razvoj metodologije za ekonomsko vrednostenje funkcij gozda (Slovene)   2000 - 2003  PhD Marko Kovač  569 
22. V4-0183  Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor (Slovene)   2000  PhD Marko Kovač  1,043 
23. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   2000  MSc Franc Ferlin  2,027 
24. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  1,187 
25. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  3,908 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,740 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,984 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,747 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,794 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2002 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,226 
6. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor (Slovene)   2001 - 2002  PhD Milan Hočevar  2,760 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite