Loading...
PhD Barbara Brečko

PhD Barbara Brečko
no.: 23497 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail barbara.breckoat signfdv.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.03.00  Social sciences  Sociology   
5.01.00  Social sciences  Educational studies   
Keywords
Statistical methods, research metodology, qualitative research, quantitative reasearch
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
248.45
A''
80.77
A'
102.64
A1/2
102.64
CI10
3
CImax
2
h10
1
A1
0.85
A3
2.25
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 3, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 0.5 
Scopus 0.75 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Master degree in European Social Policy Analysys    SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 1997 
Master's degree  M. Sc.   Communication Science  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 2007 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 2015 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (120%, RD:100%)  University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences  Center za družboslovno informatiko (Slovene)  10/13/2014  Research associate  Teaching Assistant with Doctorate  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-50159  Assessing and Modelling Unit Nonresponse Bias in Probability-Based Web Surveys   2023 - 2024  PhD Gregor Čehovin  1,285 
2. V5-2329  Digital maturity of youth: social needs and informal education of youth in the digital age   2023 - 2024  PhD Tanja Oblak Črnič  753 
3. J7-4641  Heritage for Inclusive Sustainable Transformation - HEI-TRANSFORM   2022 - 2024  PhD Sonja Ifko  8,308 
4. V5-2283  Analysis of research infrastructures to strengthen national and EU research capacities   2022 - 2024  PhD Gregor Čehovin  984 
5. J5-3100  Evaluating probability and nonprobability online panels   2021 - 2024  PhD Vasja Vehovar  1,570 
6. J5-2564  Media repertoires among the Youth: Social, political and cultural aspects of digitalised everyday life   2020 - 2024  PhD Tanja Oblak Črnič  2,220 
7. J5-2558  The Implications of Proxy Internet Use for the Internet Skills of Older Adults   2020 - 2021  PhD Andraž Petrovčič  2,061 
8. J5-8233  Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach   2017 - 2018  PhD Vasja Vehovar  2,544 
9. L5-7626  Smart ICT Solutions for Active and Healthy Ageing: Integrating Informal e-Care Services in Slovenia   2017  PhD Vesna Dolničar  2,821 
10. J5-6817  Development and evaluation automation of survey questionnaire   2015 - 2016  PhD Vasja Vehovar  2,509 
11. J5-5538  Methodology of social research within the context of e-social science   2015 - 2016  PhD Vasja Vehovar  1,682 
12. J5-4159  Developing an integrated model of indicators for monitoring and evaluating the effectiveness of e-government policies   2011 - 2012  PhD Mirko Vintar  3,704 
13. L5-2291  Kaj slovenski otroci počnejo na Internetu? (Slovene)   2009 - 2011  PhD Bojana Lobe  1,207 
14. V5-0427  Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2011  PhD Vasja Vehovar  1,926 
15. J7-0004  The integration of Internet technology into probability-based sample surveys   2008 - 2011  PhD Vasja Vehovar  1,962 
16. V5-0227  Evalvacija stanja ter ukrepi za izboljšanje IKT pismenosti (Slovene)   2008  PhD Vasja Vehovar  1,116 
17. J5-7029  Social and cultural aspects of virtual lifestyles   2008  PhD Vasja Vehovar  2,551 
18. L5-7358  International studies of students' knowledge: Explaning the Slovene students' lagging behind the students from best achieving countries   2007 - 2008  PhD Janez Justin  3,091 
19. V5-0657  SITES modul 3: mednarodna primerjalna analiza znanja in spretnosti uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij v šoli (Slovene)   2005 - 2006  Barbara Japelj Pavešič  319 
20. V5-0828  Analiza šolskih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj bralne pismenosti (Slovene)   2003 - 2006  MSc Marjeta Doupona  642 
21. V5-0955  Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi (Slovene)   2005 - 2006  PhD Matej Tušak  3,258 
22. V5-0656  Metodološka priprava mednarodno primerljivih kazalnikov spremljanja razvoja vzgoje in izobraževanja v RS (Slovene)   2004 - 2006  PhD Mojca Štraus  1,284 
23. V5-0564  Spremljanje in primerjava ključnih elementov, ki določajo učinkovitost in kakovost naravoslovnega in matematičnega izobraževanja (Slovene)   2005  Barbara Japelj Pavešič  1,079 
24. V5-0835  Izzivi naravoslovno-tehničnega izobraževanja (Slovene)   2004 - 2005  PhD Sergij Gabršček  1,130 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0399  Internet research   2019 - 2024  PhD Vasja Vehovar  2,790 
2. P5-0399  Internet research   2016 - 2018  PhD Vasja Vehovar  2,774 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. Rights, Equality and Citizenship-CYBERSAFE  Changing Attitudes among teenagers on Cyber Violence against Women and Girls   1/1/2018 - 12/31/2020  Barbara Brečko   
Views history
Favourite