Loading...
PhD Ivan - Janez Hacin

PhD Ivan - Janez Hacin
no.: 03383 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 
4.03.04  Biotechnical sciences  Plant production  Sustainable agriculture 
Keywords
biotechnology, BNF, legume, Rhyzobium, symbiosis, wetland ecology, hop physiology
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
379
CImax
130
h10
8
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 481  440  48.89 
Scopus 10  537  494  49.4 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1980 
Master's degree  M. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1989 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-3631  Ecology of social interactions in Bacillus subtilis   2010 - 2013  PhD Ines Mandić-Mulec  2,148 
2. J4-4250  Metagenomics for bioexploration and biomining of bacterial laccases for a sustainable environment   2012  PhD Ines Mandić-Mulec  2,300 
3. J4-2154  Moduliranje medceličnega komuniciranja mikroorganizmov zaradi dejavnikov okolja (Slovene)   2010 - 2012  PhD Peter Raspor  4,945 
4. J1-0005  Chemical and biological cycling of endocrine disrupting compounds in wastewater treatment   2010 - 2011  PhD Janez Ščančar  5,503 
5. V4-0531  Uporaba sodobnih pridelovalnih tehnologij za doseganje višje kakovosti vrtnin (Slovene)   2008  PhD Nina Kacjan Maršić  1,705 
6. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   2007 - 2008  PhD Tine Grebenc  4,733 
7. V1-0294  Vrednotenje ekoremediacijskega potenciala tal Ljubljanskega barja in modeliranje transporta kontaminantov v pitno vodo (Slovene)   2006 - 2008  PhD Ivan - Janez Hacin  1,867 
8. J4-6149  The Ljubljana Marsh - assessment of environmental change by activity and structure of microbial community   2004 - 2007  PhD Ines Mandić-Mulec  1,821 
9. V4-0415  Razvoj kmetijstva ob ohranjanju biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju (Slovene)   2000 - 2003  PhD Ivan - Janez Hacin  1,280 
10. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1998 - 1999  PhD Hojka Kraigher  5,010 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2009 - 2013  PhD Ines Mandić-Mulec  5,818 
2. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2004 - 2008  PhD Peter Raspor  6,320 
3. P0-0562-0481  Mikrobna fiziologija in mikrobna ekologija (Slovene)   2002 - 2003  PhD Ivan Mahne  1,550 
Views history
Favourite