Loading...
PhD Nina Kacjan Maršić

PhD Nina Kacjan Maršić
no.: 13010 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail nina.kacjan.marsicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 
Keywords
horticulture, hydroponic, plant nutrition, lettuce
Points
358.74
A''
15.58
A'
200.15
A1/2
234.96
CI10
425
CImax
37
h10
13
A1
1.26
A3
2.63
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 6, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 31  392  354  11.42 
Scopus 34  495  451  13.26 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1991 
Master's degree    Agriculture  SI 1996 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy Department  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Group for vegetable and ornamental plants production  1/15/1992  Assistant professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J2-4427  Algne tehnologije za zelene produkte - ALGreen (Slovene)   2022 - 2023  PhD Tjaša Griessler Bulc  7,192 
2. L7-4422  "UPTAKE": PONOVNA UPORABA VODE IN BLATA IZ ČISTILNIH NAPRAV V KMETIJSTVU: PRIVZEM IN PORAZDELITEV PRIORITETNIH ONESNAŽIL V MODELNI RASTLINI PARADIŽNIKA (Slovene)   2022 - 2023  PhD Ester Heath  6,443 
3. L4-9305  Localy grown buckwheat grain for production of high quality food products   2018 - 2021  PhD Anita Kušar  6,574 
4. V4-1408  Evaluation of quality and safety parameters of vegetables produced on different systems in Slovenia and abroad with aim to establish national quality scheme for vegetables   2014 - 2016  PhD Rajko Vidrih  8,353 
5. J4-5524  The effect of iodine and selenium on growth and quality of crops   2013 - 2016  PhD Vekoslava Stibilj  4,628 
6. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   2011 - 2014  PhD Franci Štampar  5,077 
7. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   2011 - 2014  PhD Franc Batič  11,032 
8. V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)   2010 - 2013  PhD Janko Urbanc  5,181 
9. V4-1131  Sustainable use of water to streanghten plant production potential in Slovenia   2011 - 2013  PhD Marina Pintar  3,396 
10. V4-0531  Uporaba sodobnih pridelovalnih tehnologij za doseganje višje kakovosti vrtnin (Slovene)   2008 - 2011  PhD Nina Kacjan Maršić  1,705 
11. J7-9805  The influence of UV - B radiation to antioxidant content and distribution in cultivated plants   2009  PhD Vekoslava Stibilj  4,047 
12. L1-7097  Nitrate migration in a plant-soil-groundwater system   2005 - 2008  PhD Janko Urbanc  6,686 
13. J4-6030  CHARACTERISATION OF cv. ISTRSKA BELICA   2005 - 2007  PhD Metoda Lipnik Štangelj  2,817 
14. J4-6476  Impact of selenium on the yield of vegetables and crop plants   2004 - 2007  PhD Jože Osvald  3,151 
15. V4-0761  Modeli konkurenčnega trženja kmetijskih pridelkov - sadja in zelenjave - na primeru kmetijstva majhnega obsega (Slovene)   2004 - 2005  PhD Katja Vadnal  3,580 
16. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   2004 - 2005  PhD Anton Prosen  6,517 
17. V4-0393  Pridelava česna iz pravega semena, genetska opredelitev vrste in ugotovitev uporabne vrednosti (Slovene)   2000 - 2003  PhD Borut Bohanec  3,987 
18. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)   2001 - 2003  MSc Iztok Košir  4,449 
19. V4-0417  Metode fertigacije vrtnin in njihov vpliv na razvoj izbranih vrst vrtnin ter na okolje (Slovene)   2000 - 2003  PhD Nina Kacjan Maršić  1,785 
20. L4-1440  Samonikle rastline šparglja v Sloveniji, njihova uporabnost in razmnoževanje s tkivnimi kulturami (Slovene)   1999 - 2001  PhD Marijana Jakše  2,402 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0013  Horticulture   2022 - 2023  PhD Robert Veberič  5,297 
2. P4-0013  Horticulture   2015 - 2021  PhD Robert Veberič  6,040 
3. P4-0013  Horticulture   2009 - 2014  PhD Franci Štampar  7,072 
4. P4-0013  Horticulture   2004 - 2008  PhD Franci Štampar  6,639 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-FA1204  Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions   10/1/2012 - 9/30/2016  Nina Kacjan Maršić   
2. COST-FA1105  Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture   4/19/2012 - 4/18/2016  Nina Kacjan Maršić   
Views history
Favourite