Loading...
MSc Venčeslav Lapajne

MSc Venčeslav Lapajne
no.: 03473 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.01  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Phyisical chemistry 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
Keywords
surface waters, underground waters, soil, microelements, chemical analysis, pollution
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
47
CImax
46
h10
1
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 29, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 56  49  24.5 
Scopus 68  62  20.67 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Chem.   Physical chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of natural science and technology 1974 
Master's degree  M. Sc.   Chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of natural science and technology 1978 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1109  Analysis of contamination and possibilities for lowering of polycyclic aromatic hydrocarbons in food   2011 - 2012  PhD Božidar Žlender  2,991 
2. V4-1134  Building of national sistem of variable buffer zones for water bodies, protected areas and urban areas   2011 - 2012  PhD Miran Lakota  3,074 
3. V1-1051  Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline (Slovene)   2010 - 2012  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,913 
4. L1-0073  Assessing the optimal balance between environmental protection and economic use of mineral and spring groundwater resources – a case study of the Rogaška Slatina fractured aquifer system   2008 - 2011  PhD Branka Trček  4,860 
5. J4-9532  The quality of food dependent on agricultural production method   2007 - 2010  PhD Martina Bavec  6,430 
6. V4-0865  Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih (Slovene)   2003 - 2005  PhD Martina Bavec  3,740 
7. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2001 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,124 
8. V4-0297  Prilagajanje meril za izvajanje nadzirane pridelave sadja po pravilih SIPS zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Stanislav Tojnko  2,350 
9. V4-9123  Zmanjšanje obremenitve tal in pridelkov z racionalnejšimi načini tehnične uporabe pesticidov (Slovene)   1998 - 2000  PhD Stane Berčič  2,443 
10. V1-0232  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti s kadmijem in predlog ukrepov na podlagi direktive 83/513/EEC (Slovene)   2000  MSc Venčeslav Lapajne  876 
11. V1-0235  Izhodišča za izdelavo programa ukrepov za doseganje kakovosti površinskih voda iz poglavja B annexa I na podlagi direktive 84/491/EEC (Slovene)   2000  PhD Ernest Vončina  1,511 
12. V2-0190  Raziskava o obremenjenosti obalnega morja zaradi onesnaženosti (Slovene)   1999  PhD Valentina Turk  1,475 
13. V2-8575  Razvoj sistema za obvladovanje ogroženosti podtalnice zaradi točkovnih in razpršilnih industrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov o (Slovene)   1998  PhD Miran Veselič  3,820 
Views history
Favourite