Loading...
PhD Martina Bavec

PhD Martina Bavec
no.: 10142 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
field crops, vegetable production, fertilizing, organic farming, environment protection (soil and water)
Points
140.18
A''
10.27
A'
51.09
A1/2
61.09
CI10
583
CImax
64
h10
14
A1
0.45
A3
0.24
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 14, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 36  580  516  14.33 
Scopus 51  763  663  13 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 MSc Marko Žuljan  Master's degree  11/1/2006 - 4/30/2009  28411 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Field crops  SI University of Ljubljana, Biotechnical faculty 1986 
Master's degree  M. Sc.   Field crops  HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Field crops  HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (20%, RD:20%)  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Research group for plant production and processing  3/1/2004  Full professor  Full professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2214  Inputs in organic agriculture   2022 - 2024  PhD Martina Bavec  3,933 
2. V4-2007  DEVELOPMENT OF TESTING PROTOCOLS AND ESTABLISHMENT OF OFFICIAL TESTING SYSTEMS FOR ORGANIC VARIETIES AND HETEROGENEOUS MATERIAL OF SELECTED FIELD CROPS AND VEGETABLES   2020 - 2023  PhD Vladimir Meglič  4,670 
3. V5-2030  PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT OF WINE AND GASTRONOMY TOURISM ON FARMS (VINGATUR)   2020 - 2023  PhD Simon Kerma  7,069 
4. V4-1514  Organic food in gastronomy - situation, potential and concept (model) of short supply chains for delivery of local organic food (acronym: EKO-GASTRO)   2015 - 2017  PhD Martina Bavec  6,720 
5. V4-1407  Soybean   2014 - 2017  PhD Franc Bavec  5,297 
6. V4-1408  Evaluation of quality and safety parameters of vegetables produced on different systems in Slovenia and abroad with aim to establish national quality scheme for vegetables   2014 - 2016  PhD Rajko Vidrih  8,475 
7. V4-1137  Alternative field crops under different production systems, crop rotations as a basic principal for adaptation to climate changes and qualitative feed - food supply   2011 - 2014  PhD Franc Bavec  4,075 
8. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   2011 - 2014  PhD Franci Štampar  5,150 
9. V7-1118  Economics of organic farming in Slovenia   2011 - 2013  PhD Črtomir Rozman  7,016 
10. V4-1019  Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva (Slovene)   2010 - 2012  PhD Franc Bavec  5,869 
11. V4-0472  Sladka koruza - razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda (Slovene)   2008 - 2011  PhD Franc Bavec  2,795 
12. V4-0489  Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Zorka Novak Pintarič  6,325 
13. J4-9532  The quality of food dependent on agricultural production method   2007 - 2010  PhD Martina Bavec  6,519 
14. L4-9577  Investigation of some indefinite aspects of growth, development and composition seeds of alternative oil crops   2007 - 2009  PhD Franc Bavec  3,685 
15. V4-0332  Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin (Slovene)   2006 - 2009  PhD Martina Bavec  3,595 
16. V4-0333  Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Bogomir Muršec  4,214 
17. L4-6349  Investigation of some indefinite aspects of growth, composition and rheological properties of grain amaranth seed   2004 - 2007  PhD Franc Bavec  2,804 
18. V4-0101  Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jernej Turk  6,429 
19. V4-0104  Ekološka pridelava zelenjave (Slovene)   2004 - 2006  PhD Martina Bavec  3,361 
20. V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)   2003 - 2006  PhD Franc Bavec  3,959 
21. V4-0865  Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih (Slovene)   2003 - 2006  PhD Martina Bavec  3,869 
22. V4-0743  Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje (Slovene)   2004 - 2005  PhD Franc Bavec  1,980 
23. V5-0859  Tržni potenciali posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in oblikovanje tržnih strategij na ciljnih trgih (Slovene)   2004 - 2005  PhD Boris Snoj  3,640 
24. V4-0455  Integrirana pridelava zelenjave - tržni in informacijski model ter izboljšave v tehniki pridelave (Slovene)   2002 - 2003  PhD Martina Bavec  1,333 
25. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)   2001 - 2003  MSc Iztok Košir  4,509 
26. V4-0413  Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zeneljave z dušikom in uvajanje progoze namakanja (Slovene)   2000 - 2003  PhD Martina Bavec  1,679 
27. V4-0293  Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Franc Bavec  1,836 
28. V4-0308  Gnojenje pšenice z dušikom (Slovene)   2000 - 2001  PhD Franc Bavec  1,836 
29. V4-9125  Integralna pridelava zelenjave - smernice, uvajanje novih postopkov in trženje (Slovene)   1999 - 2000  PhD Martina Bavec  1,172 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2019 - 2024  PhD Dejan Škorjanc  10,884 
2. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2014 - 2018  PhD Dejan Škorjanc  10,268 
3. P1-0164  Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (Slovene)   2009 - 2013  PhD Dejan Škorjanc  9,060 
Views history
Favourite