Loading...
PhD Vekoslava Stibilj

PhD Vekoslava Stibilj
no.: 01873 source: ARIS

researcher – retired
E-mail vekoslava.stibiljat signijs.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
4.02.02  Biotechnical sciences  Animal production  Animal nutrition 
Keywords
Radiochemistry, trace elements, nutrition
Points
109
A''
0
A'
92.19
A1/2
92.19
CI10
1,543
CImax
86
h10
24
A1
0.41
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 3, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 115  2,449  1,882  16.37 
Scopus 121  2,917  2,308  19.07 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Petra Cuderman  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2010  26453 
2 PhD Andrej Osterc  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2007  23577 
3 PhD Polona Smrkolj  Doctoral degree  1/1/2002 - 6/30/2005  22324 
4 PhD Darja Mazej  Doctoral degree  10/15/1997 - 10/14/2004  18287 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Chemistry  SI 1980 
Master's degree    Organic chemistry  SI 1983 
Doctor's degree  Ph. D.   Analytical Chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-5524  The effect of iodine and selenium on growth and quality of crops   2013 - 2016  PhD Vekoslava Stibilj  4,649 
2. L1-5451  Evaluating geological sequestration of CO2 in low rank coals; Velenje basin, Slovenia as a natural analogue   2013 - 2014  PhD Tjaša Kanduč  4,515 
3. V4-1120  Quality of fish on Slovenian market and analysis of possibilities to adjust supply to demand with respect to secure nutritional safety and increase competitiveness of fisheries and aquaculture (Healthy fish - healthy as fish: competitive fishermen - satisfied consumer)   2011 - 2014  PhD Vekoslava Stibilj  6,188 
4. V4-1108  The use of speciific methods for determination and prevention of adulteration of milk and dairy products   2011 - 2014  PhD Nives Ogrinc  3,530 
5. J1-4288  Speciation and interactions of chemical contaminants at trace level in aqueous media to support the developement of cost-effective removal technologies   2011 - 2014  PhD Milena Horvat  7,302 
6. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   2011 - 2014  PhD Franc Batič  11,115 
7. J4-3618  Tartary buckwheat as a new source for functional foods   2010 - 2013  PhD Ivan Kreft  4,359 
8. V4-1047  Slovenske prehranske tabele - živila rastlinskega izvora (Slovene)   2011 - 2012  PhD Terezija Golob  4,227 
9. J4-2041  Vpliv selena na pridelek in kakovost gojenih rastlin (Slovene)   2009 - 2012  PhD Mateja Germ  2,035 
10. J3-0161  VPLIV METABOLITOV ARZENOVEGA TRIOKSIDA NA ZDRAVLJENJE AKUTNE PROMIELOCITNE LEVKEMIJE IN MULTIPLEGA MIELOMA (Slovene)   2008 - 2011  PhD Zdenka Šlejkovec  3,018 
11. V2-0555  Ugotavljanje razmerja med 129-I in 127-I v morskem in kopenskem okolju na območju Slovenije (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vekoslava Stibilj  2,023 
12. J4-9673  Functional food based on interaction of polyphenol antioxidants, plant proteins and trace elements   2007 - 2009  PhD Ivan Kreft  4,992 
13. J7-9805  The influence of UV - B radiation to antioxidant content and distribution in cultivated plants   2007 - 2009  PhD Vekoslava Stibilj  4,074 
14. M1-0114  Vpliv prehrane (vsebnosti kadmija in selena) in fizičnega stresa na status Se pri vojakih (Slovene)   2006 - 2007  PhD Vekoslava Stibilj  3,139 
15. J4-6476  Impact of selenium on the yield of vegetables and crop plants   2004 - 2007  PhD Jože Osvald  3,172 
16. V4-0878  Spremljanje kemijskih elementov, biofenolov in pesticidov, ki vplivajo na tehnologijo pridelave in predelave oljčnega olja slovenske Istre (Slovene)   2004 - 2006  PhD Bojan Butinar  3,842 
17. V4-0116  Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki (Slovene)   2005 - 2006  PhD Terezija Golob  8,145 
18. J1-3186  Joint effects of binary mixtures of cadmium, zinc and mercury on selected test animals and plants   2002 - 2004  PhD Damjana Drobne  8,689 
19. J3-3076  Lipid peroxidation and functional damage in target tissues and organs in citizens of Idrija and mercury miners exposed to the elemental mercury   2002 - 2004  PhD Joško Osredkar  6,128 
20. V4-0402  Bioprocesi priprave funcionalnih dodatkov živil (Slovene)   2001 - 2003  PhD Martin Batič  4,062 
21. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2000 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,198 
22. J4-7448  Ekološki, fiziološki in patološki učinki mikroelementov in težkih kovin v prehrani živali (Slovene)   2000 - 2001  PhD Vekoslava Stibilj  2,979 
23. L1-0471  Jod, nekateri minerali in ostanki pesticidov v oljčnih oljih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Borut Smodiš  4,014 
24. J1-1194  Analizne metode za določanje radionuklidov, organskih onesnaževalcev, elementov v sledovih in njihovih zvrsti v bioloških vzorcih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Ljudmila Benedik  3,027 
25. J1-1207  Development and application of speciation methods for As, Sb and Se in biological samples   1999 - 2001  PhD Zdenka Šlejkovec  1,147 
26. J3-1145  Interakcije Hg in Cd z lipoproteini, liposomskimi membranami, selenom in metalotioneini (Slovene)   1999 - 2001  PhD Peter Stegnar  4,209 
27. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   1999 - 2001  PhD Antonija Holcman  7,026 
28. J2-1616  Vrednotenje merilne negotovosti z namenom zagotovitve sledljivosti analiznih rezultatov (Slovene)   1999 - 2001  PhD Borut Smodiš  2,219 
29. J4-7427  Kakovost pridelkov glede na sestavo rastlinskih metabolitov (Slovene)   1996 - 2001  PhD Ivan Kreft  5,369 
30. J1-8907  Kritični radionuklidi, kovine in organski onesnaževalci v slovenskem okolju (Slovene)   1997 - 1999  PhD Radmila Milačič  7,148 
31. J1-7366  Analizna metodologija za določanje elementov v sledovih, za študije njihovih zvrsti ter za določanje kritičnih organskih polutantov in (Slovene)   1996 - 1998  PhD Ljudmila Benedik  3,216 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite