Loading...
PhD Božidar Žlender

PhD Božidar Žlender
no.: 03100 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.04  Biotechnical sciences  Animal production  Processing of animal raw materials 
Keywords
food science and technology, meat science, meat technology, technology of ready meats, quality assesment
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
544
CImax
42
h10
15
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 28, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 33  844  782  23.7 
Scopus 36  947  877  24.36 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Romana Karas  Doctoral degree  12/1/1999 - 3/14/2005  20068 
2 PhD Tomaž Polak  Doctoral degree  12/1/1999 - 11/30/2003  20349 
3 MSc Ksenija Vuk  Master's degree  11/1/1996 - 10/31/1998  16398 
4 PhD Marjeta Čandek Potokar  Doctoral degree  12/1/1989 - 11/30/1997  11233 
5 PhD Marjeta Stevanović  Doctoral degree  10/1/1989 - 11/30/1995  11061 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
    Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1972 
Doctor's degree  Ph. D.   Food Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1982 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1109  Analysis of contamination and possibilities for lowering of polycyclic aromatic hydrocarbons in food   2011 - 2013  PhD Božidar Žlender  3,012 
2. V4-1079  Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (Slovene)   2011 - 2012  PhD Sonja Smole - Možina  6,116 
3. J1-2054  Molekularni mehanizmi sinergističnih in antagonističnih toksičnih učinkov heterocikličnih aminov v kombinaciji z bioaktivnimi prehranskimi onesnažili in naravnimi sestavinmi (Slovene)   2009 - 2012  PhD Metka Filipič  6,264 
4. L4-9468  Use of genetic markers to breed pigs adapted for low salted dry hams   2007 - 2009  PhD Marjeta Čandek Potokar  2,368 
5. M4-0119  Prehrana v izrednih razmerah-POVIR (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Hribar  7,116 
6. V4-0327  Oživitev prireje kopunjega mesa z različnimi genotipi piščancev (Slovene)   2007  PhD Antonija Holcman  2,220 
7. J4-6475  Nastanek in analitika heterocikličnih aminov v toplotno obdelanem mesu (Slovene)   2004 - 2007  PhD Lea Demšar  3,173 
8. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   2004 - 2006  PhD Janez Hribar  9,531 
9. V4-0116  Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki (Slovene)   2005 - 2006  PhD Terezija Golob  8,145 
10. V4-0740  Kakovost na travinju prirejenega mesa (Slovene)   2004 - 2005  PhD Silvester Žgur  3,591 
11. V4-0736  Rejski in tehnološki dejavniki kakovosti in prehranske vrednosti kunčjega mesa (Slovene)   2002 - 2005  PhD Božidar Žlender  4,603 
12. V4-0753  Prireja svinjine z lastnostmi funkcionalnega živila za bolj zdravo prehrano prebivalstva (Slovene)   2004  PhD Mihael Gajster  2,132 
13. V4-0876  Uvedba novih nedestruktivnih metod za zagotavljanje varne in kakovostne hrane na osnovi magnetne resonance (Slovene)   2004  PhD Gojmir Lahajnar  7,754 
14. V4-0472  Kakovost jajc in perutninskega mesa iz sonaravnih rej (Slovene)   2002 - 2004  PhD Antonija Holcman  4,432 
15. V4-0467  Varnost in kakovost živil v modificirani atmosferi (Slovene)   2002 - 2004  PhD Andrej Plestenjak  3,965 
16. V4-0468  Prehranske tablice in baza podatkov o sestavi hrane in pijač (Slovene)   2002 - 2003  PhD Terezija Golob  4,353 
17. V4-0280  Prireja janjčjega mesa (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mihael Gajster  2,323 
18. L4-1475  Chemical composition and nutritive value of slovenian beef meat   2000 - 2001  PhD Božidar Žlender  3,069 
19. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   1999 - 2001  PhD Antonija Holcman  7,026 
20. L4-1480  Stabilizacija in uporabnost alternativnega pigmenta razsoljenega mesa (Slovene)   1999 - 2001  PhD Marjeta Stevanović  2,549 
21. V4-0296  Vpliv lastnosti kolagena in druge kvalitativne lastnosti teletine (Slovene)   2000  PhD Slavko Čepin  3,253 
22. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   1997 - 1999  PhD Karl Salobir  6,772 
23. L4-7386  Preprečevanje (Slovene)   1998  PhD Andrej Frohlich  1,266 
24. L4-8833  Pitovne in klavne lastnosti ter kakovost mesa piščancev različnega genotipa in iz različnih tehnologij reje (Slovene)   1997 - 1998  PhD Antonija Holcman  2,266 
25. L4-7382  Sinteza alternativnega pigmenta razsoljenega mesa in njegova uporaba v izdelkih na osnovi mesnih emulzij (Slovene)   1996 - 1998  PhD Božidar Žlender  1,511 
26. L4-7324  Tehnološki in prehranski vidik termostabilnih rastlinskih maščob (Slovene)   1996 - 1998  MSc Marlena Skvarča  1,423 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   2013 - 2016  PhD Rajko Vidrih  4,873 
2. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2009 - 2012  PhD Božidar Žlender  4,680 
3. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2004 - 2008  PhD Božidar Žlender  4,415 
4. P0-0564-0481  Integrated food science& technology and nutrtition   2002 - 2003  PhD Božidar Žlender  4,270 
Views history
Favourite