Loading...
PhD Dušan Plut

PhD Dušan Plut
no.: 03912 source: ARRS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.00.00  Humanities     
6.12.00  Humanities  Geography   
Keywords
Landscape degradation, environmental conservation, natural resources, landscape ecology and managment
Points
164.71
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
47
CImax
15
h10
4
A1
0.44
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 20, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 28  74  69  2.46 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Natalija Špeh  Doctoral degree  10/1/1997 - 9/30/2003  18465 
2 PhD Emil Šterbenk  Master's degree  8/1/1988 - 2/28/1995  10426 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1974 
Master's degree  M. Sc.     SI 1978 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1985 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J6-4016  The adaptation patterns of human activities to the environmental changes after Last Glacial Maximum in Slovenia   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Dušan Plut  7,364 
2. V1-1088  Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Metka Špes  7,094 
3. J6-9632  Sustainable development of urban ecosystems   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Plut  3,229 
4. V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Dušan Plut  3,526 
5. J6-6004  Traffic and tourism and their environmental impacts   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Metka Špes  4,243 
6. Z6-5312  Valorization of the sensitivity of regional natural resources in Slovenia   1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Dušan Plut  2,283 
7. V5-0490  Indikatorji o okolju in razvoju kot pomoč odločitvam (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Metka Špes  2,254 
8. L2-1630  Onesnaženost okolja in naravni viri kot dejavniki razvoja v Zasavski regiji - MODELNI PRISTOP (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,411 
9. J6-0234  Geografska analiza Ljubljane in njene razvojne možnosti (Slovene)   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Mirko Pak  4,116 
10. J6-7810  Models of geographical investigation of sustainable regional development   1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Marjan Ravbar  5,436 
11. J6-8796  Pomen regionalnih virov v sonaravni razvojni strategiji (Slovene)   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Dušan Plut  1,300 
12. J6-8807  Sustainable development in the slovenian alps   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Anton Gosar  3,514 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   1/1/2013 - 12/31/2016  PhD Barbara Lampič  6,297 
2. P6-0229  Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Dušan Plut  7,925 
3. P6-0229  Geografija regionalnih virov in regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Dušan Plut  3,831 
4. P0-0517-0581  Geography and regional development:   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Mirko Pak  6,873 
Views history
Favourite