Loading...
PhD Dušan Plut

PhD Dušan Plut
no.: 03912 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.00.00  Humanities     
6.12.00  Humanities  Geography   
Keywords
Landscape degradation, environmental conservation, natural resources, landscape ecology and managment
Points
560.07
A''
0
A'
320
A1/2
340
CI10
47
CImax
12
h10
4
A1
1.93
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 28  75  70  2.5 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Natalija Špeh  Doctoral degree  10/1/1997 - 9/30/2003  18465 
2 PhD Emil Šterbenk  Master's degree  8/1/1988 - 2/28/1995  10426 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1974 
Master's degree  M. Sc.     SI 1978 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1985 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J6-4016  The adaptation patterns of human activities to the environmental changes after Last Glacial Maximum in Slovenia   2011 - 2014  PhD Dušan Plut  7,634 
2. V1-1088  Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije (Slovene)   2011 - 2012  PhD Metka Špes  7,326 
3. J6-9632  Sustainable development of urban ecosystems   2007 - 2009  PhD Dušan Plut  3,339 
4. V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)   2006 - 2008  PhD Dušan Plut  3,672 
5. J6-6004  Traffic and tourism and their environmental impacts   2004 - 2007  PhD Metka Špes  4,416 
6. Z6-5312  Valorization of the sensitivity of regional natural resources in Slovenia   2004  PhD Dušan Plut  2,346 
7. V5-0490  Indikatorji o okolju in razvoju kot pomoč odločitvam (Slovene)   2003 - 2004  PhD Metka Špes  2,334 
8. L2-1630  Onesnaženost okolja in naravni viri kot dejavniki razvoja v Zasavski regiji - MODELNI PRISTOP (Slovene)   1999 - 2001  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,487 
9. J6-0234  Geografska analiza Ljubljane in njene razvojne možnosti (Slovene)   1998 - 2001  PhD Mirko Pak  4,179 
10. J6-7810  Models of geographical investigation of sustainable regional development   1998 - 2000  PhD Marjan Ravbar  5,568 
11. J6-8796  Pomen regionalnih virov v sonaravni razvojni strategiji (Slovene)   1998 - 1999  PhD Dušan Plut  1,343 
12. J6-8807  Sustainable development in the slovenian alps   1998 - 1999  PhD Anton Gosar  3,561 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   2013 - 2015  PhD Barbara Lampič  6,560 
2. P6-0229  Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   2009 - 2012  PhD Dušan Plut  8,207 
3. P6-0229  Geografija regionalnih virov in regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   2004 - 2008  PhD Dušan Plut  3,930 
4. P0-0517-0581  Geography and regional development:   2001 - 2003  PhD Mirko Pak  7,056 
Views history
Favourite