Loading...
MSc Tomaž Sinkovič

MSc Tomaž Sinkovič
no.: 06403 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 423 11 61/121
E-mail tomaz.sinkovicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
1.03.02  Natural sciences and mathematics  Biology  Botany 
Keywords
cytology, in situ DNA hybridization, OAK, net photosynthesis, apple tree, morphology, leave
Points
29.77
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
10
CImax
4
h10
2
A1
0.08
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 28, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  20 
Scopus 32  29  3.22 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1981 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-2540  Tree mortality in sub-mediterranean: sequence of processes, their interrelations and future perspectives   2020  PhD Mitja Ferlan  5,085 
2. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2011 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,265 
3. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Simončič  4,873 
4. V4-0536  Emisije ogljikovega dioksida ob spremembah rabe kmetijskih zemljišč na Primorskem krasu (Slovene)   2008 - 2009  PhD Franc Batič  2,738 
5. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  17,026 
6. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Hojka Kraigher  6,020 
7. L4-0741  Biological and genetic diversity of weeds, grassland and field crop species   1998 - 2001  PhD Vladimir Meglič  2,329 
8. J4-8615  Investigation of photooxidant impact on chosen indicator species   1999  PhD Franc Batič  2,484 
9. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,363 
10. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1996 - 1998  PhD Hojka Kraigher  3,750 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0511-0481  Applied botany, genetics and ecology   2002 - 2003  PhD Franc Batič  3,920 
Views history
Favourite