Loading...
PhD Andrej Simončič

PhD Andrej Simončič
no.: 10922 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail andrej.simoncicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.04  Biotechnical sciences  Plant production  Sustainable agriculture 
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Weeds, herbicides, ecology
Points
576.47
A''
150
A'
150
A1/2
150
CI10
304
CImax
97
h10
10
A1
1.84
A3
3.23
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 24  362  309  12.88 
Scopus 26  439  360  13.85 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Robert Leskovšek  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 7/23/2012  29500 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI 1987 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical faculty 1994 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  10/1/2003  Director   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2381  Knowledge hub for green, sustainable and innovative Mediterranean agriculture - MED-STI-K   2023  PhD Maja Podgornik  6,444 
2. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Andrej Simončič  11,154 
3. V4-1801  Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions   2018 - 2021  PhD Robert Leskovšek  4,034 
4. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   2016 - 2019  PhD Andrej Simončič  5,571 
5. V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment   2014 - 2016  PhD Matej Stopar  7,318 
6. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   2011 - 2014  PhD Andrej Simončič  6,309 
7. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,089 
8. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,127 
9. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,590 
10. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Urek  4,352 
11. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   2009 - 2011  PhD Barbara Čeh  4,595 
12. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Simončič  4,783 
13. V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)   2007 - 2009  PhD Gregor Urek  3,665 
14. L7-7602  Assessment the effect of insecticides used in the field and in honeybee colonies on the food processing hypopharyngeal glands in worker honeybee Apis mellifera carnica   2005 - 2008  PhD Aleš Gregorc  2,929 
15. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  PhD Gregor Urek  3,868 
16. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2006  PhD Andrej Simončič  4,714 
17. V4-0870  Razvoj metod za tehnično in zakonodajno obravnavo pojavov zanašanja (drifta) pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2006  PhD Mario Lešnik  4,354 
18. V1-0912  Vpeljava modelov FOCUS v Sloveniji za namen ocenjevanja tveganja za onesnaževanje vode pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Slovene)   2004 - 2006  PhD Andrej Simončič  3,078 
19. V1-0798  Ocena stanja ter izdelava meril in ukrepov za učinkovit nadzor, sanacijo in preventivo pri ohranjanju kakovosti pitne vode kot posledica uporabe FFS na mode (Slovene)   2003 - 2005  PhD Andrej Simončič  3,668 
20. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2004 - 2005  PhD Jože Verbič  8,804 
21. V4-0741  Razvoj optimalne tehnologije aplikacije rastnih regulatorjev v sadjarstvu (Slovene)   2004 - 2005  PhD Matej Stopar  2,498 
22. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2002 - 2004  PhD Andrej Simončič  4,867 
23. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,737 
24. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   2000 - 2003  PhD Andrej Simončič  6,291 
25. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)   2001 - 2003  MSc Iztok Košir  4,450 
26. V4-0284  Izgradnja poenotenega sistema za spremljanje in analizo škodljivih organizmov v kmetijstvu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Gregor Urek  4,221 
27. V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Simončič  3,748 
28. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)   2000 - 2001  MSc Nataša Ferant  3,849 
29. L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Dušica Majer  3,944 
30. J4-0726  Biochemical markers of resistance to hop powdery mildew   1998 - 2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,061 
31. V4-9137  Pridelovanje zelišč kot dopolnilna dejavnost (Slovene)   1998 - 2000  PhD Janko Rode  2,820 
32. V4-8586  Analitika ostankov fitofarmacevtskih snovi v hmelju (Slovene)   1998 - 1999  MSc Iztok Košir  1,356 
33. V4-9133  Karta geografske razprostranjenosti fitopatogenih in fitofagnih organizmov v Sloveniji (Slovene)   1997 - 1999  PhD Gregor Urek  4,681 
34. J4-7060  Integrirana fitomedicina v Sloveniji II. (Slovene)   1995 - 1998  PhD Jože Maček  4,577 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0431  Next Generation Agriculture   2022 - 2023  PhD Jaka Razinger  5,431 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2018 - 2021  PhD Marjeta Čandek Potokar  10,256 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   2013 - 2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,320 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,786 
5. P4-0133  Sustainable Agriculture   2005 - 2008  PhD Matej Stopar  10,238 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-SMARTER-FA1203  Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)   11/19/2012 - 11/18/2016  Andrej Simončič   
2. ENVIRONMENT-EC, DG-Halt Ambrosia  Halt Ambrosia   2/11/2011 - 2/10/2014  Andrej Simončič   
Views history
Favourite