Loading...
PhD Janez Bešter

PhD Janez Bešter
no.: 13617 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 530 38 48
E-mail besterjat signier.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
takeovers, mergers, defence, shareholders, management, consulting, research, corporate strategy, restructuring, sales, marketing, questionnaires, technology, innovations, economics, research and development, subsidies, evaluation, 'due diligence'
Points
623.82
A''
0
A'
560
A1/2
560
CI10
0
CImax
0
h10
0
A1
2.4
A3
0.14
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Bachelor of Economic Science  International economic relations  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1991 
Master's degree  M. Sc.   International economic relations  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Businees finances  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Economic Research  Research group for strategic management  11/2/1992  Bioanalyst  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   2016 - 2019  PhD Maja Bučar  4,080 
2. J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains   2014 - 2017  PhD Jože Damijan  5,844 
3. V5-0447  Spremljanje inovativnosti slovenskih podjetij (Slovene)   2008 - 2010  PhD Janez Bešter  402 
4. M5-0192  Slovenska vojska kot dejavnik pospeševanja gospodarskega razvoja v Sloveniji (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Bešter  531 
5. V5-0205  Razvoj, nadgradnja in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Bešter  2,063 
6. V5-0926  Spremljanje konkurenčnosti po dejavnosti in primerjava z EU (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Bešter  397 
7. V5-0526  Tehnološki razvoj v Sloveniji (Slovene)   2001 - 2004  PhD Peter Stanovnik  1,210 
8. V5-0601  Prevzemi in koncentracije (Slovene)   2002 - 2004  PhD Janez Bešter  531 
9. Z5-3056  Takeovers (mergers&acquisitions)   2002 - 2004  PhD Janez Bešter  148 
10. V5-0517  Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z deželami EU (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janez Bešter  1,125 
11. V5-0602  Analitične podlage za spremljanje učinkov razvojne politike po skupinah in podskupinah predelovalne dejavnosti (Slovene)   2002 - 2003  PhD Janez Bešter  148 
12. J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Tine Stanovnik  3,319 
13. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   2000 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,577 
14. V4-0277  Ekonomske posledice prevzema veterinarsko-sanitarnih pravil EU (Slovene)   2000  PhD Janez Bešter  444 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0096  Development strategy of Slovenia as a member of the European Union   2020 - 2024  PhD Boris Majcen  5,813 
2. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2015 - 2019  PhD Boris Majcen  5,951 
3. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2009 - 2014  PhD Boris Majcen  5,911 
4. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2004 - 2008  PhD Boris Majcen  5,186 
5. P0-0501-0502  Objectives and methodology   2001 - 2003  PhD Peter Stanovnik  1,364 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERREG-L2P-2020PLUS  INTERREG SI-AT, Learn to Perform in Work Life 2020+ (L2P-2020PLUS)   9/1/2016 - 9/30/2019  Damjan Kavaš   
Views history
Favourite