Loading...
Drago Žitek

Drago Žitek
no.: 13193 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number (01) 280 52 56
E-mail drago.zitekat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Cereols, seed, quality, seed crops, production
Points
5.88
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
0
CImax
0
h10
0
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1991 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  7/1/1995  Control of seed crops production  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1806  Establishment of a system for the use of DNA markers for genetic identification and verification of varietal authenticity and purity of major cereals and brasicas as a basis for the quality production of seeds, food and feed   2018 - 2021  PhD Vladimir Meglič  2,327 
2. V4-1128  Preservation of grassland's biotic diversity using preservation seed mixtures system   2011 - 2013  PhD Vladimir Meglič  4,208 
3. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,301 
4. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Simončič  4,893 
5. V4-0751  Razvoj in uvedba novih metod testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin, kot jih določajo mednarodni standardi (Slovene)   2004  PhD Jelka Šuštar Vozlič  1,691 
6. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   1998 - 1999  MSc Jože Ileršič  4,512 
7. L4-7330  Optimiziranje tehnologij pridelovanja in skladiščenja izbranih kmetijskih rastlin (Slovene)   1998    1,793 
8. V4-6930  Analiza vzrokov za variabilnost višine in kakovosti pridelka pšenice (Slovene)   1998  Andrej Zemljič  1,902 
9. V4-6587  Vključevanje stročnic v sonaravne modele njivske proizvodnje (Slovene)   1998  Zoran Čergan  642 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0011  The Infrastructural Programme of the Agricultural Institute of Slovenia   2022 - 2024  Mojca Škof  1,362 
2. I0-0011  Razvoj tehnologij in nadzor pridelave v kmetijstvu (Slovene)   2015 - 2021  Mojca Škof  1,324 
3. I0-0011  Razvoj tehnologij in nadzor pridelave v kmetijstvu (Slovene)   2010 - 2014  Mojca Škof  1,216 
4. P0-0501-0401  Genetics, breeding and testing of technologies in agriculture   2001 - 2003  PhD Vladimir Meglič  3,926 
Views history
Favourite