Loading...
PhD Maja Bučar

PhD Maja Bučar
no.: 03791 source: ARIS

researcher – retired
Phone number 01 580 51 95
E-mail maja.bucarat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 
Keywords
Technology development, strategy, information technology, international R&D cooperation, innovation system.
Points
326.37
A''
20.7
A'
59.19
A1/2
131.19
CI10
47
CImax
10
h10
4
A1
1.01
A3
1.2
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 3, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 10  27  22  2.2 
Scopus 18  73  61  3.39 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    International economic relations  SI University of Maribor, Faculty of economics 1980 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1985 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  SI University of Maribor, Faculty of business and economics 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2283  Analysis of research infrastructures to strengthen national and EU research capacities   2022 - 2023  PhD Gregor Čehovin  973 
2. V5-2126  Preparation of the methodology and evaluation of the effectiveness of measures under the Smart Specialization Strategy   2021 - 2023  PhD Anže Burger  2,195 
3. V5-1932  Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships   2019 - 2022  PhD Maja Bučar  3,454 
4. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   2016 - 2019  PhD Maja Bučar  4,020 
5. V5-1011  Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andreja Jaklič  3,471 
6. V5-1005  Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Anže Burger  2,582 
7. V5-0448  Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Slovene)   2008 - 2010  PhD Maja Bučar  1,953 
8. V5-0201  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva: Analiza učinkovitosti državnih pomoči in predlogi za njeno izboljšanje (Slovene)   2008  PhD Matija Rojec  1,838 
9. V5-0250  Dejavniki prenosa znanja iz akademske raziskovalne sfere v gospodarstvo ter vrednotenje intermediarnih institucij (Slovene)   2007 - 2008  PhD Franc Mali  1,278 
10. V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)   2006 - 2008  PhD Peter Stanovnik  2,247 
11. V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Peter Stanovnik  3,015 
12. V5-0919  Analiza sistema indikatorjev za spremljanje ciljev NRRP, simulacija in študije scenarijev (Slovene)   2005 - 2006  PhD Mićo Mrkaić  1,562 
13. V5-0794  Merjenje neposrednega in posrednega prispevka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti h gospodarski rasti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Metka Stare  2,825 
14. V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)   2003 - 2004  PhD Franc Mali  2,221 
15. J5-7766  Majhne države v procesih preoblikovanja mednarodne skupnosti (Slovene)   1999 - 2001  PhD Marjan Svetličič  7,158 
16. J5-7787  Procesi in načini internacionalizacije v svetu in Slovenija (Slovene)   1998 - 2001  PhD Matija Rojec  5,498 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-CA17119  EU Foreign Policy facing new realities: Perception, Contestation, Communication and Relations   1/1/2018 - 12/31/2020  Maja Bučar   
2. ERASMUS+-VIADUCT  Enhancing Visiility of the Academic Dialogue on EU-Turkey cooperation   1/1/2017 - 12/31/2020  Maja Bučar   
3. Europe for Citizens' Programme-POP-EU  Anti EU-rhetoric versus own national intersts? Nationalistic populism and its reception in Central Europe   1/1/2017 - 12/31/2019  Maja Bučar   
Views history
Favourite