Loading...
PhD Irma Vuk

PhD Irma Vuk
no.: 17107 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
Keywords
viticulture, ampelographical characterization, clonal selection, virology
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
95
CImax
46
h10
5
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 14, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 147  136  19.43 
Scopus 10  173  154  15.4 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1996 
Master's degree  M. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1999 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1056  Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dunja Bandelj  1,417 
2. J4-2296  Transkriptom plodu oljke ? razvoj oznak izraženih zaporedij (EST) oljčnega plodu za študije tkivno specifičnih metabolnih poti (Slovene)   2009 - 2012  PhD Jernej Jakše  3,258 
3. V4-0557  Prilagajanje tehnologij pridelave vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja (Slovene)   2009 - 2012  PhD Dunja Bandelj  2,117 
4. J1-0017  Biodiversity Pattern and Process in Southeastern Europe   2008 - 2011  PhD Boris Kryštufek  2,406 
5. V4-0318  Izdelava podatkovne baze DNA opisov tradicionalnih oljčnih sort slovenske Istre za podporo sledljivosti istrskega oljčnega olja in za potrebe pospeševanja gojenja starejših oljčnih sort (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jernej Jakše  1,480 
6. J1-6040  Biological diversity among two grapevine viruses and their role in plant   2004 - 2007  PhD Maja Ravnikar  2,692 
7. J1-6001  Chemical and biological monitoring of neonicotinoids and their impact assessment in the environment   2005 - 2007  PhD Polonca Trebše  3,152 
8. L3-6006  Prionske bolezni in njihova diagnostika (Slovene)   2004 - 2006  PhD Vladka Čurin Šerbec  5,106 
9. V4-0762  Terroir kot element konkurenčnosti pridelave grozdja sorte rebula v Goriških brdih (Slovene)   2004 - 2006  PhD Polonca Trebše  2,306 
10. V4-0738  Fiziološki in kakovostni mejniki integrirane pridelave grozdja (Slovene)   2004  PhD Zora Korošec-Koruza  2,598 
11. V4-0742  Možnosti izboljšanja kakovosti grozdja z uravnavanjem vodnega statusa pri vinski trti (Slovene)   2004  MSc Boris Koruza  2,089 
12. V4-0449  Dopolnjevanje ampelografskih osnov pridelave grozdja sorte Refošk v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2004  PhD Valentina Usenik  3,123 
13. V4-0458  Uvajanje hitrejših metod za odkrivanje virusov v certifikaciji vinske trte (Slovene)   2002 - 2004  PhD Zora Korošec-Koruza  1,827 
14. V4-0278  Razvoj tehnoloških postopkov v integrirani pridelavi grozdja in uskladitev smernic z normativi EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Stanislav Vršič  2,421 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0078  Biodiversity   2009 - 2012  PhD Boris Kryštufek  6,040 
2. P1-0078  Biodiversity   2007 - 2008  PhD Boris Kryštufek  4,687 
3. P4-0165  Plant Physiolgy and Biotechnolgy   2004 - 2006  PhD Maja Ravnikar  4,023 
4. P0-0515-0481  Sadjarstvo - vinogradništvo - vrtnarstvo (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franci Štampar  4,235 
Views history
Favourite