Loading...
PhD Franci Štampar

PhD Franci Štampar
no.: 06404 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail franci.stamparat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
fruit growing, apple, varieties of other fruits, integrated production, organic production, genetics and breeding
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
811.79
A''
112.36
A'
419.81
A1/2
534.61
CI10
7,716
CImax
351
h10
49
A1
2.87
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 233  8,567  7,422  31.85 
Scopus 284  10,326  9,050  31.87 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Mateja Šenica  Bologna doctoral studies  11/1/2014 - 4/16/2020  37423 
2 PhD Jan Reščič  Bologna doctoral studies  10/1/2013 - 3/31/2017  36437 
3 PhD Vlasta Cunja  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 5/31/2016  35363 
4 PhD Nika Weber  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 7/15/2016  34339 
5 Ines Markelc  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 9/30/2010  31987 
6 PhD Valentina Schmitzer  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 3/31/2012  29419 
7 PhD Jerneja Jakopič  Uniform doctoral studies  10/1/2004 - 3/31/2011  25505 
8 PhD Maja Mikulič Petkovšek  Doctoral degree  10/1/2003 - 3/31/2008  23631 
9 PhD Mateja Štefančič  Doctoral degree  1/1/2002 - 12/31/2006  22464 
10 PhD Robert Veberič  Doctoral degree  12/1/1999 - 11/30/2003  20165 
11 PhD Karla Šturm  Doctoral degree  10/1/1997 - 3/31/2001  16042 
12 PhD Gregor Osterc  Doctoral degree  10/15/1994 - 4/14/1999  14541 
13 Andrej Podjavoršek  Doctoral degree  6/1/1994 - 5/31/1999  14862 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI 1983 
Master's degree    Agriculture  SI 1989 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical faculty 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Team for Fruit Growing  10/1/1985  Associate Professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1409  Production technology of cherry and pear   2014 - 2017  PhD Tatjana Unuk  7,601 
2. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   2011 - 2014  PhD Franci Štampar  5,201 
3. V4-0513  Vpliv kakovostno pridelanih jabolk in orehov na človeški organizen v zdravju in bolezni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Robert Veberič  4,925 
4. V4-0523  Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev in is (Slovene)   2009  PhD Maja Ravnikar  6,045 
5. J4-0890  Flavonoids and their synthesis as a mechanism of resistance of apples to apple scab   2008 - 2009  PhD Robert Veberič  2,862 
6. V4-0331  Kakovostni parametri lokalno pridelanega sadja in njihov vpliv na človeški organizem v zdravju in bolezni (Slovene)   2007 - 2008  PhD Robert Veberič  4,746 
7. V4-0343  Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst - pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne? (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nikita Fajt  4,719 
8. V4-0873  Foliarna prehrana sadnih rastlin - optimizacija tehnoloških postopkov (Slovene)   2003 - 2006  PhD Franci Štampar  2,830 
9. V4-0761  Modeli konkurenčnega trženja kmetijskih pridelkov - sadja in zelenjave - na primeru kmetijstva majhnega obsega (Slovene)   2004 - 2005  PhD Katja Vadnal  3,633 
10. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   2004 - 2005  PhD Anton Prosen  6,622 
11. Z4-3105  Identification different physiological status (stress) at woody plants via polyfenol analyses and auxin metabolism   2002 - 2004  PhD Gregor Osterc  2,569 
12. V4-0403  Nove metode razmnoževanja sadnih rastlin (Slovene)   2002 - 2003  PhD Gregor Osterc  2,569 
13. V4-0291  Nova tehnologija pridelave češnje (Slovene)   2000 - 2002  PhD Valentina Usenik  2,908 
14. V4-0292  Proučevanje vpliva različnih tehnologij vzgoje sadik na gospodarsko pomembne lastnosti jagod (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mojca Viršček Marn  2,531 
15. V4-0206  SOLAXE - Nova gospodarnejša in naravi prijaznejša tehnologija pridelovanja jabolk (Slovene)   2000 - 2001  PhD Franci Štampar  2,569 
16. L4-0614  Ekonomsko vrednotenje vplivov kmetijske proizvodnje na naravno okolje (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Udovč  3,104 
17. V4-9121  Biološko pridelovanje sadja (Slovene)   1998 - 2000  PhD Franci Štampar  3,875 
18. L4-1450  Modeling of marketing and managerial support to improve the competitiveness of the fruit production   1999 - 2000  PhD Katja Vadnal  3,992 
19. L4-8823  Vpliv različnih tehnoloških postopkov in naravnih danosti na kakovost slovenskega sadja; združen z L4-9026 (Slovene)   1998 - 1999  PhD Franci Štampar  2,825 
20. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,368 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0013  Horticulture   2022 - 2024  PhD Robert Veberič  5,474 
2. P4-0013  Horticulture   2015 - 2021  PhD Robert Veberič  6,268 
3. P4-0013  Horticulture   2009 - 2014  PhD Franci Štampar  7,306 
4. P4-0013  Horticulture   2004 - 2008  PhD Franci Štampar  6,812 
5. P0-0515-0481  Sadjarstvo - vinogradništvo - vrtnarstvo (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franci Štampar  4,235 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-FA1104  Sustainable production of high-quality cherries for the European market   4/16/2012 - 4/15/2016     
2. COST-D42  Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment (EnviArt)   10/2/2006 - 10/1/2010  Franci Štampar   
Views history
Favourite