Loading...
PhD Zora Korošec-Koruza

PhD Zora Korošec-Koruza
no.: 03160 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
viticulture, ampelography, selection, plant physiology, plant virology
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
138
CImax
59
h10
6
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 14, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 10  221  191  19.1 
Scopus 14  249  218  15.57 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Denis Rusjan  Doctoral degree  2/1/2000 - 6/30/2004  20686 
2 PhD Irma Vuk  Doctoral degree  1/1/1998 - 6/30/2002  17107 
3 MSc Anka Rojc  Master's degree  9/1/1992 - 8/31/1995  12671 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI 1974 
Master's degree    Biology  HR 1980 
Doctor's degree      HR University of Zagreb, Agronomy Faculty 1991 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0739  Biološki način zatiranja trtne uši s podlago 'Brner' in njen vpliv na rast in rodnost vinske trte ter kompatibilnost z nekaterimi sortami (Slovene)   2005 - 2006  PhD Stanislav Vršič  1,662 
2. V4-0108  Vpliv različne oskrbe vinogradniških tal na mineralni in vodni status vinske trte, v spremenjenih klimatskih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  MSc Boris Koruza  1,618 
3. V4-0742  Možnosti izboljšanja kakovosti grozdja z uravnavanjem vodnega statusa pri vinski trti (Slovene)   2004 - 2006  MSc Boris Koruza  2,089 
4. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   2004 - 2006  PhD Gregor Urek  3,994 
5. V4-0762  Terroir kot element konkurenčnosti pridelave grozdja sorte rebula v Goriških brdih (Slovene)   2004 - 2006  PhD Polonca Trebše  2,306 
6. V4-0452  Fiziološke osnove odbire podlag vinske trte za stresne razmere (Slovene)   2002 - 2005  MSc Boris Koruza  2,075 
7. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2005  PhD Peter Raspor  4,095 
8. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   2004 - 2005  PhD Anton Prosen  6,620 
9. V4-0738  Fiziološki in kakovostni mejniki integrirane pridelave grozdja (Slovene)   2002 - 2005  PhD Zora Korošec-Koruza  2,598 
10. V4-0449  Dopolnjevanje ampelografskih osnov pridelave grozdja sorte Refošk v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2004  PhD Valentina Usenik  3,123 
11. V4-0458  Uvajanje hitrejših metod za odkrivanje virusov v certifikaciji vinske trte (Slovene)   2002 - 2004  PhD Zora Korošec-Koruza  1,827 
12. V4-0304  Naravni fenolni in antioksidanti v slovenskem gorzdju in vinih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Urška Vrhovšek  2,527 
13. V4-0278  Razvoj tehnoloških postopkov v integrirani pridelavi grozdja in uskladitev smernic z normativi EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Stanislav Vršič  2,421 
14. J4-1576  Določitev naravnih fenolnih antioksidantov v slovenskem grozdju in vinu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Urška Vrhovšek  2,039 
15. V4-9130  Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja, potrebnih za rajonizacijo in vinogradniški kataster (Slovene)   1998 - 1999  PhD Zora Korošec-Koruza  958 
16. V4-6581  Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja (Slovene)   1994 - 1998  PhD Zora Korošec-Koruza  1,419 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0013  Horticulture   2009 - 2011  PhD Franci Štampar  7,303 
2. P4-0013  Horticulture   2004 - 2008  PhD Franci Štampar  6,810 
3. P0-0515-0481  Sadjarstvo - vinogradništvo - vrtnarstvo (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franci Štampar  4,235 
Views history
Favourite