Loading...
PhD Mitja Gombač

PhD Mitja Gombač
no.: 17569 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.04.00  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine   
Keywords
Veterinary medicine
Points
358.25
A''
8.32
A'
156.6
A1/2
245.74
CI10
366
CImax
161
h10
8
A1
1.23
A3
4.6
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 28, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 53  360  333  6.28 
Scopus 57  454  423  7.42 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Marko Cvetko  Bologna doctoral studies  10/1/2019 - 9/30/2023  53582 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (120%, RD:13%)  University of Ljubljana, Veterinary Faculty  Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele (Slovene) 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J3-3083  Vascularization and vascular effects as predictive factors for local ablative techniques   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Gregor Serša  6,249 
2. V4-1402  Factors which influence on bacterial and viral infections in mussels   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Andrej Kirbiš  3,581 
3. V4-1105  FLORFENICOL, LASALOCID AND COUMAPHOS USE IN ANIMAL HEALTH CARE, FROM THE ASPECT OF ENVIRONMENT PROTECTION   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Silvestra Kobal  2,929 
4. V4-0477  Rezervoarji in vektorji, sistemi preprečevanja pojava in načini širjenja Coxiella burnetii pri živalih (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Gorazd Vengušt  5,122 
5. J4-7199  Development of Clostridium difficile laboratory diagnostics in animals   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Matjaž Ocepek  3,471 
6. V4-0758  Živalske prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE) - dovzetnost in diagnostika pri malih in divjih prežvekovalcih (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Polona Juntes  2,992 
7. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs  4,856 
8. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Milan Pogačnik  8,045 
9. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1/1/1998 - 9/30/2001  PhD Milena Kovač  15,622 
10. L4-1292  Patologija prehrane, bolezni živali in varstvo okolja z vidika veterinarske medicine (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Janko Žust  3,737 
11. V4-0307  Uporaba grmišč za pašo drobnice na Krasu (Slovene)   11/1/1999 - 4/30/2001  PhD Milan Pogačnik  3,661 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Matjaž Ocepek  7,188 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Matjaž Ocepek  10,565 
3. P4-0092  Animal health, environment and food safety   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Matjaž Ocepek  10,261 
4. P0-0502-0406  Raziskave o epizootiološkem stanju v Sloveniji, uvajanje sodobnih diagnostičnih metod (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Aleš Gregorc  5,130 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite