Loading...
PhD Mitja Gombač

PhD Mitja Gombač
no.: 17569 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.04.00  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine   
Keywords
Veterinary medicine
Points
313.28
A''
7.71
A'
173.64
A1/2
226.04
CI10
789
CImax
536
h10
9
A1
1.12
A3
2.52
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 24, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 54  737  708  13.11 
Scopus 58  855  821  14.16 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Marko Cvetko  Bologna doctoral studies  10/1/2019 - 9/30/2023  53582 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (120%, RD:3%)  University of Ljubljana, Veterinary Faculty  Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele (Slovene) 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J3-3083  Vascularization and vascular effects as predictive factors for local ablative techniques   2021 - 2024  PhD Gregor Serša  6,789 
2. V4-1402  Factors which influence on bacterial and viral infections in mussels   2014 - 2016  PhD Andrej Kirbiš  3,737 
3. V4-1105  FLORFENICOL, LASALOCID AND COUMAPHOS USE IN ANIMAL HEALTH CARE, FROM THE ASPECT OF ENVIRONMENT PROTECTION   2011 - 2014  PhD Silvestra Kobal  2,979 
4. V4-0477  Rezervoarji in vektorji, sistemi preprečevanja pojava in načini širjenja Coxiella burnetii pri živalih (Slovene)   2008 - 2009  PhD Gorazd Vengušt  5,243 
5. J4-7199  Development of Clostridium difficile laboratory diagnostics in animals   2005 - 2007  PhD Matjaž Ocepek  3,648 
6. V4-0758  Živalske prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE) - dovzetnost in diagnostika pri malih in divjih prežvekovalcih (Slovene)   2004 - 2005  PhD Polona Juntes  3,083 
7. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   2002 - 2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs  4,891 
8. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,246 
9. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  15,917 
10. L4-1292  Patologija prehrane, bolezni živali in varstvo okolja z vidika veterinarske medicine (Slovene)   1999 - 2001  PhD Janko Žust  3,808 
11. V4-0307  Uporaba grmišč za pašo drobnice na Krasu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milan Pogačnik  3,711 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2020 - 2024  PhD Matjaž Ocepek  7,624 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2015 - 2019  PhD Matjaž Ocepek  10,923 
3. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2012 - 2014  PhD Matjaž Ocepek  10,558 
4. P0-0502-0406  Raziskave o epizootiološkem stanju v Sloveniji, uvajanje sodobnih diagnostičnih metod (Slovene)   2001 - 2003  PhD Aleš Gregorc  5,266 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite