Loading...
PhD Silvestra Kobal

PhD Silvestra Kobal
no.: 09654 source: ARRS

researcher – retired
E-mail silvestra.kobalat signvf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.04.01  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine  Morphology, physiology and animal reproduction 
Keywords
Veterinary medicine, toxicology, pesticide, laboratory animal.
Points
26.32
A''
0
A'
1.35
A1/2
12.99
CI10
164
CImax
36
h10
7
A1
0.08
A3
0.05
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 21, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  167  156  7.09 
Scopus 23  193  181  7.87 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Ph. D.   Medicine  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1979 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1985 
Doctor's degree  Ph. D.   Pharmacy  SI University of Ljubljana, Veterinary Faculty 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1105  FLORFENICOL, LASALOCID AND COUMAPHOS USE IN ANIMAL HEALTH CARE, FROM THE ASPECT OF ENVIRONMENT PROTECTION   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Silvestra Kobal  2,928 
2. V4-1080  Odpornost proti antibiotikom pri bakterijah živalskega izvora (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Irena Zdovc  3,650 
3. V4-0867  Sistemi sobivanja domačih in divjih živali (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Milan Pogačnik  4,900 
4. L4-4040  Definied media sistems in technology of animal embryo production   7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Robert Frangež  930 
5. V4-0757  Razvoj preizkusnih metod za ugotavljanje aflatoksinov v živilih živalskega izvora ter dodatkov v krmi za živali (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Uroš Pestevšek  864 
6. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs  4,856 
7. L4-1320  Morphological and physiological parametres of reproduction, development and growth in animals   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Vojteh Cestnik  3,576 
8. L4-9007  Preparation of fungal antigens and study of their immunogenic properties for diagnostic application   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Marinka Drobnič-Košorok  1,285 
9. L4-7398  Morfološke in fiziološke značilnosti spolnega dozorevanja mladih bikov svetlo lisaste pasme (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Vojteh Cestnik  1,455 
10. L1-7379  Raziskave možnih implementacij dezmuramilnih analogov MDP in rekombinatnih analogov TNF-a v terapiji (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Anton Štalc  5,834 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0053  Endocrine, immune and enzyme responses in healthy and sick animals   1/1/2019 - 12/31/2024  PhD Milka Vrecl Fazarinc  5,143 
2. P4-0053  Endocrine,immune,nervous and enzyme responses in healty and sick animals   1/1/2014 - 12/31/2018  PhD Milka Vrecl Fazarinc  5,305 
3. P4-0053  Endocrine,immune,nervous and enzyme responses in healty and sick animals   1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Milka Vrecl Fazarinc  5,394 
4. P4-0053  Endocrine,immune,nervous and enzyme responses in healty and sick animals   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Vojteh Cestnik  6,041 
5. P0-0501-0406  Predklinične raziskave v veterinarstvu (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Vojteh Cestnik  3,325 
Views history
Favourite