Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Gozdna biologija, ekologija in tehnologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
gozdni ekosistemi, klimatske spremembe, biodiverziteta, pretok ogljika v tla, genetski viri, varstvo gozdov, dendrokronologija, gojenje gozdov, anatomija lesa, gozdna - tehnika - ekonomika - inventura - monitoring - načrtovanje krajine, nelesni gozdni proizvodi, ekosistemske storitve, inovacije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (56)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51924  dr. Domen Arnič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  62 
2.  29875  Marko Bajc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2019  280 
3.  53091  dr. Robert Alvin Bernedo Navarro  Kemija  Raziskovalec  2019  16 
4.  14869  dr. Gregor Božič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  510 
5.  50519  dr. Ana Brglez  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2017 - 2019  114 
6.  51497  dr. Reinhart Ceulemans  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2018 - 2019  63 
7.  15493  dr. Matjaž Čater  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  302 
8.  28856  dr. Gabrielle I. Deckmyn  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  48 
9.  29092  dr. Maarten De Groot  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  712 
10.  32943  dr. Ario de Marco  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  243 
11.  29164  dr. Mitja Ferlan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  223 
12.  15492  dr. Andreja Ferreira  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  215 
13.  35362  dr. Katarina Flajšman  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  186 
14.  21242  dr. Tine Grebenc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2015 - 2019  491 
15.  22609  dr. Jožica Gričar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  543 
16.  29633  dr. Polona Hafner  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  159 
17.  28855  Melita Hrenko    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
18.  28537  dr. Anže Japelj  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2017 - 2019  176 
19.  39600  dr. Jernej Jevšenak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2019  111 
20.  07948  dr. Dušan Jurc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  669 
21.  33222  dr. Andreja Kavčič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2016 - 2019  1.045 
22.  39085  dr. Janez Kermavnar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2016 - 2019  129 
23.  16067  dr. Andrej Kobler  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  289 
24.  05093  dr. Marko Kovač  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  357 
25.  07127  dr. Hojka Kraigher  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2015 - 2019  1.333 
26.  17034  dr. Nike Krajnc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  955 
27.  15108  dr. Lado Kutnar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  804 
28.  23655  dr. Jana Laganis  Varstvo okolja  Raziskovalec  2015  43 
29.  37418  dr. Martina Lavrič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2015 - 2018  34 
30.  11595  dr. Tomislav Levanič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  616 
31.  29237  dr. Boštjan Mali  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2017 - 2019  201 
32.  20842  dr. Aleksander Marinšek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  388 
33.  19027  dr. Robert Mavsar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015  109 
34.  50086  dr. Elisa Mazzega  Kemija  Raziskovalec  2017 - 2019  19 
35.  36746  dr. Nathan Gabriel Mc Dowell  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2018  85 
36.  24268  dr. Tanja Mrak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  129 
37.  23448  dr. Nikica Ogris  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  1.219 
38.  25448  dr. Barbara Piškur  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  980 
39.  18112  dr. Boštjan Pokorny  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  890 
40.  32045  dr. Simon Poljanšek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2017  45 
41.  29428  dr. Peter Prislan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  354 
42.  10264  dr. Primož Simončič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  702 
43.  27789  Iztok Sinjur    Tehnični sodelavec  2015 - 2019  291 
44.  28590  dr. Mitja Skudnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2017 - 2019  361 
45.  31877  dr. Nataša Šibanc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2018 - 2019  87 
46.  32771  dr. Ines Štraus  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2017  52 
47.  38188  dr. Tina Unuk Nahberger  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2015 - 2019  51 
48.  28224  dr. Andrej Verlič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2017  158 
49.  22592  dr. Urša Vilhar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  420 
50.  31120  dr. Grega Ernest Voglar  Varstvo okolja  Raziskovalec  2017 - 2019  41 
51.  24343  dr. Marjana Westergren  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  410 
52.  30892  dr. Saša Zavadlav  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2017  50 
53.  50188  Boštjan Zupanc    Tehnični sodelavec  2018 - 2019 
54.  28401  dr. Peter Železnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  188 
55.  26472  dr. Suzana Žižek  Varstvo okolja  Raziskovalec  2015 - 2017  86 
56.  21137  Daniel Žlindra  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2015 - 2019  170 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  12.055 
2.  1540  Univerza v Novi Gorici  Nova Gorica  5920884000  14.201 
Povzetek
Raziskovalni program (RP) Gozdna ekologija, biologija in tehnologija nadaljuje z raziskavami v podporo trajnostnemu sonaravnemu gospodarjenju z gozdom in gozdno krajino. Posebni poudarki v naslednjem obdobju so usmerjeni v na znanju temelječe bio-gospodarstvo, ohranjanje gozdnih ekosistemov, njihovih funkcij in ekosistemskih storitev, v trajnostno rabo naravnih virov in ohranjanje biotske pestrosti ter razvoj inovacij v gozdarstvu. Modularna struktura vzpodbuja specializacijo na šestih glavnih področjih raziskovanja, in hkrati omogoča učinkovito sodelovanje med skupinami v številnih študijah, v katerih je interdisciplinarnost prednost; sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici prispeva k uporabi dopolnilnih metodoloških pristopov in navezuje program na širšo problematiko varstva okolja; sodelovanje uglednih tujih znanstvenikov na posameznih področjih pa dodatno stimulira publiciranje in razvoj človeških in infrastrukturnih kapacitet za uspešnejše prispevanje k svetovni zakladnici znanj v gozdarstvu. Pomen RP dokazuje tudi sodelovanje v velikem številu evropskih projektov. V prihodnjih letih bo v posameznih delovnih skupinah poudarek na: A) Gozdna ekologija: ohranjanju produktivnosti gozdov in biotske raznovrstnosti v kontekstu podnebnih sprememb in veliko-površinskih motenj, razvoju kazalnikov za oceno ekosistemskih storitev, biogeokemijskih ciklih in dinamiki ogljika ter ekologiji – reproduktivnem potencialu srnjadi; B) Gozdna fiziologija in genetika: raziskavah obrata micelija in drobnih korenin ter pomena biodiverzitete ektomikorize kot regulatorjev dinamike ogljika v gozdnih tleh; na področju ohranjanja in rabe gozdnih genskih virov bo poudarek na razvoju in vrednotenju primernosti kazalnikov genetske raznolikosti v času in prostoru; C) Varstvo gozdov: razvoj metod za odkrivanje, prognozo, modeliranje in zaščito pred gozdnimi škodljivci, boleznimi in tujimi škodljivimi organizmi, vključno s prenosom znanj in predlogi ukrepov državnim organom za njihov nadzor; D) Dendrokronologija, gojenje gozdov in rast bo usmerjalo raziskave na odzive rasti drevja na pretekle in sedanje klimatske razmere in motnje in njihove vplive na kakovost lesa; E) Gozdna tehnika in ekonomika se osredotoča na optimizacijo del v gozdu ter kakovost in strukturo proizvodov iz lesa listavcev F) Načrtovanje in monitoring gozdov in gozdne krajine se osredotoča na razvoj lokalnih kazalnikov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in vključevanje ekosistemskih storitev v sistem načrtovanja gospodarjenja z gozdovi. V preteklem obdobju smo že uspeli povečati in ustrezno dopolniti metodološke pristope z novo raziskovalno opremo in zaposlitvijo visoko usposobljenih strokovnjakov v okviru projekta 7OP EU EUFORINNO. Dopolnitev RP pa bi omogočila dodaten razvoj in aplikacijo inovativnih idej v njihovi zgodnji fazi razvoja, bodisi inovacije pri razvoju merilnih naprav, pri razvoju rabe tal, ali razvoj in uporabo bolj kompleksnih raziskovalnih metod, za katere je oprema že na voljo na GIS.
Pomen za razvoj znanosti
Glavni cilj raziskovalnega programa (RP) je bil že doslej, in bo tudi v naslednjem obdobju, blažitev in prilagajanje na učinke klimatskih sprememb na rast in razvoj gozdov, ter ohranjanje njihovih  sedanjih območij uspevanja. Kakovost RP dokazuje število publikacij v zadnjih 6 letih (444 publikacij (od skupno 2300 napisov v COBISS) , od teh 147 v najvišje uvrščenih  5% revij v področju (http://izumbib.izum.si / bibliografije/P20140519070908-P4-0107.html), s 4755 CI10  citati); aktivnosti RP so prispevale k številnim COST akcijam vzpodbudile sodelovanje v številnih evropskih raziskovalnih projektih . Dinamika ogljika v gozdnih tleh predstavlja enega večjih virov negotovosti  pri modeliranju tokov in zalog C v kopenskih ekosistemih (25 , 21); pri tem ima pomembno vlogo mikoriza kot ključni mediator procesov dinamike C in produktivnosti rastišč (4 , 58). Obrat drobnih korenin in micelija ter raznolikost mikoriznih gliv so bile vključene v številne raziskave ( 35, 50, 55, 56, 57, 58, 91, 102, 112, 122), ki sovpadajo  s cilji COST akcij FP 1203, FP 1305, ES 1101 in drugih. Sposobnost uspevanja gozdov v  spreminjajočem se okolju je odvisna od prilagoditvenega potenciala - genetska pestrosti  gozdnega drevja . V okviru programa EUFORGEN je bila pripravljena zasnova genetskega monitoringa gozdov  (54, 63, 92, 101, 117), razvoj sistema pa bo vključen v novi LIFE projekt, katerega koordinira GIS ; RP prispeva k projektu LIFEGENMON, COST akciji FP 1202 in številnim nacionalnim raziskovalnim projektom. Zgodnje odkrivanje in identifikacijo tujerodnih škodljivih organizmov v gozdove omogoča  preprečevanje ali zmanjševanje njihovega razširjanja  v Evropi, ter preprečuje gospodarske izgube in nevarnosti za biotsko raznovrstnost v gozdnih ekosistemih . V RP uvajamo tehnike zgodnjega odkrivanja  gozdnih škodljivcev iz seznamov novih fitosanitarnih predpisov EU, ocenjevali bomo potencialne grožnje najpomembnejših škodljivcev in bolezni, intenzivno vzorčenje bo omogočilo odkrivanje njihove morebitne prisotnosti  v Sloveniji . Posebna pozornost bo namenjena škodljivim organizmom , pojavljanje vzpodbujajo visoke temperature in suša; pripravljene bodo  prognoze njihovega razvoja in širjenja . RP zagotavlja tudi sestavo dolgoročnih kronologij ogljikovih izotopov  in rekonstrukcijo klime na v zadnjih 1000 letih na področju Balkana, opredelitev glavnih okoljskih dejavnikov , ki so odgovorni za rast dreves, novih spoznanj v razumevanju plastičnosti izbranih drevesnih vrst v različnih pogojih v okolju, njihov dolgoročni odziv na ekstremne vremenske dogodke , posledice sušnega stresa , gozdnih požarov in gradacij žuželk na višinsko in radialno rast, ter vzpostavitev zbirke podatkov o zanesljivih in ponovljivih rezultatih ekofiziološkega odziva drevja v različnih gozdnih sestojih , v različnih okoljskih pogojih in pod vplivi gozdnogojitvenih praks , za uporabo pri simulacijah razvoja gozdov.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenija ima eno najdaljših tradicij trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Evropi. Če želimo nadaljevati s to tradicijo, moramo poznati odziv gozdnega drevja in gozdov na ekstremne pogoje v okolju,  da bi lahko ustrezno načrtovali gospodarjenje z gozdovi, upoštevali spremembe v sestavi drevesnih vrst , ustreznost provenienc oz. izvora  gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM) za prihodnje generacije gozdnega drevja. Predlagani raziskovalni program (RP) bo prispeval bistvene informacije za prihodnje gospodarjenje z gozdovi za zmanjševanje posledic spremenjenih  temperaturnih in padavinskih ekstremov, in da bi preprečili, da bi  gozdovi postali vir namesto ponor ogljika.  Vse države, ki so podpisnice Konvencije ZN o spremembi podnebja UNFCCC, so dolžne poročati o emisijah toplogrednih plinov (GHG) glede na izvor, in o odstranjevanju GHG po ponorih. Smernice dobre prakse, ki se uporabljajo pri nacionalnih izračunih bilanc dinamike ogljika v gozdnih ekosistemih, določajo pet zbiralnikov ogljika: nadzemno biomaso , odmrli les , opad , organsko snov v tleh in podzemno biomaso. Alometrična razmerja (katera preizkušamo tudi v okviru tega RP )se uporabljajo za napovedovanje podzemne biomase korenin (omejeno na debele olesenele korenine) glede na nadzemno biomaso . Ta kalkulativna razmerja predstavljajo pomemben vir negotovosti v simulacijah dinamike ogljika, in ne prispevajo k razumevanju procesov v gozdnih tleh, dinamike in pretokov ogljika. Za funkcionalne povezave in razumevanje regulacije procesov v tleh je potrebno eksperimentalne modele dopolniti z dinamiko življenjskega obrata drobnih korenin in micelija ter funkcionalno pestrost organizmov v tleh. V okviru RP tudi razvijamo , poenostavljamo , standardiziramo in avtomatiziramo veliko ptevilo metodoloških pristopov za potrebe razvoja sistemov monitoringa gozdov. V letu 2014 tudi pristopamo k razvoju sistema genetskega monitoringa gozdov (del LIFE + projekta LIFEGENMON ) , ter nadaljujemo z razvojem molekularnih baz podatkov za ugotavljanje genetske raznolikosti in določanje izvora gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM) , kar potrebujemo za certificiranje GRM in odobritev gozdnih semenskih objektov ( GIS  je pooblaščeni organ v Sloveniji za izvajanje teh dveh nalog javne gozdarske službe). Aktivnosti za izboljšanje zdravja gozdov so širšega družbenega pomena in prispevajo k socio-ekonomskim in kulturnim vrednotam  gozdov. Prenos znanja o tveganjih zaradi vnosa tujerodnih škodljivih organizmov strokovni in širši javnosti prispeva k razumevanju potreb za njihov nadzor, sodelovanje pri zgodnjem odkrivanju in k njihovem neposrednem izkoreninjenju . Seznanjanje z ekološkimi posledicami podnebnih sprememb zaradi povečanega uspevanja termofilnih škodljivih organizmov je pomembno za ozaveščanje javnosti o pojavu in problematiki podnebnih spremembah. Prenos znanja bo potekalo v obliki delavnic za strokovno javnost  in z objavo rezultatov v strokovnih revijah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno