Loading...
Groups source: ARIS

Centre for Politological Research

Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.00  Social sciences  Political science   
Keywords
Political science, political system, parliament, government, political parties, elections, democratic transition, civil society, lobbying, policy analiysis, policy networks, public administration, political history, political culture, european integration, local communities.
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
5,897.96
A''
579.77
A'
2,553.11
A1/2
3,537.65
CI10
660
CImax
74
h10
14
A1
20.13
A3
10.08
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 28, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 85  363  308  3.62 
Scopus 105  823  712  6.78 
Researchers (16)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  54746  Sara Bauman  Political science  Researcher 
2.  25453  PhD Tomaž Deželan  Political science  Researcher  343 
3.  03703  PhD Danica Fink Hafner  Political science  Researcher  675 
4.  39172  PhD Marko Hočevar  Political science  Researcher  83 
5.  53552  Valentina Konrad  Political science  Researcher 
6.  54011  Katja Koren Ošljak  Political science  Researcher  39 
7.  15064  MSc Mirjam Kotar  Political science  Junior expert or technical associate  47 
8.  16369  PhD Alenka Krašovec  Political science  Researcher  400 
9.  22333  PhD Damjan Lajh  Political science  Researcher  501 
10.  38368  Miha Matjašič  Sociology  Researcher  27 
11.  51175  Polona Mlinarič    Junior expert or technical associate 
12.  50901  PhD Elena Nacevska  Political science  Researcher  36 
13.  34730  PhD Meta Novak  Political science  Researcher  212 
14.  38051  Bojana Novak-Fajfar    Junior expert or technical associate 
15.  56994  Samo Smole  Political science  Researcher 
16.  54603  Nina Vombergar  Political science  Researcher  35 
Research projects (37) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J7-9419  RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM: PHILOSOPHICAL, SOCIOLOGICAL AND EDUCATIONAL PERSPECTIVE  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Mitja Sardoč  3,467 
2.  J5-8241  Substantive representation of youth in representative bodies  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Tomaž Deželan  3,006 
3.  N5-0023  Primerjalno raziskovanje organizacijskega razvoja nacionalnih interesnih skupin v Evropi (Slovene)  10/1/2014 - 9/30/2018  PhD Danica Fink Hafner  1,873 
4.  N5-0014  INTEREURO - Comparative research on interest group politics in Europe (Slovene)  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Danica Fink Hafner  1,517 
5.  V5-1017  Analiza implementacije bolonjskega procesa v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Samo Kropivnik  1,152 
6.  V5-1031  Učinkovita državna podpora za športno aktivnost državljanov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Simona Kustec  932 
7.  J5-2289  KAPITAL (PRED)VOLILNIH KAMPANJ IN DEMOKRATIčNI RAZVOJ DRžAVE IN DRUžBE (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Simona Kustec  1,860 
8.  J5-2030  ODPRTA METODA KOORDINACIJE: ANALIZA NJENIH JAVNOPOLITIčNIH (POLICY) IN POLITIčNIH POSLEDIC (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Danica Fink Hafner  2,128 
9.  V5-0460  Koalicijsko povezovanje ter odnosi med izvršilno in zakonodajno oblastjo v občini (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Bogomil Ferfila  2,852 
10.  M4-0201  Razvoj patriotizma med mladimi (Slovene)  8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Milena Valenčič Zuljan  5,921 
11.  M4-0208  Varnostna kultura in ravnanje s tajnimi podatki v MORS in SV (Slovene)  8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Marjan Brezovšek  3,772 
12.  V5-0235  Državljanska in domovinska vzgoja v slovenskem šolstvu (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Miro Haček  2,531 
13.  V5-0245  Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Branko Slivar  695 
14.  V5-0234  Politološke in zgodovinske vsebine državljanske vzgoje (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Jernej Pikalo  2,446 
15.  V5-0231  Reševanje romske problematike v Sloveniji s poudarkom na socialni inkluzivnosti romov v šolski sistem (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Marjan Brezovšek  1,816 
16.  V5-0265  Upravljalska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinah (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Bogomil Ferfila  2,852 
17.  M5-0188  Organizacijska in varnostna kultura v Ministrstvu za obrambo in slovenski vojski (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Marjan Brezovšek  1,816 
18.  L5-6318  Odpiranje komunikacijskega in odločevalskega procesa s pomočjo IKT v primeru javnih zadev na lokalni ravni (Slovene)  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andrej Lukšič  961 
19.  L5-6365  The role of a national parliament of an EU member state - the case of the Slovene National Assembly  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Drago Zajc  1,337 
20.  M5-0179  Domovinska in patriotska vzgoja v RS (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2007  PhD Miro Haček  3,735 
21.  J5-6154  Politics in the area of former yugoslavia  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Danica Fink Hafner  1,911 
22.  V5-0930  Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v procesih odločanja na lokalni ravni (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Andrej Lukšič  945 
23.  V5-0816  Lokalna demokracija v Republiki Sloveniji (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Marjan Brezovšek  2,126 
24.  V5-0901  Analiza razvoja slovenskega parlamentarizma od prvih začetkov do ustanovitve Državnega zbora Republike Slovenije (Slovene)  1/1/2004 - 1/30/2005  PhD Janko Prunk  1,334 
25.  V2-0506  Komunikacijski, odločevalski in upravljalski procesi v informacijski družbi (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Andrej Lukšič  2,537 
26.  Z5-4403  Odnosi med evropskimi strankarskimi federacijami in slovenskimi političnimi strankami (Slovene)  7/1/2002 - 6/30/2004  PhD Danica Fink Hafner  1,032 
27.  V5-0622  Delovna telesa državnega zbora kot osrednje mesto sodelovanja med zakonodajno vejo oblasti in civilno družbo v procesih oblikovanja javnih politik (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2004  PhD Alenka Krašovec  1,768 
28.  V5-0535  Fenomen zborovske pevske umetnosti na Slovenskem (Slovene)  1/1/2002 - 4/30/2003  PhD Danica Fink Hafner  772 
29.  V5-0531  Spremljanje kazalnikov na podroju kulturnih politik na Slovenskem in prilagajanje zahtevam EU (Slovene)  11/1/2001 - 4/30/2003  PhD Danica Fink Hafner  1,497 
30.  V5-0498  Prilagoditev Državnega zbora RS evropskim integracijskih procesom (politološki in sociološki vidiki) (Slovene)  1/1/2002 - 2/28/2003  PhD Drago Zajc  858 
31.  V5-0363  Dejavniki v oblikovanju (ne)zaupanja v Državni zbor - Slovene  9/1/2000 - 12/31/2002  PhD Danica Fink Hafner  1,108 
32.  J5-0356  Procesi in problemi konsolidacije demokracije (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Danica Fink Hafner  4,615 
33.  J5-7768  Politična znanost, interesi, demokracija (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Igor Lukšič  4,806 
34.  V5-0312  Model za evalvacijo kulturne politike (Slovene)  11/1/1999 - 1/30/2001  PhD Danica Fink Hafner  1,291 
35.  J5-7534  History of Social and Political Thought in Slovenia from 1848 till 1991  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Janko Prunk  584 
36.  L5-7828  Slovenski parlament - funkcije in delovanje (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Drago Zajc  985 
37.  L5-7832  Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Danica Fink Hafner  3,000 
ARIS research and infrastructure programmes (4) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0136  Political Science Research  1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Danica Fink Hafner  4,183 
2.  P5-0136  Political research  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Danica Fink Hafner  6,545 
3.  P5-0136  Political research  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Danica Fink Hafner  9,649 
4.  P0-0504-0582  Politološke raziskave (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Danica Fink Hafner  7,725 
Views history
Favourite