Loading...
Organisations source: ARIS

Institut for Water of the Republic of Slovenia

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.06.05  Natural sciences and mathematics  Geology  Geophysics 
1.06.07  Natural sciences and mathematics  Geology  Natural resources (mineral and energy raw materials, water) 
2.01.00  Engineering sciences and technologies  Civil engineering   
2.06.01  Engineering sciences and technologies  Systems and cybernetics  Control systems technology 
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 

Code Science Field
T002  Technological sciences  Construction technology 
B260  Biomedical sciences  Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology 
B410  Biomedical sciences  Soil science, agricultural hydrology 
P470  Natural sciences and mathematics  Hydrogeology, geographical and geological engineering 
P500  Natural sciences and mathematics  Geophysics, physical oceanography, meteorology 

Code Description
Consultancy 
Research 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
1,361.23
A''
209.91
A'
704.19
A1/2
889.03
CI10
1,305
CImax
252
h10
16
A1
4.85
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 29, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 78  1,411  1,181  15.14 
Scopus 89  1,598  1,336  15.01 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0211-004  Center za raziskovalno dejavnost (Slovene)  PhD Manca Kovač Viršek   914 
Researchers (16)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 56346  PhD Tine Bizjak  Control and care of the environment  Researcher  26 
2. 53998  Nina Cerar    Junior expert or technical associate 
3. 34959  PhD Barbara Debeljak  Biology  Researcher  54 
4. 57359  Matjaž Kepec    Junior expert or technical associate 
5. 33135  PhD Katja Klančnik Židan  Biology  Researcher  75 
6. 37414  PhD Miha Knehtl  Biology  Researcher  42 
7. 31970  PhD Špela Koren Bačovnik  Control and care of the environment  Researcher  64 
8. 31074  PhD Manca Kovač Viršek  Control and care of the environment  Researcher  126 
9. 55244  Marko Kozjek    Junior expert or technical associate  12 
10. 19344  PhD Monika Peterlin  Hydrology  Researcher  191 
11. 20826  PhD Andreja Popit  Geology  Researcher  149 
12. 55493  Uroš Robič    Junior expert or technical associate  49 
13. 25480  PhD Nataša Sirnik  Mechanics  Researcher  24 
14. 27766  PhD Sašo Šantl  Hydrology  Researcher  160 
15. 55494  Štefan Trdan    Junior expert or technical associate 
16. 37446  PhD Katarina Zabret  Hydrology  Researcher  110 
Research projects (18) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. J4-4548  Mikroplastika kot vektor mikrobne kontaminacije, okužbe in odpornosti: primer bakterij Campylobacter v proizvodnji perutninskega mesa (Slovene)  11/1/2022 - 10/31/2025  PhD Anja Klančnik   1,756 
2. V1-2205  Impact of environmental stress on mussel health and recruitment, and improvements in farming practises due to microplastics and climate changes  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Andreja Ramšak   1,349 
3. L2-1830  Degradation of textile microplastic for domestic wastewater treatment  7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Matejka Podlogar   2,581 
4. V1-2040  Plastic Pirates - Go Europe; young Citizen Scientists with a mission to collect data and disseminate knowledge about plastic and microplastic pollution of rivers  4/1/2021 - 6/30/2022  PhD Mateja Grego   876 
5. J7-6857  Vegetation and hydrology of Ljubljansko barje in the past, present and future - a consequence of succession, human impact or climatic fluctuations?  1/1/2014 - 6/30/2017  PhD Maja Andrič   4,902 
6. V1-1436  ELABORATION OF EXPERTISE FOR HUCHEN HABITAT AND POPULATION CONSERVATION IN THE MIDLLE SAVA RIVER  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Simona Sušnik Bajec   768 
7. V4-1402  Factors which influence on bacterial and viral infections in mussels  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Andrej Kirbiš   3,675 
8. V1-1427  Water status element at defining the ecologicaly acceptable flow  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Gorazd Urbanič   2,224 
9. V1-1088  Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Metka Špes   7,243 
10. V4-1066  Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Marina Pintar   2,304 
11. V4-0487  Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Marina Pintar   8,304 
12. L2-9274  Environmental acceptable water energy  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Danijel Vrhovšek   4,177 
13. V5-0489  Razvoj metodologije določanja indikatorjev učinkovitosti za vode (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Lidija Globevnik   693 
14. L2-1310  Modeliranje spiranja nitratov v podtalnico v slovenskih razmerah (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Matjaž Mikoš   3,765 
15. V1-0231  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti z nitrati in predlog ukrepov na podlagi direktive 91/676/EEC (Slovene)  10/1/1999 - 6/30/2000  PhD Miran Veselič   3,353 
16. R1-2860  Razvoj nove metode varstva okolja pred vplivi avtocest (Slovene)  5/1/1998 - 10/31/1999   
17. L2-8661  Sektorski koncept vodnega gospodarstva za prostorski plan RS (Slovene)  11/1/1998 - 12/31/1998  PhD Boris Kompare   2,917 
18. V4-6938  Nitratni ion v pridelovanju in predelovanju hmelja (Slovene)  11/1/1995 - 11/30/1998  PhD Milica Kač   3,483 
International projects (5) source: SICRIS
Mentors for junior researchers (16)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 00827  PhD ADOLF PEMIČ  Hydrology  Researcher 
2. 01753  PhD Leopold Gusel  Economics  Researcher 
3. 01754  PhD Štefan Kajzer  Economics  Researcher 
4. 02543  PhD Rasto Ovin  Economics  Researcher 
5. 02837  PhD Dušan Zbašnik  Economics  Researcher 
6. 03065  PhD Danijel Vrhovšek  Biology  Researcher 
7. 06386  PhD Davorin Kračun  Economics  Researcher 
8. 07017  PhD Miroslav Rebernik  Economics  Researcher 
9. 07556  PhD Ivan Meško  Economics  Researcher 
10. 07778  PhD Davor Savin  Economics  Researcher 
11. 08082  PhD Matjaž Mulej  Economics  Researcher 
12. 08245  PhD Matjaž Mikoš  Hydrology  Researcher 
13. 11073  PhD Vojko Potočan  Economics  Researcher 
14. 17192  PhD Karin Širec  Economics  Researcher 
15. 19108  PhD Timotej Jagrič  Economics  Researcher 
16. 22766  PhD Gorazd Urbanič  Biology  Researcher 
Views history
Favourite