Loading...
PhD Urban Šilc

PhD Urban Šilc
no.: 17094 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 425 60 68
E-mail urban.silcat signzrc-sazu.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.03.02  Natural sciences and mathematics  Biology  Botany 
Keywords
Phytocoenology, ecology, vegetation, biology, natural heritage, ecosystems
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
1,125.35
A''
44.88
A'
256.41
A1/2
294.58
CI10
1,978
CImax
478
h10
19
A1
3.4
A3
0.4
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 75  1,937  1,710  22.8 
Scopus 85  2,296  2,026  23.84 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Filip Küzmič  Bologna doctoral studies  10/1/2015 - 9/30/2020  38268 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Master's degree  M. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctor's degree  Ph. D.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts  Jovan Hadži Institute of Biology  12/1/1996  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. L4-3178  Development and optimization of non-chemical methods of plant pest control with a view to their implementation in sustainable agriculture systems   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Stanislav Trdan  2,599 
2. J1-1703  Towards working protocols for the use of eDNA from spider webs   7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Matjaž Gregorič  3,499 
3. V4-2019  Sustainable farming models in the Natura 2000 areas   11/1/2020 - 10/31/2022  PhD Urban Šilc  2,548 
4. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Andrej Udovč  5,446 
5. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jože Verbič  4,746 
6. J7-7100  Natural resources of karst show caves: a balance among protection, exploitation, and promotion   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Janez Mulec  5,785 
7. J7-6857  Vegetation and hydrology of Ljubljansko barje in the past, present and future - a consequence of succession, human impact or climatic fluctuations?   1/1/2014 - 6/30/2017  PhD Maja Andrič  4,702 
8. V4-1430  The design of monitoring of the conservation status of minor Natura 2000 forest habitat types in Slovenia   7/1/2014 - 3/31/2017  PhD Urban Šilc  2,835 
9. V4-1431  Planning and silvicultural intervention in situations of the presence of alien invasive tree species   7/1/2014 - 9/30/2016  PhD Andraž Čarni  3,549 
10. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Lado Kutnar  3,967 
11. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 9/30/2010  PhD Igor Dakskobler  4,266 
12. L1-9737  Impact of Past Landscape management on Current Forest Vegetation   7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Andraž Čarni  1,320 
13. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,882 
14. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,722 
15. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,197 
16. L1-7078  Biodiversity of Posočje and nature conservation applications for Natura 2000 sites   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Igor Dakskobler  3,783 
17. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  16,442 
18. L1-6587  Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Igor Dakskobler  5,577 
19. L1-6517  Succession line of the birch forests in southeastern Slovenia   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andraž Čarni  1,241 
20. V4-0983  Ekološke razmere kot osnova za gospodarjenje z gozdovi (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Andraž Čarni  1,241 
21. V1-0799  Primerjava biocenoz pragozdov z biocenozami gospodarskih gozdov kot pokazatelj antropogenih vplivov na okolje (Slovene)   1/1/2003 - 2/28/2005  PhD Andraž Čarni  2,172 
22. V4-0442  Vegetacija gozdnih zdrub Slovenije 1:50000 (Slovene)   1/1/2002 - 6/30/2003  PhD Andraž Čarni  2,743 
23. L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000 (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Alojzij Marinček  4,290 
24. T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Rajko Slapnik  2,665 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P1-0236  Biodiversity: patterns, processes, predictions and conservation   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Simona Kralj Fišer  2,694 
2. P1-0236  Biodiversity: patterns, processes, predictions and conservation   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Matjaž Kuntner  2,796 
3. P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (Slovene)   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matjaž Kuntner  3,267 
4. P1-0236  Fauna, flora and vegetation of Slovenia and neighouring regions   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Andraž Čarni  3,453 
5. P0-0525-0618  Flora, fauna and vegetation of Slovenia and the neibouring areas   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Andraž Čarni  5,457 
Views history
Favourite