Loading...
PhD Tomaž Kralj

PhD Tomaž Kralj
no.: 24832 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail pedologat signgmail.com
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
7.84
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
247
CImax
143
h10
3
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 29, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 294  285  71.25 
Scopus 333  324  81 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy  SI 2003 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2008 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1434  Definition of landscape heterogenity and landscape characteristics, significant for the preservation of biodiversity   2014 - 2015  PhD Mojca Golobič  1,873 
2. V1-1051  Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline (Slovene)   2010 - 2012  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,913 
3. V3-0548  Vpeljava funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sistem upravljanja (Slovene)   2010 - 2011  PhD Marjetka Suhadolc  1,890 
4. V4-1066  Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji (Slovene)   2010  PhD Marina Pintar  2,304 
5. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2010  PhD Borut Vrščaj  6,004 
6. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,197 
7. V4-0487  Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi (Slovene)   2008  PhD Marina Pintar  8,304 
8. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005 - 2006  PhD Rok Mihelič  5,478 
9. M2-0029  Inženirski atlas tal Slovenije za potrebe Slovenske vojske (Slovene)   2004  MSc Tomaž Prus  2,713 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2009 - 2012  PhD Franc Batič  9,790 
2. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2006 - 2008  PhD Franc Batič  9,751 
Views history
Favourite