Loading...
MSc Tomaž Prus

MSc Tomaž Prus
no.: 08185 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 361 31 89
E-mail tomaz.prusat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
Keywords
soils, land evaluation, environment protection
Points
5.88
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
3
CImax
3
h10
1
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Forestry  SI 1978 
Master's degree  M. Sc.   Agricultural Sciences  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1991 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J2-5462  Development of new technologies for separation and treatment of black and grey water   2014 - 2016  PhD Tjaša Griessler Bulc  3,546 
2. V2-1424  Feasibility study of land operations execution in the protected and protective areas   2014 - 2015  PhD Anka Lisec  5,552 
3. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   2011 - 2014  PhD Franc Batič  11,110 
4. V4-1133  Models of plant production on degraded areas   2011 - 2013  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,341 
5. V4-1149  GUIDELINES FOR REDUCING SPONTANEOUS LAND REFORESTATION DUE TO AGRICULTURE ABANDONMENT   2011 - 2012  PhD Helena Grčman  3,812 
6. V4-1057  Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora (Slovene)   2010 - 2011  PhD Anka Lisec  6,222 
7. V3-0548  Vpeljava funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sistem upravljanja (Slovene)   2010 - 2011  PhD Marjetka Suhadolc  1,904 
8. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2008 - 2010  PhD Borut Vrščaj  6,104 
9. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,256 
10. M2-0029  Inženirski atlas tal Slovenije za potrebe Slovenske vojske (Slovene)   2004 - 2006  MSc Tomaž Prus  2,752 
11. J4-3084  Ligand enhanced heavy metals phytoextraction   2002 - 2004  PhD Domen Leštan  1,380 
12. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,214 
13. V4-0405  Zasnova metodologije za predstavitev sistema vrednostenja kmetijskih zemljišč (Slovene)   2001 - 2003  PhD Franc Lobnik  2,416 
14. L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000 (Slovene)   2000 - 2002  PhD Alojzij Marinček  4,437 
15. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,477 
16. J4-0694  Remediacija tal z glivnim inokulumom in rastlinskimi hiperakumulatorji (Slovene)   1998 - 2001  PhD Domen Leštan  3,941 
17. J2-9056  The effects of soil parameters on the behaviour of selected exogene substances (terbuthylazine, cadmium) in soil ecosystems   1998 - 1999  PhD Franc Lobnik  2,450 
18. L4-7378  Tla kot naravni vir in škodljive snovi v naravnih in agro-ekosistemih (Slovene)   1996 - 1998  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,245 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franc Lobnik  3,737 
Views history
Favourite