Loading...
PhD Luka Juvančič

PhD Luka Juvančič
no.: 16329 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 721 79 25
E-mail luka.juvancicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
Keywords
agricultural policy and economics, european integration, rural development
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
389.8
A''
42.5
A'
91.34
A1/2
137.64
CI10
149
CImax
29
h10
6
A1
1.22
A3
2.03
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 24, 2022; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  136  125  7.35 
Scopus 25  181  156  6.24 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Ana Novak  Bologna PhD    55853 
2 PhD Tina Kocjančič  Bologna PhD  10/1/2008 - 2/17/2015  30768 
Education
source: ARRS
level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Master's degree      GB 1999 
Doctor's degree  Ph. D.   Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:32%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  11/1/1996  Professor  Associate professor 
ARRS research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2020  Improving the processes of knowledge transfer and monitoring in the field of environmental and nature protection in agriculture   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Luka Juvančič  2,584 
2. V4-2016  Possibilities of hardwood utilisation in the Slovenian bioeconomy   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Peter Prislan  5,597 
3. J4-2541  Impacts of climate change on production and properties of beech and spruce wood biomass in Slovenia and the evaluation of related potentials for bioeconomy growth   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Peter Prislan  4,846 
4. V4-2008  Analysis of production and marketing of quality scheme products   11/1/2020 - 10/31/2022  PhD Karmen Erjavec  2,181 
5. V4-2023  Evaluation of ecosystem services of agricultural soils   11/1/2020 - 10/31/2022  PhD Anže Japelj  3,048 
6. V4-2011  Food, not waste: prevention, reduction and use of waste food   11/1/2020 - 10/31/2022  PhD Ilja Gasan Osojnik Črnivec  1,777 
7. V4-2019  Sustainable farming models in the Natura 2000 areas   11/1/2020 - 10/31/2022  PhD Urban Šilc  2,494 
8. V4-1824  Bridging gaps in Bioeconomy: from Foresty and Agriculture Biomass to Innovative Technological solutions (BRIDGE2BIO)   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Luka Juvančič  6,391 
9. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Andrej Udovč  5,292 
10. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Luka Juvančič  6,045 
11. V4-1650  Procedures for ensuring safety and social acceptability of new techniques and applications of synthetic biology and modern biotechnology   10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,101 
12. V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources   7/1/2014 - 9/30/2017  PhD Luka Juvančič  3,201 
13. V4-1117  Development of an integrated system for coping with production and income risks in agriculture and fisheries in Slovenia   10/1/2011 - 3/31/2013  PhD Luka Juvančič  4,873 
14. V4-1064  Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020 (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanko Kavčič  3,081 
15. V5-1081  Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Karmen Erjavec  3,182 
16. V4-0486  Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (Slovene)   9/1/2008 - 11/30/2010  PhD Tinca Volk  3,038 
17. V4-0514  Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmeti (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Jurij Pohar  2,206 
18. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 5/31/2010  PhD Luka Juvančič  5,938 
19. V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti (Slovene)   1/1/2008 - 5/31/2010  PhD Aleš Kuhar  3,197 
20. V4-0409  Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu (Slovene)   9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Stanko Kavčič  3,366 
21. V4-0362  Spletni informacijski sistem za podporo odločanju na kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   10/1/2006 - 3/31/2009  PhD Stanko Kavčič  2,398 
22. V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Luka Juvančič  2,235 
23. V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2006  PhD Emil Erjavec  3,834 
24. V5-0862  Konkurenčnost in ekonomski položaj živilsko-predelovalne industrije Slovenije (Slovene)   10/1/2003 - 3/31/2006  PhD Aleš Kuhar  2,246 
25. V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Luka Juvančič  3,536 
26. V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Stanko Kavčič  3,367 
27. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   1/1/1998 - 9/30/2002  PhD Emil Erjavec  7,616 
28. V4-9135  Zaraščanje kmetijskih zemljišč in ukrepi za preprečevanje opuščanja pridelave (Slovene)   6/1/1999 - 5/31/2001  Tomaž Cunder  3,644 
29. V4-0306  Programi razvoja podeželje v okviru regionalne politike Slovenije v EU (Slovene)   11/1/1999 - 4/30/2000  PhD Luka Juvančič  2,591 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Emil Erjavec  3,505 
2. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Emil Erjavec  3,892 
3. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Emil Erjavec  4,350 
4. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Emil Erjavec  4,219 
5. P0-0517-0481  Agricultural Economics and Policy   1/1/1999 - 4/30/2002  PhD Matija Kovačič  3,481 
Views history
Favourite