Loading...
PhD Luka Juvančič

PhD Luka Juvančič
no.: 16329 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 721 79 25
E-mail luka.juvancicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
Keywords
agricultural policy and economics, european integration, rural development
Points
433.3
A''
63.06
A'
111.51
A1/2
161.79
CI10
178
CImax
36
h10
8
A1
1.38
A3
2.39
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 5, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 19  167  154  8.11 
Scopus 28  226  196 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Ana Novak  Bologna doctoral studies    55853 
2 PhD Tina Kocjančič  Bologna doctoral studies  10/1/2008 - 2/17/2015  30768 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Master's degree      GB 1999 
Doctor's degree  Ph. D.   Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  11/1/1996  Professor  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2208  Circular technological concepts and business models in Slovenian agriculture (CircAgro-SI)   2022 - 2023  PhD Luka Juvančič  4,006 
2. V4-2210  Use of food no longer intended for human consumption as alternative feed for livestock and companion animals   2022 - 2023  PhD Janez Salobir  4,149 
3. V1-2141  Identification, assessment and mapping of ecosystem services in valuable nature conservation areas in Slovenia - NatGuidES   2021 - 2023  PhD Mateja Šmid Hribar  2,081 
4. V4-2020  Improving the processes of knowledge transfer and monitoring in the field of environmental and nature protection in agriculture   2020 - 2023  PhD Luka Juvančič  3,204 
5. V4-2016  Possibilities of hardwood utilisation in the Slovenian bioeconomy   2020 - 2023  PhD Peter Prislan  5,981 
6. J4-2541  Impacts of climate change on production and properties of beech and spruce wood biomass in Slovenia and the evaluation of related potentials for bioeconomy growth   2020 - 2023  PhD Peter Prislan  5,225 
7. V4-2019  Sustainable farming models in the Natura 2000 areas   2020 - 2023  PhD Urban Šilc  2,630 
8. V4-2023  Evaluation of ecosystem services of agricultural soils   2020 - 2023  PhD Anže Japelj  3,302 
9. V4-2008  Analysis of production and marketing of quality scheme products   2020 - 2022  PhD Karmen Erjavec  2,343 
10. V4-2011  Food, not waste: prevention, reduction and use of waste food   2020 - 2022  PhD Ilja Gasan Osojnik Črnivec  1,953 
11. V4-1824  Bridging gaps in Bioeconomy: from Foresty and Agriculture Biomass to Innovative Technological solutions (BRIDGE2BIO   2018 - 2021  PhD Luka Juvančič  7,059 
12. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia   2018 - 2020  PhD Andrej Udovč  5,678 
13. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,440 
14. V4-1650  Procedures for ensuring safety and social acceptability of new techniques and applications of synthetic biology and modern biotechnology   2016 - 2018  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,246 
15. V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources   2014 - 2017  PhD Luka Juvančič  3,348 
16. V4-1117  Development of an integrated system for coping with production and income risks in agriculture and fisheries in Slovenia   2011 - 2013  PhD Luka Juvančič  5,081 
17. V4-1064  Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020 (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanko Kavčič  3,202 
18. V5-1081  Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Karmen Erjavec  3,353 
19. V4-0514  Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmeti (Slovene)   2008 - 2010  PhD Jurij Pohar  2,295 
20. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,202 
21. V4-0409  Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu (Slovene)   2008 - 2009  PhD Stanko Kavčič  3,492 
22. V4-0486  Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tinca Volk  3,170 
23. V4-0362  Spletni informacijski sistem za podporo odločanju na kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2008 - 2009  PhD Stanko Kavčič  2,519 
24. V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti (Slovene)   2008  PhD Aleš Kuhar  3,314 
25. V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)   2004 - 2006  PhD Luka Juvančič  2,376 
26. V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika (Slovene)   2004 - 2006  PhD Emil Erjavec  3,982 
27. V5-0862  Konkurenčnost in ekonomski položaj živilsko-predelovalne industrije Slovenije (Slovene)   2006  PhD Aleš Kuhar  2,353 
28. V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Luka Juvančič  3,658 
29. V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva (Slovene)   2001 - 2004  PhD Stanko Kavčič  3,493 
30. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   1999 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,865 
31. V4-9135  Zaraščanje kmetijskih zemljišč in ukrepi za preprečevanje opuščanja pridelave (Slovene)   2000 - 2001  Tomaž Cunder  3,773 
32. V4-0306  Programi razvoja podeželje v okviru regionalne politike Slovenije v EU (Slovene)   2000  PhD Luka Juvančič  2,695 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0430  Forest-wood value chain and climate change: transition to circular bioeconomy   2022  PhD Jožica Gričar  3,647 
2. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2018 - 2021  PhD Emil Erjavec  4,291 
3. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2014 - 2017  PhD Emil Erjavec  4,077 
4. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2009 - 2013  PhD Emil Erjavec  4,506 
5. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2006 - 2008  PhD Emil Erjavec  4,359 
6. P0-0517-0481  Agricultural Economics and Policy   2002  PhD Matija Kovačič  3,594 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. HORIZON-RUSTIK  Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes   9/1/2022 - 8/31/2026  Ilona Rac   
2. HORIZON-BioRural  Accelerating circular biobased solutions integration in European rural areas   9/1/2022 - 8/31/2025  Luka Juvančič   
3. EKSRP-VIVEK    1/14/2021 - 1/14/2024  Luka Juvančič   
4. H2020-EU.3.2-PEGASUS-193257  Public Ecosystem Goods And Services from land management - Unlocking the Synergies   3/1/2015 - 2/28/2018  Luka Juvančič   
5. FP7-KBBE-BERST-111041  BioEconomy Regional Strategy Toolkit   12/1/2013 - 11/30/2015  Luka Juvančič   
6. FP7-KBBE-94550  Spatial Analysis of Rural Development Measures   4/1/2010 - 6/30/2013  Luka Juvančič   
7. ETC-EDORA  European Development opportunities in Rural Areas   1/1/2008 - 12/31/2011     
8. FP7-KBBE-88413  Assessing the Impact of Rural Development Policies   2/1/2008 - 10/31/2010  Luka Juvančič   
9. FP6-POLICIES-TOP-MARD-75251  Towards a Policy Model of Multifunctional Agriculture and Rural Development [TOP-MARD]   3/1/2005 - 5/31/2008  Luka Juvančič   
Views history
Favourite