Loading...
PhD Aleš Kuhar

PhD Aleš Kuhar
no.: 19316 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 721 79 25
E-mail ales.kuharat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
5.02.00  Social sciences  Economics   
Keywords
agricultural policy and economics, European integration, food industry
Points
236
A''
46.36
A'
119.6
A1/2
123.58
CI10
74
CImax
18
h10
5
A1
0.82
A3
0.24
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 12  59  56  4.67 
Scopus 22  88  85  3.86 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
    Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Master's degree    Agricultural Economics  GB University of London, Wye College 1999 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  10/1/1998  Research Assistant  Researcher  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2307  Healthy and sustainable nutrition in educational institutions   2023 - 2024  PhD Mojca Korošec  3,012 
2. V4-2202  Guidelines for adapting grape and wine production to climate change and market demands   2022 - 2024  PhD Franc Čuš  5,273 
3. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,555 
4. V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources   2016 - 2017  PhD Luka Juvančič  3,383 
5. V5-1119  Analysis of price setting mechanism and the price monitoring tool for the food supply chain   2011 - 2014  PhD Igor Masten  3,775 
6. V4-1117  Development of an integrated system for coping with production and income risks in agriculture and fisheries in Slovenia   2011 - 2013  PhD Luka Juvančič  5,160 
7. V4-1002  Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno (Slovene)   2010 - 2012  PhD Aleš Kuhar  3,536 
8. V4-0514  Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmeti (Slovene)   2008 - 2010  PhD Jurij Pohar  2,315 
9. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,276 
10. V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti (Slovene)   2008 - 2010  PhD Aleš Kuhar  3,337 
11. V4-0486  Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (Slovene)   2009  PhD Tinca Volk  3,219 
12. V4-0362  Spletni informacijski sistem za podporo odločanju na kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2008 - 2009  PhD Stanko Kavčič  2,566 
13. V4-0329  Tržne možnosti in percipirana vrednost kmetijskih in živilskih proizvodov posebne kakovosti (Slovene)   2006 - 2008  PhD Aleš Kuhar  680 
14. V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)   2005 - 2006  PhD Luka Juvančič  2,404 
15. V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika (Slovene)   2004 - 2006  PhD Emil Erjavec  4,033 
16. V5-0862  Konkurenčnost in ekonomski položaj živilsko-predelovalne industrije Slovenije (Slovene)   2003 - 2006  PhD Aleš Kuhar  2,398 
17. V5-0877  Javnozdravstveni vidiki uporabe statističnih podatkov o povprečni porabi živil v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  Maruša Adamič  2,113 
18. V4-0747  Optimizacija tržne verige za ekološke proizvode in integrirano pridelano sadje in zelenjavo - modeli za Pomurje (Slovene)   2005  MSc Tatjana Buzeti  1,090 
19. V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Luka Juvančič  3,684 
20. V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva (Slovene)   2001 - 2004  PhD Stanko Kavčič  3,524 
21. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   2000 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,940 
22. V4-0306  Programi razvoja podeželje v okviru regionalne politike Slovenije v EU (Slovene)   2000  PhD Luka Juvančič  2,716 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2022 - 2024  PhD Emil Erjavec  4,542 
2. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2009 - 2012  PhD Emil Erjavec  4,572 
3. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2005 - 2008  PhD Emil Erjavec  4,423 
4. P0-0517-0481  Agricultural Economics and Policy   2002  PhD Matija Kovačič  3,629 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. EENOVA  Energy Efficiency in regioNal fOod processing Value chAins   10/1/2023 - 10/31/2026  Aleš Kuhar   
2. EKSRP-EIP ŽUŽ - 33117-9/2022/7    5/11/2023 - 5/12/2025     
Views history
Favourite