Loading...
PhD Aleš Kuhar

PhD Aleš Kuhar
no.: 19316 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 721 79 25
E-mail ales.kuharat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
5.02.00  Social sciences  Economics   
Keywords
agricultural policy and economics, European integration, food industry
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
236.22
A''
25.08
A'
118.13
A1/2
123.4
CI10
57
CImax
14
h10
5
A1
0.81
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 1, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 11  44  44 
Scopus 21  68  67  3.19 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Master's degree    Agricultural Economics  GB University of London, Wye College 1999 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  10/1/1998  Research Assistant  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Luka Juvančič  6,217 
2. V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources   7/1/2014 - 9/30/2017  PhD Luka Juvančič  3,267 
3. V5-1119  Analysis of price setting mechanism and the price monitoring tool for the food supply chain   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Igor Masten  3,656 
4. V4-1117  Development of an integrated system for coping with production and income risks in agriculture and fisheries in Slovenia   10/1/2011 - 3/31/2013  PhD Luka Juvančič  4,951 
5. V4-1002  Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Aleš Kuhar  3,427 
6. V4-0486  Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (Slovene)   9/1/2008 - 11/30/2010  PhD Tinca Volk  3,098 
7. V4-0514  Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmeti (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Jurij Pohar  2,247 
8. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 5/31/2010  PhD Luka Juvančič  6,054 
9. V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti (Slovene)   1/1/2008 - 5/31/2010  PhD Aleš Kuhar  3,248 
10. V4-0362  Spletni informacijski sistem za podporo odločanju na kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   10/1/2006 - 3/31/2009  PhD Stanko Kavčič  2,452 
11. V4-0329  Tržne možnosti in percipirana vrednost kmetijskih in živilskih proizvodov posebne kakovosti (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Aleš Kuhar  649 
12. V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Luka Juvančič  2,304 
13. V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2006  PhD Emil Erjavec  3,904 
14. V5-0862  Konkurenčnost in ekonomski položaj živilsko-predelovalne industrije Slovenije (Slovene)   10/1/2003 - 3/31/2006  PhD Aleš Kuhar  2,295 
15. V5-0877  Javnozdravstveni vidiki uporabe statističnih podatkov o povprečni porabi živil v Sloveniji (Slovene)   10/1/2003 - 1/30/2006  Maruša Adamič  2,020 
16. V4-0747  Optimizacija tržne verige za ekološke proizvode in integrirano pridelano sadje in zelenjavo - modeli za Pomurje (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  MSc Tatjana Buzeti  1,051 
17. V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Luka Juvančič  3,593 
18. V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Stanko Kavčič  3,428 
19. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   1/1/1998 - 9/30/2002  PhD Emil Erjavec  7,730 
20. V4-0306  Programi razvoja podeželje v okviru regionalne politike Slovenije v EU (Slovene)   11/1/1999 - 4/30/2000  PhD Luka Juvančič  2,641 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Emil Erjavec  4,420 
2. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Emil Erjavec  4,283 
3. P0-0517-0481  Agricultural Economics and Policy   1/1/1999 - 4/30/2002  PhD Matija Kovačič  3,531 
Views history
Favourite