Loading...
PhD Dragomir Kompan

PhD Dragomir Kompan
no.: 06537 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
Keywords
genetics and breeding, etology and technology in animal production
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
309
CImax
69
h10
8
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 5, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 30  223  198  6.6 
Scopus 51  379  330  6.47 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Gregor Gorjanc  Uniform doctoral studies  10/1/2004 - 2/19/2010  24769 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Dept. 1976 
Master's degree    Animal Breeding  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science 1982 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1416  ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING SYSTEMS FOR GOAT MILK PRODUCTION   2014 - 2017  PhD Mojca Simčič  4,700 
2. V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources   2014 - 2017  PhD Luka Juvančič  3,348 
3. L4-5522  Establishment of bee cell lines and standardization of in vitro assays for evaluation of harmful effects caused by toxins and pathogens in bees   2013 - 2016  PhD Mojca Narat  4,030 
4. V4-1127  Gentic characteristics of carniolan honey bee   2011 - 2013  PhD Peter Dovč  5,205 
5. V4-1082  Uporaba elektronske identifikacije za izboljšanje sledljivosti in managenta drobnice v slovenskih pogojih reje (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dragomir Kompan  1,131 
6. V4-1084  Uvedba genomske selekcije v slovensko govedorejo na primeru rjave pasme (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Gorjanc  2,852 
7. L4-9301  Genetic evaluation of lifetime production   2007 - 2009  PhD Špela Malovrh  3,435 
8. V4-0115  Ovrednotenje maščobnokislinske sestave konzumnega mleka in sirov v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Salobir  3,276 
9. V4-0867  Sistemi sobivanja domačih in divjih živali (Slovene)   2004 - 2006  PhD Milan Pogačnik  4,945 
10. V4-0880  Analiza učinkovitosti selekcijskih programov domačih živali za prirejo mesa in vpliv na spremembe kakovosti proizvodov (Slovene)   2003 - 2006  PhD Milena Kovač  3,820 
11. V4-0758  Živalske prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE) - dovzetnost in diagnostika pri malih in divjih prežvekovalcih (Slovene)   2005  PhD Polona Juntes  3,053 
12. V4-0740  Kakovost na travinju prirejenega mesa (Slovene)   2004 - 2005  PhD Silvester Žgur  3,567 
13. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   2002 - 2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs  4,876 
14. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,158 
15. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1998 - 2001  PhD Milena Kovač  15,817 
16. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   1999 - 2001  PhD Antonija Holcman  6,997 
17. J4-7449  Optimization of algorithms for evaluation of (restricted) maximum likelihood function for large systems with application in animal science   1999 - 2001  PhD Milena Kovač  3,994 
18. L4-1301  Proučevanje aktualnih kužnih bolezni pri živalih z uporabo sodobnih imunoloških, biokemijskih in molekularnih metod (Slovene)   1999 - 2001  PhD Darja Barlič Maganja  8,800 
19. V4-0307  Uporaba grmišč za pašo drobnice na Krasu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milan Pogačnik  3,683 
20. J4-7443  Antigenska spremenljivost pri mikoplazmah in njene genetske osnove (Slovene)   1996 - 1998  PhD Dušan Benčina  2,643 
21. V4-6583  Rekultiviranje opuščenih hribovitih kraških zemljišč z okolju prilagojenimi tehnologijami reje in zdravja drobnice (Slovene)   1998  PhD Milan Pogačnik  2,644 
22. J4-7137  Molekularna analiza animalnega genoma (Slovene)   1998  PhD Peter Dovč  3,494 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2015 - 2016  PhD Matjaž Ocepek  10,763 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2009 - 2014  PhD Matjaž Ocepek  10,426 
3. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2004 - 2008  PhD Milan Pogačnik  9,644 
4. P0-0555-0481  Populacijska genetika in etologija (Slovene)   2002 - 2003  PhD Milena Kovač  4,922 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. FP6-POLICIES-SCARLED-84068  Structural change in Agriculture and rural livelihoods   1/1/2007 - 9/30/2010  Dragomir Kompan   
2. AGRI GEN RES-EFABIS  An Integrated Network od decentralised country biodiversity and genebank databases   1/1/2006 - 12/31/2009  Dragomir Kompan   
Views history
Favourite