Loading...
PhD Dragomir Kompan

PhD Dragomir Kompan
no.: 06537 source: ARRS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
Keywords
genetics and breeding, etology and technology in animal production
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
272
CImax
60
h10
8
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 1, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 30  200  176  5.87 
Scopus 51  338  292  5.73 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Gregor Gorjanc  Uniform doctoral studies  10/1/2004 - 2/19/2010  24769 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Dept. 1976 
Master's degree    Animal Breeding  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science 1982 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1416  ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING SYSTEMS FOR GOAT MILK PRODUCTION   7/1/2014 - 11/30/2017  PhD Mojca Simčič  4,573 
2. V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources   7/1/2014 - 9/30/2017  PhD Luka Juvančič  3,267 
3. L4-5522  Establishment of bee cell lines and standardization of in vitro assays for evaluation of harmful effects caused by toxins and pathogens in bees   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Mojca Narat  3,940 
4. V4-1127  Gentic characteristics of carniolan honey bee   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Peter Dovč  5,068 
5. V4-1082  Uporaba elektronske identifikacije za izboljšanje sledljivosti in managenta drobnice v slovenskih pogojih reje (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dragomir Kompan  1,117 
6. V4-1084  Uvedba genomske selekcije v slovensko govedorejo na primeru rjave pasme (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Gregor Gorjanc  2,795 
7. L4-9301  Genetic evaluation of lifetime production   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Špela Malovrh  3,343 
8. V4-0115  Ovrednotenje maščobnokislinske sestave konzumnega mleka in sirov v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Janez Salobir  3,227 
9. V4-0880  Analiza učinkovitosti selekcijskih programov domačih živali za prirejo mesa in vpliv na spremembe kakovosti proizvodov (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Milena Kovač  3,744 
10. V4-0867  Sistemi sobivanja domačih in divjih živali (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Milan Pogačnik  4,890 
11. V4-0740  Kakovost na travinju prirejenega mesa (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Silvester Žgur  3,518 
12. V4-0758  Živalske prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE) - dovzetnost in diagnostika pri malih in divjih prežvekovalcih (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Polona Juntes  2,982 
13. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs  4,854 
14. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Milan Pogačnik  8,025 
15. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1/1/1998 - 9/30/2001  PhD Milena Kovač  15,584 
16. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Antonija Holcman  6,925 
17. L4-1301  Proučevanje aktualnih kužnih bolezni pri živalih z uporabo sodobnih imunoloških, biokemijskih in molekularnih metod (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Darja Barlič Maganja  8,651 
18. J4-7449  Optimization of algorithms for evaluation of (restricted) maximum likelihood function for large systems with application in animal science   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Milena Kovač  3,962 
19. V4-0307  Uporaba grmišč za pašo drobnice na Krasu (Slovene)   11/1/1999 - 4/30/2001  PhD Milan Pogačnik  3,655 
20. J4-7443  Antigenska spremenljivost pri mikoplazmah in njene genetske osnove (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Dušan Benčina  2,609 
21. V4-6583  Rekultiviranje opuščenih hribovitih kraških zemljišč z okolju prilagojenimi tehnologijami reje in zdravja drobnice (Slovene)   10/1/1994 - 10/31/1998  PhD Milan Pogačnik  2,640 
22. J4-7137  Molekularna analiza animalnega genoma (Slovene)   1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Peter Dovč  3,432 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Matjaž Ocepek  10,518 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Matjaž Ocepek  10,221 
3. P4-0092  Animal health, environment and food safety   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Milan Pogačnik  9,480 
4. P0-0555-0481  Populacijska genetika in etologija (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Milena Kovač  4,852 
International projects
no. Code Title Period Head
1. FP6-POLICIES-SCARLED-84068  Structural change in Agriculture and rural livelihoods   1/1/2007 - 9/30/2010  Dragomir Kompan   
2. AGRI GEN RES-EFABIS  An Integrated Network od decentralised country biodiversity and genebank databases   1/1/2006 - 12/31/2009  Dragomir Kompan   
Views history
Favourite