Loading...
PhD Anita Solar

PhD Anita Solar
no.: 07552 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (02) 251 17 55
E-mail anita.solarat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
nut crops, walnut, hazelnut, chestnut, almond, variety testing, breeding, genetic resources, nursery production, orchard management, tree architecture
Points
853.92
A''
476.05
A'
659.78
A1/2
718.42
CI10
1,683
CImax
167
h10
21
A1
3.52
A3
0.58
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 27, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 59  1,762  1,563  26.49 
Scopus 84  2,192  1,925  22.92 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy  SI 1984 
Master's degree    Fruit Growing  SI 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Fruit growing  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2002  Management of brown marmorated stink bug in Slovenia   2020 - 2023  PhD Stanislav Trdan  5,061 
2. V4-1618  GENETIC EROSION THREATS TO LOCAL VARIETIES AND THEIR VALUE FOR PRODUCTION AND USE   2016 - 2019  PhD Kristina Ugrinović  5,570 
3. V4-1409  Production technology of cherry and pear   2014 - 2017  PhD Tatjana Unuk  7,376 
4. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanislav Trdan  6,576 
5. V4-0523  Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev in is (Slovene)   2008 - 2010  PhD Maja Ravnikar  5,819 
6. V4-0513  Vpliv kakovostno pridelanih jabolk in orehov na človeški organizen v zdravju in bolezni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Robert Veberič  4,791 
7. J4-0890  Flavonoids and their synthesis as a mechanism of resistance of apples to apple scab   2008 - 2009  PhD Robert Veberič  2,763 
8. V4-0331  Kakovostni parametri lokalno pridelanega sadja in njihov vpliv na človeški organizem v zdravju in bolezni (Slovene)   2007 - 2008  PhD Robert Veberič  4,611 
9. V4-0873  Foliarna prehrana sadnih rastlin - optimizacija tehnoloških postopkov (Slovene)   2003 - 2006  PhD Franci Štampar  2,730 
10. Z4-3105  Identification different physiological status (stress) at woody plants via polyfenol analyses and auxin metabolism   2002 - 2004  PhD Gregor Osterc  2,498 
11. V4-0403  Nove metode razmnoževanja sadnih rastlin (Slovene)   2002 - 2003  PhD Gregor Osterc  2,498 
12. V4-0291  Nova tehnologija pridelave češnje (Slovene)   2000 - 2002  PhD Valentina Usenik  2,836 
13. V4-0206  SOLAXE - Nova gospodarnejša in naravi prijaznejša tehnologija pridelovanja jabolk (Slovene)   2000 - 2001  PhD Franci Štampar  2,498 
14. V4-9121  Biološko pridelovanje sadja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Franci Štampar  3,784 
15. L4-1450  Modeling of marketing and managerial support to improve the competitiveness of the fruit production   1999 - 2000  PhD Katja Vadnal  3,947 
16. L4-8823  Vpliv različnih tehnoloških postopkov in naravnih danosti na kakovost slovenskega sadja; združen z L4-9026 (Slovene)   1998 - 1999  PhD Franci Štampar  2,805 
17. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,339 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0013  Horticulture   2022 - 2023  PhD Robert Veberič  5,290 
2. P4-0013  Horticulture   2015 - 2021  PhD Robert Veberič  6,032 
3. P4-0013  Horticulture   2009 - 2014  PhD Franci Štampar  7,064 
4. P4-0013  Horticulture   2004 - 2008  PhD Franci Štampar  6,633 
5. P0-0515-0481  Sadjarstvo - vinogradništvo - vrtnarstvo (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franci Štampar  4,133 
Views history
Favourite