Loading...
PhD Robert Veberič

PhD Robert Veberič
no.: 20165 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 3203141
E-mail robert.vebericat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   

Code Science Field
B191  Biomedical sciences  Plant biochemistry 
B310  Biomedical sciences  Physiology of vascular plants 
B390  Biomedical sciences  Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology 
Keywords
plant physiology, plant biochemistry, plant secondary metabolites, horticulture, fruit growing
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
2,415.85
A''
190.93
A'
1,450.48
A1/2
1,728.62
CI10
5,307
CImax
283
h10
39
A1
6.1
A3
4.12
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 24, 2022; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 199  5,704  4,837  24.31 
Scopus 211  6,495  5,593  26.51 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Aljaž Medič  Bologna PhD  10/1/2019 - 9/30/2023  53623 
2 PhD Matej Vošnjak  Bologna PhD  10/1/2017 - 9/30/2021  50597 
3 PhD Martina Peršić  Bologna PhD  10/1/2015 - 1/31/2019  38119 
4 PhD Zala Zorenč  Bologna PhD  11/1/2014 - 4/30/2018  37424 
5 PhD Anka Čebulj  Bologna PhD  12/1/2012 - 10/31/2018  35366 
6 PhD Jan Bizjak  Bologna PhD  10/1/2010 - 3/31/2014  33134 
7 PhD Ana Slatnar  Uniform PhD  10/1/2008 - 12/31/2013  30707 
Education
source: ARRS
level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Team for Fruit Growing  12/1/1999  Professor  Full professor 
ARRS research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. L4-8221  Improved water and nutrient use efficiency in plant production to protect drinking water sources - URAVIVO   5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Marina Pintar  4,000 
2. V4-1410  GUIDELINES OF TABLE GRAPE PRODUCTION IN SLOVENIA WITH THE AIM TO INCREASE SELF-SUFFECIENCY   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Denis Rusjan  2,423 
3. V4-1409  Production technology of cherry and pear   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Tatjana Unuk  6,937 
4. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Franci Štampar  4,791 
5. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan  6,178 
6. V4-0557  Prilagajanje tehnologij pridelave vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja (Slovene)   3/1/2009 - 2/29/2012  PhD Dunja Bandelj  1,926 
7. V4-0523  Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev in is (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Maja Ravnikar  5,360 
8. V4-0513  Vpliv kakovostno pridelanih jabolk in orehov na človeški organizen v zdravju in bolezni (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Robert Veberič  4,529 
9. J4-0890  Flavonoids and their synthesis as a mechanism of resistance of apples to apple scab   2/1/2008 - 1/30/2010  PhD Robert Veberič  2,577 
10. V4-0331  Kakovostni parametri lokalno pridelanega sadja in njihov vpliv na človeški organizem v zdravju in bolezni (Slovene)   1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Robert Veberič  4,350 
11. V4-0343  Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst - pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne? (Slovene)   1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Nikita Fajt  4,309 
12. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,045 
13. V4-0873  Foliarna prehrana sadnih rastlin - optimizacija tehnoloških postopkov (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Franci Štampar  2,554 
14. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Anton Prosen  6,326 
15. Z4-3105  Identification different physiological status (stress) at woody plants via polyfenol analyses and auxin metabolism   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Gregor Osterc  2,364 
16. V4-0403  Nove metode razmnoževanja sadnih rastlin (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Gregor Osterc  2,364 
17. V4-0291  Nova tehnologija pridelave češnje (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2002  PhD Valentina Usenik  2,680 
18. V4-0206  SOLAXE - Nova gospodarnejša in naravi prijaznejša tehnologija pridelovanja jabolk (Slovene)   10/1/1998 - 9/30/2001  PhD Franci Štampar  2,364 
19. V4-9121  Biološko pridelovanje sadja (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/2000  PhD Franci Štampar  3,575 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0013  Horticulture   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Robert Veberič  500 
2. P4-0013  Horticulture   1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Robert Veberič  5,578 
3. P4-0013  Horticulture   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Franci Štampar  6,628 
4. P4-0013  Horticulture   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Franci Štampar  6,330 
5. P0-0515-0481  Sadjarstvo - vinogradništvo - vrtnarstvo (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Franci Štampar  3,943 
Views history
Favourite