Loading...
PhD Robert Veberič

PhD Robert Veberič
no.: 20165 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 3203141
E-mail robert.vebericat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   

Code Science Field
B191  Biomedical sciences  Plant biochemistry 
B310  Biomedical sciences  Physiology of vascular plants 
B390  Biomedical sciences  Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology 
Keywords
plant physiology, plant biochemistry, plant secondary metabolites, horticulture, fruit growing
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
2,597.6
A''
609.81
A'
1,945.51
A1/2
2,228.61
CI10
6,694
CImax
346
h10
43
A1
8.2
A3
1.6
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 29, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 236  7,278  6,240  26.44 
Scopus 249  8,443  7,351  29.52 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Aljaž Medič  Bologna doctoral studies  10/1/2019 - 9/30/2023  53623 
2 PhD Matej Vošnjak  Bologna doctoral studies  10/1/2017 - 9/30/2021  50597 
3 PhD Martina Peršić  Bologna doctoral studies  10/1/2015 - 1/31/2019  38119 
4 PhD Zala Zorenč  Bologna doctoral studies  11/1/2014 - 4/30/2018  37424 
5 PhD Anka Čebulj  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 10/31/2018  35366 
6 PhD Jan Bizjak  Bologna doctoral studies  10/1/2010 - 3/31/2014  33134 
7 PhD Ana Slatnar  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 12/31/2013  30707 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:32%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Team for Fruit Growing  12/1/1999  Associate professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-50142  Emulsifiers, alternative thinning agents for sustainable apple production   2023 - 2024  PhD Matej Stopar  2,905 
2. L4-8221  Improved water and nutrient use efficiency in plant production to protect drinking water sources - URAVIVO   2018  PhD Marina Pintar  4,469 
3. V4-1410  GUIDELINES OF TABLE GRAPE PRODUCTION IN SLOVENIA WITH THE AIM TO INCREASE SELF-SUFFECIENCY   2014 - 2017  PhD Denis Rusjan  2,753 
4. V4-1409  Production technology of cherry and pear   2014 - 2017  PhD Tatjana Unuk  7,559 
5. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   2011 - 2014  PhD Franci Štampar  5,176 
6. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanislav Trdan  6,755 
7. V4-0557  Prilagajanje tehnologij pridelave vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja (Slovene)   2009 - 2012  PhD Dunja Bandelj  2,112 
8. V4-0513  Vpliv kakovostno pridelanih jabolk in orehov na človeški organizen v zdravju in bolezni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Robert Veberič  4,897 
9. J4-0890  Flavonoids and their synthesis as a mechanism of resistance of apples to apple scab   2008 - 2010  PhD Robert Veberič  2,836 
10. V4-0523  Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev in is (Slovene)   2008 - 2009  PhD Maja Ravnikar  6,001 
11. V4-0343  Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst - pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne? (Slovene)   2007 - 2009  PhD Nikita Fajt  4,691 
12. V4-0331  Kakovostni parametri lokalno pridelanega sadja in njihov vpliv na človeški organizem v zdravju in bolezni (Slovene)   2006 - 2009  PhD Robert Veberič  4,716 
13. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2008  PhD Nike Krajnc  7,730 
14. V4-0873  Foliarna prehrana sadnih rastlin - optimizacija tehnoloških postopkov (Slovene)   2003 - 2006  PhD Franci Štampar  2,801 
15. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   2004 - 2005  PhD Anton Prosen  6,604 
16. Z4-3105  Identification different physiological status (stress) at woody plants via polyfenol analyses and auxin metabolism   2002 - 2004  PhD Gregor Osterc  2,553 
17. V4-0403  Nove metode razmnoževanja sadnih rastlin (Slovene)   2002 - 2003  PhD Gregor Osterc  2,553 
18. V4-0291  Nova tehnologija pridelave češnje (Slovene)   2000 - 2002  PhD Valentina Usenik  2,892 
19. V4-0206  SOLAXE - Nova gospodarnejša in naravi prijaznejša tehnologija pridelovanja jabolk (Slovene)   2000 - 2001  PhD Franci Štampar  2,553 
20. V4-9121  Biološko pridelovanje sadja (Slovene)   2000  PhD Franci Štampar  3,856 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0013  Horticulture   2022 - 2024  PhD Robert Veberič  5,436 
2. P4-0013  Horticulture   2015 - 2021  PhD Robert Veberič  6,223 
3. P4-0013  Horticulture   2009 - 2014  PhD Franci Štampar  7,262 
4. P4-0013  Horticulture   2004 - 2008  PhD Franci Štampar  6,776 
5. P0-0515-0481  Sadjarstvo - vinogradništvo - vrtnarstvo (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franci Štampar  4,215 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-FA1104  Sustainable production of high-quality cherries for the European market   4/16/2012 - 4/15/2016     
2. COST-FA1006  Plant Metabolic Engineering for High Value Products   4/19/2011 - 4/12/2015     
Views history
Favourite