Loading...
Vesna Lokar

Vesna Lokar
no.: 10486 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number (01) 280 52 39
E-mail vesna.lokarat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Vine, selection, introduction, serological tests
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
63
CImax
52
h10
3
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 55  50  25 
Scopus 70  63  21 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1988 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  6/15/1992  Selection of vine plants  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1127  Gentic characteristics of carniolan honey bee   2011 - 2013  PhD Peter Dovč  5,253 
2. J4-2299  Vpliv spor noseme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske čebele, Apis mellifera carnica (Slovene)   2009 - 2012  PhD Aleš Gregorc  1,725 
3. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   2007 - 2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,418 
4. V4-0484  Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske čebele (Apis (Slovene)   2008  PhD Aleš Gregorc  2,611 
5. V4-0108  Vpliv različne oskrbe vinogradniških tal na mineralni in vodni status vinske trte, v spremenjenih klimatskih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  MSc Boris Koruza  1,616 
6. V4-0742  Možnosti izboljšanja kakovosti grozdja z uravnavanjem vodnega statusa pri vinski trti (Slovene)   2004 - 2006  MSc Boris Koruza  2,085 
7. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   2003 - 2006  PhD Gregor Urek  3,985 
8. V4-0452  Fiziološke osnove odbire podlag vinske trte za stresne razmere (Slovene)   2002 - 2005  MSc Boris Koruza  2,073 
9. V4-0741  Razvoj optimalne tehnologije aplikacije rastnih regulatorjev v sadjarstvu (Slovene)   2004 - 2005  PhD Matej Stopar  2,519 
10. V4-0401  Strokovne podlage za prilagajanje pravnemu redu EU na področju izdelave metodik certifikacije sadilnega material sadnih rastlin in vins (Slovene)   2001 - 2003  MSc Boris Koruza  1,368 
11. V4-0389  Proučevanje eliminacije bakterijskih patogenov v trničarstvu (agrobacterium sp.) (Slovene)   2000 - 2003  PhD Gregor Urek  1,715 
12. V4-0391  Ugotavljanje vzrokov nizkih povprečnih pridelkov oljk v slovenski Istri (Slovene)   2000 - 2003  PhD Matej Stopar  1,704 
13. L4-1208  New tecnology of apple and blueberry thinning   2000 - 2001  PhD Matej Stopar  1,943 
14. L4-1184  'DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF WINES FROM NEW CLONES OF LOCAL GRAPEVINE VARIETIES 'Ranina', 'Žipon' and 'Pinela'.   1999 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  1,270 
15. L4-8815  Keeping quality of perishable fruits   1998 - 1999  PhD Marjan Simčič  2,540 
16. V4-9130  Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja, potrebnih za rajonizacijo in vinogradniški kataster (Slovene)   1999  PhD Zora Korošec-Koruza  956 
17. V4-6581  Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja (Slovene)   1994 - 1998  PhD Zora Korošec-Koruza  1,416 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   2001 - 2003  PhD Matej Stopar  3,943 
Views history
Favourite