Loading...
PhD Mitja Kocjančič

PhD Mitja Kocjančič
no.: 07906 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
Keywords
Vine, grape, analysis, isotopic ratios, sensory analysis
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
105
CImax
52
h10
4
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 6, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 225  200  50 
Scopus 242  220  55 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Graduate ingeneer of food technology  Food Science and Technology  SI 1976 
Master's degree      SI 1988 
Doctor's degree  Ph. D.     HR University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,079 
2. L4-2042  VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN (Slovene)   2009 - 2012  PhD Marin Berovič  6,245 
3. J4-0838  Influence of interactions between yeasts on wine fermentation and maturation   2008 - 2011  PhD Peter Raspor  5,001 
4. V4-0518  Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP (Slovene)   2008 - 2010  PhD Franc Čuš  2,336 
5. L4-9667  The use of oxygen in the new vinification technologies of the white and red   2007 - 2009  PhD Mitja Kocjančič  2,170 
6. V4-0323  Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina (Slovene)   2007 - 2008  PhD Ana Gregorčič  1,756 
7. J4-7146  Optimization of human nutrition: polyphenols and bioavailability   2005 - 2007  PhD Andreja Vanzo  904 
8. V4-0113  Vpliv mikrooksigenacije v vinarstvu na polifenolne spojine in vegetalni karakter slovenskih vin (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dejan Bavčar  904 
9. V4-0114  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami - nadaljevanje projekta iz leta 2001 'Konkurenčnost Slovenije 2001-2006' (Slovene)   2004 - 2006  PhD Mitja Kocjančič  3,801 
10. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2005  PhD Peter Raspor  4,055 
11. V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mitja Kocjančič  5,417 
12. V4-0400  Uvajanje referenčne metode za uradno kontrolo vina na vsebnosti ochratoxina (Slovene)   2000 - 2003  PhD Mitja Kocjančič  1,652 
13. V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  4,753 
14. V4-0304  Naravni fenolni in antioksidanti v slovenskem gorzdju in vinih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Urška Vrhovšek  2,503 
15. L4-1184  'DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF WINES FROM NEW CLONES OF LOCAL GRAPEVINE VARIETIES 'Ranina', 'Žipon' and 'Pinela'.   1999 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  1,263 
16. J4-1576  Določitev naravnih fenolnih antioksidantov v slovenskem grozdju in vinu (Slovene)   1999 - 2001  PhD Urška Vrhovšek  2,015 
17. L4-8849  Analiza razprostranjenosti avtohtonih vinskih kvasovk v Sloveniji in njihova karakterizacija (Slovene)   1998 - 1999  PhD Peter Raspor  3,898 
18. V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov (Slovene)   1998 - 1999  PhD Mitja Kocjančič  3,203 
19. L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)   1998  PhD Julij Nemanič  1,824 
20. L4-7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo nmr (Slovene)   1996 - 1998  PhD Ana Gregorčič  1,652 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,769 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2004 - 2008  PhD Matej Stopar  10,219 
3. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   2001 - 2003  PhD Matej Stopar  3,909 
Views history
Favourite