Loading...
PhD Marjan Simčič

PhD Marjan Simčič
no.: 05767 source: ARIS

researcher – deceased
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.07  Biotechnical sciences  Plant production  Technology of vegetal origin food 
Keywords
plant food, fruits, vegetables, storing processing, postharvest physiology, nutrition
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 25  392  343  13.72 
Scopus 35  537  481  13.74 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Ksenija Podgrajšek  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 3/31/2013  29472 
2 Anja Janeš  Doctoral degree  1/1/2002 - 6/30/2013  22453 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1984 
Master's degree  M. Sc.   Biochemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Food Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology 1995 
Doctor's degree  Ph. D.     IT University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Dept. of Food Science and Technology 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar  5,982 
2. V7-1118  Economics of organic farming in Slovenia   2011 - 2013  PhD Črtomir Rozman  6,978 
3. V4-1047  Slovenske prehranske tabele - živila rastlinskega izvora (Slovene)   2010 - 2012  PhD Terezija Golob  4,223 
4. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)   2009 - 2011  PhD Stanislav Tojnko  3,274 
5. V4-0558  Priprava funkcionalnih prehranskih izdelkov iz odpadne sirotke s povečano vsebnostjo vitamina B12 in probiotičnimi lastnostmi (Slovene)   2010 - 2011  PhD Hrvoje Petković  1,018 
6. L4-2042  VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN (Slovene)   2009  PhD Marin Berovič  6,285 
7. V4-0317  Preprečevanje prehitrega staranja slovenskih belih vin (Slovene)   2007 - 2009  PhD Tatjana Košmerl  4,528 
8. M4-0119  Prehrana v izrednih razmerah-POVIR (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Hribar  7,114 
9. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   2004 - 2006  PhD Janez Hribar  9,527 
10. V4-0881  Celostni razvoj tehnologij domače predelave živil rastlinskega izvora za izboljšanje kakovosti hrane in zdravja ljudi (Slovene)   2003 - 2006  PhD Janez Hribar  4,213 
11. V4-0763  Kriteriji prepoznavnosti avtohtonih slovenskih izdelkov iz bučnih semen in tipizacija bučnega olja (Slovene)   2002 - 2005  PhD Marjan Simčič  4,354 
12. V4-0876  Uvedba novih nedestruktivnih metod za zagotavljanje varne in kakovostne hrane na osnovi magnetne resonance (Slovene)   2004  PhD Gojmir Lahajnar  7,750 
13. V4-0471  Prehranski vplivi na kakovost živil živalskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Janez Salobir  6,172 
14. V4-0467  Varnost in kakovost živil v modificirani atmosferi (Slovene)   2002 - 2004  PhD Andrej Plestenjak  3,963 
15. V4-0468  Prehranske tablice in baza podatkov o sestavi hrane in pijač (Slovene)   2002 - 2003  PhD Terezija Golob  4,350 
16. V4-0407  Izboljšanje parametrov kakovosti slovenskih vin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Tatjana Košmerl  2,963 
17. V4-0398  Priprava standardov za kontrolo živilskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti (Slovene)   2000 - 2003  PhD Rajko Vidrih  4,087 
18. J4-2027  Vpliv zasčite vinske trte na kakovost vina (Slovene)   2000 - 2002  PhD Tatjana Košmerl  2,841 
19. V4-0302  Pakiranje živil v modificirani atmosferi (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Plestenjak  3,049 
20. V4-0288  Poobiralno tretiranje sadja in vrtnin (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Simčič  3,065 
21. J4-1466  Fizikalno-kemijska karakterizacija vina in destilatov (Slovene)   1999 - 2001  PhD Helena Abramovič  3,363 
22. J4-0749  Rastlinske fenolne spojine v živilstvu (Slovene)   1998 - 2001  PhD Veronika Abram  3,189 
23. L4-8789  Keeping of fruit quality by regulation of post-harvest metabolism   1998 - 1999  PhD Janez Hribar  2,013 
24. L4-8815  Keeping quality of perishable fruits   1998 - 1999  PhD Marjan Simčič  2,540 
25. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   1997 - 1999  PhD Karl Salobir  6,770 
26. J4-7423  Stresne spremembe v minimalno obdelanih živilih rastlinskega izvora (Slovene)   1998  PhD Janez Hribar  2,015 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   2013 - 2016  PhD Rajko Vidrih  4,869 
2. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2009 - 2012  PhD Božidar Žlender  4,676 
3. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2004 - 2008  PhD Božidar Žlender  4,412 
4. P0-0564-0481  Integrated food science& technology and nutrtition   2002 - 2003  PhD Božidar Žlender  4,266 
Views history
Favourite