Loading...
PhD Marjan Simčič

PhD Marjan Simčič
no.: 05767 source: ARRS

researcher – deceased
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.07  Biotechnical sciences  Plant production  Technology of vegetal origin food 
Keywords
plant food, fruits, vegetables, storing processing, postharvest physiology, nutrition
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 25  373  324  12.96 
Scopus 35  509  453  12.94 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Ksenija Podgrajšek  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 3/31/2013  29472 
2 Anja Janeš  Doctoral degree  1/1/2002 - 6/30/2013  22453 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1984 
Master's degree  M. Sc.   Biochemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Food Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology 1995 
Doctor's degree  Ph. D.     IT University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Dept. of Food Science and Technology 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Hribar  5,828 
2. V7-1118  Economics of organic farming in Slovenia   1/1/2011 - 9/30/2013  PhD Črtomir Rozman  6,741 
3. V4-1047  Slovenske prehranske tabele - živila rastlinskega izvora (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Terezija Golob  4,143 
4. L4-2042  VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Marin Berovič  6,120 
5. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Stanislav Tojnko  3,205 
6. V4-0558  Priprava funkcionalnih prehranskih izdelkov iz odpadne sirotke s povečano vsebnostjo vitamina B12 in probiotičnimi lastnostmi (Slovene)   3/1/2009 - 2/28/2011  PhD Hrvoje Petković  989 
7. V4-0317  Preprečevanje prehitrega staranja slovenskih belih vin (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Tatjana Košmerl  4,441 
8. M4-0119  Prehrana v izrednih razmerah-POVIR (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Janez Hribar  6,915 
9. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   7/1/2004 - 12/31/2006  PhD Janez Hribar  9,330 
10. V4-0881  Celostni razvoj tehnologij domače predelave živil rastlinskega izvora za izboljšanje kakovosti hrane in zdravja ljudi (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Janez Hribar  4,145 
11. V4-0876  Uvedba novih nedestruktivnih metod za zagotavljanje varne in kakovostne hrane na osnovi magnetne resonance (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Gojmir Lahajnar  7,669 
12. V4-0763  Kriteriji prepoznavnosti avtohtonih slovenskih izdelkov iz bučnih semen in tipizacija bučnega olja (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Marjan Simčič  4,283 
13. V4-0471  Prehranski vplivi na kakovost živil živalskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Janez Salobir  6,047 
14. V4-0467  Varnost in kakovost živil v modificirani atmosferi (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Andrej Plestenjak  3,907 
15. V4-0468  Prehranske tablice in baza podatkov o sestavi hrane in pijač (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2003  PhD Terezija Golob  4,270 
16. V4-0407  Izboljšanje parametrov kakovosti slovenskih vin (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Tatjana Košmerl  2,913 
17. V4-0398  Priprava standardov za kontrolo živilskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Rajko Vidrih  4,003 
18. J4-2027  Vpliv zasčite vinske trte na kakovost vina (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Tatjana Košmerl  2,797 
19. V4-0302  Pakiranje živil v modificirani atmosferi (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Andrej Plestenjak  2,999 
20. V4-0288  Poobiralno tretiranje sadja in vrtnin (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Marjan Simčič  3,022 
21. J4-1466  Fizikalno-kemijska karakterizacija vina in destilatov (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Helena Abramovič  3,315 
22. J4-0749  Rastlinske fenolne spojine v živilstvu (Slovene)   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Veronika Abram  3,164 
23. L4-8789  Keeping of fruit quality by regulation of post-harvest metabolism   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Janez Hribar  2,001 
24. L4-8815  Keeping quality of perishable fruits   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Marjan Simčič  2,517 
25. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Karl Salobir  6,711 
26. J4-7423  Stresne spremembe v minimalno obdelanih živilih rastlinskega izvora (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Janez Hribar  2,003 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Rajko Vidrih  4,775 
2. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Božidar Žlender  4,598 
3. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Božidar Žlender  4,352 
4. P0-0564-0481  Integrated food science& technology and nutrtition   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Božidar Žlender  4,207 
Views history
Favourite