Loading...
MSc Robert Robek

MSc Robert Robek
no.: 11619 source: ARRS

researcher – not employed in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail robert.robekat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Forestry, forest technique, infrastructure, wood transport, soil physic, civil engineering, environment impact assessment, wood biomas
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
36.27
A''
0
A'
0
A1/2
30.83
CI10
22
CImax
17
h10
2
A1
0.12
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 7, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  15 
Scopus 25  25  6.25 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    Forestry  SI 1990 
Master's degree  M. Sc.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1615  Forestry contractors quality assessment system   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Nike Krajnc  2,935 
2. V4-1624  The impact of CTL technology to forest and determination of criteria for its implementation   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Janez Krč  2,739 
3. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Nike Krajnc  4,798 
4. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Primož Simončič  4,700 
5. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dušan Jurc  7,254 
6. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Hojka Kraigher  5,267 
7. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mirko Medved  2,766 
8. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,990 
9. V4-0345  Intenziviranje pridobivanja in rabe lesa kot podlaga za razvoj trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Mirko Medved  1,838 
10. V4-0989  Graditev gozdne infrastrukture v novih zakonskih, ekonomskih in tehnoloških okvirih v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  MSc Robert Robek  859 
11. V4-0988  Konkurenčnost in posledice rabe novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Janez Krč  2,540 
12. V4-0991  Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Mirko Medved  1,980 
13. V5-0829  Razvoj izobraževalnega modela za zviševanje ravni pismenosti in trajnostni razvoj podeželja (Slovene)   10/1/2003 - 3/31/2006  PhD Livija Knaflič  1,623 
14. V4-0446  Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na gozdno okolje (Slovene)   1/1/2002 - 1/30/2006  PhD Boštjan Košir  5,394 
15. V4-0447  Tehnološki razvoj pridobivanja lesa pri gozdnih posestnikih (Slovene)   11/1/2001 - 2/28/2005  MSc Robert Robek  1,599 
16. V4-0440  Trajnostni razvoj slovenskega alpskega prostora (Slovene)   11/1/2001 - 2/28/2005  PhD Tomislav Levanič  1,946 
17. V4-0448  Ocenjevanje socialnih, ekonomskih, tehnoloških in okoljskih vplivov rabe lesne biomase (Slovene)   11/1/2001 - 4/30/2004  MSc Robert Robek  1,448 
18. V4-0371  Racionalizacija vzdrževanja gozdnih cest (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Igor Potočnik  738 
19. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Primož Simončič  3,865 
20. V4-0179  Analiza stanja in razvoj tehnologij za zmanjšanje poškodb gozdov pri pridobivanju lesa (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Boštjan Košir  1,211 
21. V4-0180  Proučitev možnosti za spodbujanje rabe lesa za kurjavo kot prispevek k energetski samooskrbi slovenskega podeželja (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Mirko Medved  1,560 
22. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher  4,974 
23. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Hojka Kraigher  3,669 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. I0-0012    1/1/2015 - 12/31/2021  Marko Bajc  1,063 
2. I0-0012  Infrastrukturna skupina GIS (Slovene)   1/1/2009 - 12/31/2014  MSc Robert Robek  619 
3. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,794 
Views history
Favourite