Loading...
PhD Mirko Medved

PhD Mirko Medved
no.: 07890 source: ARIS

researcher – deceased
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Forestry, forestry technique, work in forest, ergonomics, safety at work, wood biomas, small-scale, private forests, forestry economics, forest management
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 45  45  45 
Scopus 57  57  57 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1983 
Master's degree    Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1991 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1125  Estimating the value of forest land and damage to forests caused by wild animals   2011 - 2013  PhD Tomislav Levanič  2,637 
2. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   2011 - 2012  PhD Nike Krajnc  5,124 
3. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,909 
4. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2011  PhD Mirko Medved  2,883 
5. V4-0345  Intenziviranje pridobivanja in rabe lesa kot podlaga za razvoj trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (Slovene)   2006 - 2008  PhD Mirko Medved  1,879 
6. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič  5,680 
7. V4-0989  Graditev gozdne infrastrukture v novih zakonskih, ekonomskih in tehnoloških okvirih v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  MSc Robert Robek  862 
8. V4-0988  Konkurenčnost in posledice rabe novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Krč  2,650 
9. V4-0991  Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic (Slovene)   2004 - 2006  PhD Mirko Medved  2,044 
10. L4-6236  Wetwood in silver fir (Abies alba Mill.)   2004 - 2005  PhD Nikolaj Torelli  4,123 
11. V4-0446  Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na gozdno okolje (Slovene)   2003 - 2005  PhD Boštjan Košir  5,622 
12. V4-0447  Tehnološki razvoj pridobivanja lesa pri gozdnih posestnikih (Slovene)   2001 - 2005  MSc Robert Robek  1,640 
13. V4-0440  Trajnostni razvoj slovenskega alpskega prostora (Slovene)   2001 - 2005  PhD Tomislav Levanič  1,998 
14. V4-0448  Ocenjevanje socialnih, ekonomskih, tehnoloških in okoljskih vplivov rabe lesne biomase (Slovene)   2001 - 2004  MSc Robert Robek  1,488 
15. V4-0367  Uvajanje certificiranja gozdov in lesnih izdelkov v Sloveniji (Slovene)   2000 - 2003  PhD Nikolaj Torelli  2,309 
16. V4-0370  Varnost in zdravje pri delu v gozdu (Slovene)   2000 - 2003  PhD Mirko Medved  1,225 
17. V1-0480  Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola (Slovene)   2002  PhD Mihael Gabrijel Tomšič  5,593 
18. V4-0179  Analiza stanja in razvoj tehnologij za zmanjšanje poškodb gozdov pri pridobivanju lesa (Slovene)   2000  PhD Boštjan Košir  1,224 
19. V4-0180  Proučitev možnosti za spodbujanje rabe lesa za kurjavo kot prispevek k energetski samooskrbi slovenskega podeželja (Slovene)   2000  PhD Mirko Medved  1,601 
20. V0-0180  Poplačila za leto 2000 (Slovene)   1998 - 2000  PhD Mirko Medved  302 
21. V4-0177  Gospodarjenje z gozdovi na razdrobljeni gozdni posesti (Slovene)   1999  PhD Iztok Winkler  1,065 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2011  PhD Hojka Kraigher  11,671 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,740 
3. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,195 
Views history
Favourite