Loading...
PhD Primož Simončič

PhD Primož Simončič
no.: 10264 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail primoz.simoncicat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Pedology, nutrition of forest trees, input-output balances/cycling - forest ecosystems
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
161.4
A''
0
A'
106.9
A1/2
106.9
CI10
651
CImax
86
h10
16
A1
0.57
A3
1.24
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on January 29, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 47  802  663  14.11 
Scopus 49  899  756  15.43 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Milan Kobal  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/21/2011  27605 
2 PhD Urša Vilhar  Doctoral degree  1/1/2002 - 12/31/2005  22592 
3 MSc Mitja Piškur  Master's degree  12/1/2000 - 5/31/2003  19950 
4 PhD Nike Krajnc  Doctoral degree  1/1/1998 - 1/31/2004  17034 
5 PhD Lado Kutnar  Doctoral degree  10/15/1994 - 5/31/2000  15108 
6 PhD Polona Kalan Carson  Doctoral degree  12/1/1992 - 12/31/1999  13446 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1984 
Master's degree  M. Sc. Degree  Agricultural Sciences  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  3/11/1988  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Tine Grebenc  7,495 
2. J4-2540  Tree mortality in sub-mediterranean: sequence of processes, their interrelations and future perspectives   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Mitja Ferlan  4,785 
3. J2-1743  Infiltration processes in forested karst aquifers under changing environment   7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Nataša Viršek Ravbar  4,885 
4. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Borut Vrščaj  2,714 
5. J2-6764  Algorithms for modelling ecosystems' dynamics based on mathematical morphology and lattice theory   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Borut Žalik  2,634 
6. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Miha Humar  7,543 
7. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Primož Simončič  3,078 
8. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,678 
9. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jurij Diaci  6,409 
10. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Franc Batič  10,711 
11. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Lado Kutnar  3,962 
12. V4-1142  Improving the network of forest reserves in Slovenia: naturalness assessment, possibilities of enlargement, management, research, and knowledge transfer.   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Thomas Andrew Nagel  2,260 
13. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Primož Simončič  4,684 
14. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dušan Jurc  7,236 
15. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Kovač  3,505 
16. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Lado Kutnar  2,722 
17. V4-0536  Emisije ogljikovega dioksida ob spremembah rabe kmetijskih zemljišč na Primorskem krasu (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Franc Batič  2,625 
18. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,701 
19. J4-1009  Afforestation of karstic grasslands and the changes of their carbon sink capacity   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Dominik Vodnik  4,881 
20. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,982 
21. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   9/1/2008 - 11/30/2010  PhD Borut Vrščaj  5,848 
22. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Primož Simončič  3,473 
23. L4-9653  Growth response of pedunculate oak (Quercus robur L.) and european larch (Larix decidua Mill.) to environmental changes   7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Tomislav Levanič  4,604 
24. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Urša Vilhar  2,096 
25. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Tine Grebenc  4,478 
26. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Boštjan Pokorny  2,667 
27. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lado Kutnar  2,320 
28. V4-0348  Vpliv klimatskih sprememb na rast in odzivnost dreves na robnih rastiščih v Sloveniji (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Matjaž Čater  3,117 
29. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Nives Ogrinc  6,262 
30. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Miha Humar  13,014 
31. L1-7135  Tree-rings as a historical bioindicator of temporal trends in environmental pollution   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Boštjan Pokorny  4,816 
32. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  16,432 
33. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Primož Simončič  5,457 
34. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Hojka Kraigher  6,691 
35. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Dušan Jurc  8,682 
36. V4-0878  Spremljanje kemijskih elementov, biofenolov in pesticidov, ki vplivajo na tehnologijo pridelave in predelave oljčnega olja slovenske Istre (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Bojan Butinar  3,739 
37. V4-0439  Vpliv okoljskih razmer na gozdno drevje (Slovene)   11/1/2001 - 1/30/2006  PhD Marko Kovač  1,903 
38. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   11/1/2001 - 2/28/2005  PhD Primož Simončič  2,645 
39. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer (Slovene)   11/1/2001 - 4/30/2004  PhD Lado Kutnar  1,701 
40. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2003  MSc Franc Ferlin  3,215 
41. V1-0480  Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2002  PhD Mihael Gabrijel Tomšič  5,432 
42. L4-1416  Atmosphere and Triglav National Park II. Biodiversity and Stress in the Subalpine Belt   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Franc Batič  1,735 
43. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Primož Simončič  3,860 
44. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   6/1/1998 - 12/31/2000  PhD Milan Hočevar  3,763 
45. J4-8565  Biotic diversity of fungal endophytes in biochemically defined spruces, their ecophysiological characteristics and antagonistic activity against pests   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Maja Jurc  2,356 
46. L4-8567  Interaction effect of biotic and abiotic stress factors to development of common oak   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Primož Simončič  2,805 
47. J1-8907  Kritični radionuklidi, kovine in organski onesnaževalci v slovenskem okolju (Slovene)   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Radmila Milačič  6,968 
48. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Hojka Kraigher  3,666 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0430  Forest-wood value chain and climate change: transition to circular bioeconomy   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Jožica Gričar  3,444 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,105 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,815 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,073 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,776 
Views history
Favourite