Loading...
PhD Primož Simončič

PhD Primož Simončič
no.: 10264 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail primoz.simoncicat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Pedology, nutrition of forest trees, input-output balances/cycling - forest ecosystems
Points
160.99
A''
0
A'
120.49
A1/2
120.49
CI10
720
CImax
90
h10
16
A1
0.59
A3
0.62
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 49  912  764  15.59 
Scopus 51  1,021  872  17.1 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Milan Kobal  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/21/2011  27605 
2 PhD Urša Vilhar  Doctoral degree  1/1/2002 - 12/31/2005  22592 
3 MSc Mitja Piškur  Master's degree  12/1/2000 - 5/31/2003  19950 
4 PhD Nike Krajnc  Doctoral degree  1/1/1998 - 1/31/2004  17034 
5 PhD Lado Kutnar  Doctoral degree  10/15/1994 - 5/31/2000  15108 
6 PhD Polona Kalan Carson  Doctoral degree  12/1/1992 - 12/31/1999  13446 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1984 
Master's degree  M. Sc. Degree  Agricultural Sciences  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  3/11/1988  Research counsellor  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2212  Drafting of the platform and guidelines for forest management in torrential forest areas   2022 - 2024  PhD Urša Vilhar  1,628 
2. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2024  PhD Tine Grebenc  8,204 
3. J4-2540  Tree mortality in sub-mediterranean: sequence of processes, their interrelations and future perspectives   2020 - 2023  PhD Mitja Ferlan  5,069 
4. J2-1743  Infiltration processes in forested karst aquifers under changing environment   2019 - 2023  PhD Nataša Viršek Ravbar  5,153 
5. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   2016 - 2019  PhD Borut Vrščaj  2,907 
6. J2-6764  Algorithms for modelling ecosystems' dynamics based on mathematical morphology and lattice theory   2014 - 2017  PhD Borut Žalik  2,810 
7. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   2013 - 2016  PhD Miha Humar  7,934 
8. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   2014 - 2016  PhD Primož Simončič  3,227 
9. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  10,268 
10. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   2011 - 2014  PhD Jurij Diaci  6,720 
11. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   2011 - 2014  PhD Franc Batič  11,157 
12. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   2011 - 2014  PhD Lado Kutnar  4,152 
13. V4-1142  Improving the network of forest reserves in Slovenia: naturalness assessment, possibilities of enlargement, management, research, and knowledge transfer.   2011 - 2013  PhD Thomas Andrew Nagel  2,367 
14. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   2011 - 2013  PhD Primož Simončič  4,892 
15. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2011 - 2012  PhD Marko Kovač  3,685 
16. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2011 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,845 
17. V4-0536  Emisije ogljikovega dioksida ob spremembah rabe kmetijskih zemljišč na Primorskem krasu (Slovene)   2009 - 2011  PhD Franc Batič  2,734 
18. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   2008 - 2011  PhD Lado Kutnar  2,839 
19. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,977 
20. J4-1009  Afforestation of karstic grasslands and the changes of their carbon sink capacity   2008 - 2011  PhD Dominik Vodnik  5,149 
21. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,256 
22. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2008 - 2010  PhD Borut Vrščaj  6,122 
23. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   2008 - 2010  PhD Primož Simončič  3,633 
24. L4-9653  Growth response of pedunculate oak (Quercus robur L.) and european larch (Larix decidua Mill.) to environmental changes   2007 - 2010  PhD Tomislav Levanič  4,845 
25. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   2007 - 2008  PhD Urša Vilhar  2,209 
26. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   2007 - 2008  PhD Tine Grebenc  4,831 
27. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali (Slovene)   2007 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  2,775 
28. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   2007 - 2008  PhD Lado Kutnar  2,422 
29. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   2005 - 2008  PhD Nives Ogrinc  6,583 
30. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   2005 - 2008  PhD Miha Humar  13,753 
31. L1-7135  Tree-rings as a historical bioindicator of temporal trends in environmental pollution   2005 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  4,942 
32. V4-0348  Vpliv klimatskih sprememb na rast in odzivnost dreves na robnih rastiščih v Sloveniji (Slovene)   2007  PhD Matjaž Čater  3,294 
33. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  16,997 
34. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič  5,656 
35. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   2004 - 2007  PhD Hojka Kraigher  7,103 
36. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  9,086 
37. V4-0439  Vpliv okoljskih razmer na gozdno drevje (Slovene)   2005 - 2006  PhD Marko Kovač  1,935 
38. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   2001 - 2005  PhD Primož Simončič  2,741 
39. V4-0878  Spremljanje kemijskih elementov, biofenolov in pesticidov, ki vplivajo na tehnologijo pridelave in predelave oljčnega olja slovenske Istre (Slovene)   2004  PhD Bojan Butinar  3,849 
40. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer (Slovene)   2001 - 2004  PhD Lado Kutnar  1,760 
41. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   2003  MSc Franc Ferlin  3,328 
42. V1-0480  Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola (Slovene)   2002  PhD Mihael Gabrijel Tomšič  5,578 
43. L4-1416  Atmosphere and Triglav National Park II. Biodiversity and Stress in the Subalpine Belt   2000 - 2001  PhD Franc Batič  1,763 
44. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   2000 - 2001  PhD Primož Simončič  3,983 
45. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   1998 - 2000  PhD Milan Hočevar  3,874 
46. J4-8565  Biotic diversity of fungal endophytes in biochemically defined spruces, their ecophysiological characteristics and antagonistic activity against pests   1999  PhD Maja Jurc  2,401 
47. L4-8567  Interaction effect of biotic and abiotic stress factors to development of common oak   1999  PhD Primož Simončič  2,840 
48. J1-8907  Kritični radionuklidi, kovine in organski onesnaževalci v slovenskem okolju (Slovene)   1999  PhD Radmila Milačič  7,161 
49. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1998  PhD Hojka Kraigher  3,747 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0430  Forest-wood value chain and climate change: transition to circular bioeconomy   2022 - 2024  PhD Jožica Gričar  3,740 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,843 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,593 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,674 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,155 
Views history
Favourite