Loading...
Marko Zmrzlak

Marko Zmrzlak
no.: 13142 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Phone number (03) 712 16 10
E-mail Marko.zmrzlakat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Forecasting, modelling, plant protection, hop production
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1991 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)   2007  PhD Gregor Urek 
2. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  PhD Gregor Urek 
3. V4-0760  Karakterizacija populacij gliv iz rodu Phytophthora kot podlaga za izboljšanje metod prognostike in varstva (Slovene)   2004 - 2006  PhD Alenka Munda 
4. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2004 - 2005  PhD Jože Verbič  14 
5. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič 
6. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič 
7. V4-0754  Razvoj metode za določevanje viroida in uvajanje metod za rutinsko določanje viroida in virusov v hmelju (Slovene)   2004  PhD Branka Javornik 
8. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   2001 - 2003  PhD Andrej Simončič 
9. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mojca Viršček Marn 
10. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)   2001 - 2003  MSc Iztok Košir 
11. V4-0413  Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zeneljave z dušikom in uvajanje progoze namakanja (Slovene)   2001 - 2003  PhD Martina Bavec 
12. V4-0284  Izgradnja poenotenega sistema za spremljanje in analizo škodljivih organizmov v kmetijstvu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Gregor Urek 
13. V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Simončič 
14. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)   2000 - 2001  MSc Nataša Ferant 
15. L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Dušica Majer 
Views history
Favourite