Loading...
PhD Mojca Viršček Marn

PhD Mojca Viršček Marn
no.: 03853 source: ARIS

researcher – retired
Phone number 01 280 52 53
E-mail mojca.marnat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Viruses, viroid, mycoplasmas, ELISA, PCR
Points
64.27
A''
0
A'
0
A1/2
47.96
CI10
287
CImax
41
h10
9
A1
0.2
A3
0.01
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 25, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 33  314  283  8.58 
Scopus 42  376  343  8.17 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI 1982 
Master's degree    Agriculture  SI 1988 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  SI 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   2014 - 2017  PhD Borut Bohanec  10,624 
2. L4-5525  Epidemiology and Biodiversity Studies of Plant Pathogens   2013 - 2016  PhD Maja Ravnikar  5,756 
3. V4-1102  Solving problems of quarantine diseases for protection of stone fruit (Prunus spp.) production   2011 - 2014  PhD Irena Mavrič Pleško  5,038 
4. L4-2400  Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom (Slovene)   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič  2,797 
5. V4-0528  Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših način (Slovene)   2008 - 2010  PhD Alenka Munda  1,619 
6. L4-9442  Development of a real-time PCR assay for the detection of fruit, grapevine and hop viroids   2007 - 2009  PhD Irena Mavrič Pleško  1,370 
7. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   2007 - 2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,349 
8. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,506 
9. J4-6275  Diversity and mycotoxins of fungi causing apple core rot   2004 - 2007  PhD Hans-Josef Schroers  2,064 
10. L4-6310  Further research of Raspberry bushy dwarf virus, newly discovered virus of grapevine   2004 - 2007  PhD Mojca Viršček Marn  1,484 
11. J4-6307  The role of nematode xiphinema rivesi dalmasso, 1969 for transmission of nepoviruses   2004 - 2007  PhD Gregor Urek  1,947 
12. V4-0760  Karakterizacija populacij gliv iz rodu Phytophthora kot podlaga za izboljšanje metod prognostike in varstva (Slovene)   2004 - 2006  PhD Alenka Munda  2,444 
13. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   2003 - 2006  PhD Gregor Urek  3,935 
14. L4-3284  Evaluation of disease resistance and genetic erosion in common bean using molecular markers   2002 - 2004  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,557 
15. J4-3278  Role of weeds and vectors of PPV for sharka spread in Slovenia   2002 - 2004  PhD Mojca Viršček Marn  2,218 
16. V4-0401  Strokovne podlage za prilagajanje pravnemu redu EU na področju izdelave metodik certifikacije sadilnega material sadnih rastlin in vins (Slovene)   2001 - 2003  MSc Boris Koruza  1,360 
17. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)   2000 - 2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,767 
18. V4-0291  Nova tehnologija pridelave češnje (Slovene)   2000 - 2002  PhD Valentina Usenik  2,873 
19. V4-0292  Proučevanje vpliva različnih tehnologij vzgoje sadik na gospodarsko pomembne lastnosti jagod (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mojca Viršček Marn  2,524 
20. V4-9121  Biološko pridelovanje sadja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Franci Štampar  3,828 
21. L4-1450  Modeling of marketing and managerial support to improve the competitiveness of the fruit production   1999 - 2000  PhD Katja Vadnal  3,969 
22. L4-8823  Vpliv različnih tehnoloških postopkov in naravnih danosti na kakovost slovenskega sadja; združen z L4-9026 (Slovene)   1998 - 1999  PhD Franci Štampar  2,814 
23. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,354 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0072  Agrobiodiversity   2018 - 2022  PhD Vladimir Meglič  5,242 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2013 - 2017  PhD Vladimir Meglič  5,049 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,860 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2004 - 2008  PhD Matej Stopar  10,309 
5. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   2001 - 2003  PhD Gregor Urek  3,077 
Views history
Favourite