Loading...
PhD Alenka Munda

PhD Alenka Munda
no.: 10506 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail alenka.mundaat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Plant protection, mycology
Points
107.19
A''
40
A'
82.71
A1/2
82.71
CI10
193
CImax
33
h10
8
A1
0.44
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  233  201  13.4 
Scopus 18  257  222  12.33 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1988 
Master's degree    Phytomedicine  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Phytomedicine  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1811  Using Sentinel satellite imagery and selected other remote sensing sources for controlling direct payments in agriculture   2018 - 2020  PhD Uroš Žibrat 
2. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   2016 - 2018  PhD Vladimir Meglič 
3. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   2014 - 2017  PhD Borut Bohanec 
4. J4-5527  Genomic / transcriptomic approaches to fungus-pest interactions and biological control   2013 - 2016  PhD Hans-Josef Schroers 
5. V4-1102  Solving problems of quarantine diseases for protection of stone fruit (Prunus spp.) production   2011 - 2014  PhD Irena Mavrič Pleško 
6. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   2011 - 2014  PhD Franci Štampar 
7. J4-4126  Response to water stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.): proteomic analysis and QTL mapping   2011 - 2014  PhD Vladimir Meglič 
8. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   2008 - 2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
9. V4-0528  Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših način (Slovene)   2008 - 2010  PhD Alenka Munda 
10. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   2007 - 2009  PhD Dušan Jurc 
11. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   2007 - 2009  PhD Irena Mavrič Pleško 
12. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
13. L4-7111  Root pathogenic Cylindrocarpon species of Vitis vinifera in Slovenia        2005 - 2008  PhD Hans-Josef Schroers 
14. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel 
15. J4-6275  Diversity and mycotoxins of fungi causing apple core rot   2004 - 2007  PhD Hans-Josef Schroers 
16. L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection   2004 - 2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
17. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  PhD Gregor Urek 
18. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   2003 - 2006  PhD Gregor Urek 
19. V4-0760  Karakterizacija populacij gliv iz rodu Phytophthora kot podlaga za izboljšanje metod prognostike in varstva (Slovene)   2002 - 2006  PhD Alenka Munda 
20. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   2002 - 2005  PhD Gregor Urek 
21. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2004 - 2005  PhD Vladimir Meglič 
22. L4-3284  Evaluation of disease resistance and genetic erosion in common bean using molecular markers   2002 - 2004  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
23. J4-3278  Role of weeds and vectors of PPV for sharka spread in Slovenia   2002 - 2004  PhD Mojca Viršček Marn 
24. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   2001 - 2003  PhD Andrej Simončič 
25. V4-0287  Žlahtnjenje krompirja in stročnic (Slovene)   2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
26. L4-1217  Genetic variability of Slovenian phaseous populations and influence of specific genotypes on Dithylencus dipsaci(KUHN, 1857) FILIPJEV, 1936 and Colletotrichum Lindemuthianum (Sacc. et magn.) Bri. et Cav. population growth   1999 - 2001  PhD Gregor Urek 
27. J4-7060  Integrirana fitomedicina v Sloveniji II. (Slovene)   1995 - 1998  PhD Jože Maček  15 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0072  Agrobiodiversity   2018 - 2020  PhD Vladimir Meglič 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2013 - 2017  PhD Vladimir Meglič 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič 
4. P4-0072  Agrobiodiversity   2004 - 2008  PhD Vladimir Meglič 
5. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   2001 - 2003  PhD Gregor Urek 
Views history
Favourite