Loading...
PhD Alenka Munda

PhD Alenka Munda
no.: 10506 source: ARRS

researcher – not employed in research organisation
E-mail alenka.mundaat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Plant protection, mycology
Points
58
A''
40
A'
40
A1/2
40
CI10
180
CImax
31
h10
8
A1
0.24
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 30, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  207  180  13.85 
Scopus 16  225  197  12.31 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1988 
Master's degree    Phytomedicine  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Phytomedicine  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1811  Using Sentinel satellite imagery and selected other remote sensing sources for controlling direct payments in agriculture   11/1/2018 - 4/30/2020  PhD Uroš Žibrat  2,497 
2. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Vladimir Meglič  5,196 
3. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Borut Bohanec  10,167 
4. J4-5527  Genomic / transcriptomic approaches to fungus-pest interactions and biological control   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Hans-Josef Schroers  2,375 
5. V4-1102  Solving problems of quarantine diseases for protection of stone fruit (Prunus spp.) production   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Irena Mavrič Pleško  4,838 
6. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Franci Štampar  4,921 
7. J4-4126  Response to water stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.): proteomic analysis and QTL mapping   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Vladimir Meglič  3,161 
8. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,591 
9. V4-0528  Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših način (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Alenka Munda  1,549 
10. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Jurc  5,645 
11. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,109 
12. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   1/1/2006 - 3/31/2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,991 
13. L4-7111  Root pathogenic Cylindrocarpon species of Vitis vinifera in Slovenia        9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Hans-Josef Schroers  992 
14. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,176 
15. J4-6275  Diversity and mycotoxins of fungi causing apple core rot   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Hans-Josef Schroers  1,997 
16. L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,119 
17. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Gregor Urek  3,774 
18. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Gregor Urek  3,799 
19. V4-0760  Karakterizacija populacij gliv iz rodu Phytophthora kot podlaga za izboljšanje metod prognostike in varstva (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2006  PhD Alenka Munda  2,349 
20. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2005  PhD Gregor Urek  4,184 
21. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Vladimir Meglič  3,986 
22. L4-3284  Evaluation of disease resistance and genetic erosion in common bean using molecular markers   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,473 
23. J4-3278  Role of weeds and vectors of PPV for sharka spread in Slovenia   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Mojca Viršček Marn  2,152 
24. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Andrej Simončič  6,193 
25. V4-0287  Žlahtnjenje krompirja in stročnic (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,556 
26. L4-1217  Genetic variability of Slovenian phaseous populations and influence of specific genotypes on Dithylencus dipsaci(KUHN, 1857) FILIPJEV, 1936 and Colletotrichum Lindemuthianum (Sacc. et magn.) Bri. et Cav. population growth   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Gregor Urek  2,110 
27. J4-7060  Integrirana fitomedicina v Sloveniji II. (Slovene)   1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Jože Maček  4,519 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Vladimir Meglič  4,921 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Vladimir Meglič  4,806 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Vladimir Meglič  3,220 
4. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Vladimir Meglič  3,001 
5. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Gregor Urek  3,006 
Views history
Favourite