Loading...
MSc Matej Koren

MSc Matej Koren
no.: 13199 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 530 38 20
E-mail korenmat signier.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.04.03  Social sciences  Administrative and organisational sciences  Management 
Keywords
industry, services, corporate strategies, company restructuring, marketing management, total quality management benchmarking
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
94.12
A''
0
A'
80
A1/2
80
CI10
0
CImax
0
h10
0
A1
0.35
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 2, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A.   Marketing  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1991 
Master's degree  M. Sc.   Business administration  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Economic Research  Research group for strategic management  9/14/1998  research fellow  Senior Research Associate 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   2017 - 2019  PhD Maja Bučar  3,913 
2. V5-1008  Raziskava možnosti za vzpostavitev Tehnološko-razvojnega centra 'Japonski hub' v Sloveniji za tehnološki področji napredne energetske tehnologije in tehnologije vodenja procesov (Slovene)   2011 - 2012  PhD Peter Stanovnik  1,826 
3. V5-0447  Spremljanje inovativnosti slovenskih podjetij (Slovene)   2008 - 2010  PhD Janez Bešter  375 
4. M5-0192  Slovenska vojska kot dejavnik pospeševanja gospodarskega razvoja v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Janez Bešter  490 
5. V5-0926  Spremljanje konkurenčnosti po dejavnosti in primerjava z EU (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Bešter  364 
6. V5-0918  Ocenjevanje proizvodne vrzeli ter uporaba ocene za ugotavljanje strukturne/ciklične javnofinančne pozicije, napovedovanje inflacije in ugotavljanje obratov v gospodarskem ciklu (Slovene)   2005 - 2006  PhD Boris Majcen  3,903 
7. V5-0601  Prevzemi in koncentracije (Slovene)   2004  PhD Janez Bešter  490 
8. V2-0802  Analiza eksternih stroškov prometa (Slovene)   2003 - 2004  PhD Marjan Lep  5,446 
9. V5-0517  Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z deželami EU (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janez Bešter  1,081 
10. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   2000 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,534 
11. V4-0277  Ekonomske posledice prevzema veterinarsko-sanitarnih pravil EU (Slovene)   2000  PhD Janez Bešter  409 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0014  Infrastructural program of IER   2022 - 2023  MSc Klemen Koman  331 
2. I0-0014    2017 - 2021  MSc Klemen Koman  1,115 
3. I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)   2013 - 2014  MSc Klemen Koman  607 
4. P0-0501-0502  Objectives and methodology   2001 - 2003  PhD Peter Stanovnik  1,307 
Views history
Favourite