Loading...
Jana Janša

Jana Janša
no.: 17332 source: ARIS

expert or technical associate – retired
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  15  15 
Scopus 23  23  23 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2009 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,985 
2. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2010 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,261 
3. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   2007 - 2009  PhD Hojka Kraigher  3,548 
4. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2008  PhD Nike Krajnc  7,720 
5. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   2007 - 2008  PhD Tine Grebenc  4,847 
6. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   2008  PhD Nives Ogrinc  6,592 
7. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič  5,661 
8. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   2004  PhD Hojka Kraigher  7,119 
9. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   2002 - 2004  PhD Hojka Kraigher  4,890 
10. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   2002 - 2003  PhD Hojka Kraigher  3,216 
11. L4-1416  Atmosphere and Triglav National Park II. Biodiversity and Stress in the Subalpine Belt   2000 - 2001  PhD Franc Batič  1,763 
12. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Hojka Kraigher  6,018 
13. V4-6912  Populacijsko genetske in ekofiziološke raziskave gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rastin in razvoja gozdnega semenja in sadik (Slovene)   1999  PhD Hojka Kraigher  2,387 
14. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1997 - 1999  PhD Hojka Kraigher  5,022 
15. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1996 - 1998  PhD Hojka Kraigher  3,748 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2010  PhD Hojka Kraigher  11,619 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2005 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,694 
3. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,168 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite