Loading...
Groups source: ARRS

Research grup for biology and plant physiology

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.04  Natural sciences and mathematics  Biology  Plant physiology 
Keywords
Biology plant physiology, flowering, morphogenesis, growth regulators, phytohormones, chelating agents, chelates, regulation, microbiology, agrochemistry, applied mathematics
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
4,112.79
A''
141.91
A'
1,424.11
A1/2
1,997.84
CI10
3,555
CImax
172
h10
30
A1
13.33
A3
8.91
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 29, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 252  3,859  3,401  13.5 
Scopus 265  4,475  3,947  14.89 
Researchers (22)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  16240  PhD Anton Ivančič  Biotechnical sciences  Researcher  224 
2.  55024  Anja Ivanuš  Biotechnical sciences  Researcher 
3.  22308  MSc Ignac Janžekovič  Natural sciences and mathematics  Researcher  100 
4.  10352  PhD Mitja Kaligarič  Natural sciences and mathematics  Researcher  689 
5.  55339  Martin Kozmos  Natural sciences and mathematics  Researcher  12 
6.  22648  PhD Tadeja Kraner Šumenjak  Natural sciences and mathematics  Researcher  116 
7.  17004  PhD Janja Kristl  Biotechnical sciences  Researcher  174 
8.  23574  PhD Tomaž Langerholc  Biotechnical sciences  Researcher  278 
9.  13492  PhD Mario Lešnik  Biotechnical sciences  Researcher  577 
10.  15068  PhD Vesna Mila Meden  Natural sciences and mathematics  Researcher  95 
11.  55376  Staš Miljuš  Natural sciences and mathematics  Researcher 
12.  30797  PhD Andrej Paušič  Natural sciences and mathematics  Researcher  164 
13.  36943  PhD Maša Pintarič  Natural sciences and mathematics  Researcher  45 
14.  33452  Janez Pivec    Junior expert or technical associate 
15.  57055  Mihaela Roškarič  Biotechnical sciences  Researcher  10 
16.  32615  PhD Vilma Sem  Natural sciences and mathematics  Researcher  40 
17.  37816  Mateja Šelih  Natural sciences and mathematics  Researcher  18 
18.  18684  PhD Metka Šiško  Natural sciences and mathematics  Researcher  150 
19.  20419  Danica Štefok    Junior expert or technical associate 
20.  56006  Tina Ternjak  Natural sciences and mathematics  Researcher  15 
21.  19081  PhD Tatjana Unuk  Biotechnical sciences  Researcher  274 
22.  28251  PhD Andreja Urbanek Krajnc  Natural sciences and mathematics  Researcher  208 
Research projects (18) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture  11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Andrej Simončič  10,907 
2.  V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Andrej Simončič  5,441 
3.  V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Matej Stopar  4,594 
4.  N1-0041  Influence of feeding silkmoth (Bombyx mori L.) hybrid larvae with leaves of old local Hungarian and Slovenian mulberry (Morus alba L.) genotypes on the development and health status of larvae  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Andreja Urbanek Krajnc  1,445 
5.  V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Borut Bohanec  10,259 
6.  V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Matej Stopar  7,189 
7.  J3-4252  Classical and modern approaches to etiology determination of gastroenteritis  1/1/2011 - 6/30/2014  PhD Andrej Steyer  5,293 
8.  V4-0527  Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih metod kemičnega in biotičnega zatiranja bakterije (Erwinia amylovora Burr.) povzroč (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mario Lešnik  733 
9.  V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)  9/1/2008 - 1/30/2011  PhD Andrej Simončič  4,690 
10.  Z1-9602  Time-course analysis of local and systemic changes in the defence chemistry and anatomy of Norway spruce in response to bark beetle attack  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Andreja Urbanek Krajnc  208 
11.  V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)  1/1/2006 - 3/31/2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,020 
12.  V4-0870  Razvoj metod za tehnično in zakonodajno obravnavo pojavov zanašanja (drifta) pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Mario Lešnik  4,310 
13.  V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Vladimir Meglič  4,014 
14.  J3-4482  Značilnosti antralnih foliklov in zoritvena sposobnost jajčnih celic v pogojih in vitro (Slovene)  7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Veljko Vlaisavljević  2,859 
15.  L4-3245  Some chances to stimulate the farm competitevenes in the highland region in south-ist Slovenia with activing the overgrowing areas   7/1/2001 - 6/30/2005  PhD Andreja Borec  1,365 
16.  Z4-3290  The effect of various techniques of planting material production and cultivation practices on the pathogenesis of apple proliferation phytoplasma in infected apple trees (Malus domestica Borkh.)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Mario Lešnik  1,684 
17.  V4-0388  Vzpostavljanje računalniške informacijske podpore za spremljanje tehnoloških odločitev pri integriranem varstvu poljšin pred pleveli (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Mario Lešnik  1,263 
18.  V4-0365  Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov (Slovene)  9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Božidar Krajnčič  2,432 
ARRS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  I0-0029    1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Rebeka Rudolf  3,433 
2.  P1-0164  Research for improvement of safe food and health  1/1/2014 - 12/31/2018  PhD Dejan Škorjanc  10,001 
3.  P1-0164  Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Dejan Škorjanc  8,858 
4.  P1-0164  Research into the ways of increasing resistibility and productivity of plants and animals in sustainable agriculture  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Božidar Krajnčič  2,553 
5.  P0-0501-0482  Investigations into resistance and yield of plants and animals in sustainable agriculture  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Božidar Krajnčič  4,037 
Views history
Favourite