Loading...
Groups source: ARIS

Team for Agricultural Economics

Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
Keywords
agricultural structure, agricultural policy, agricultural economics, natural resources economics, agricultural marketing, agricultural cooperatives, operational research, system analysis, rural development, rural socilogy
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
947.94
A''
40.3
A'
329.24
A1/2
389.24
CI10
279
CImax
22
h10
9
A1
3.02
A3
4.11
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 6, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 36  207  178  4.94 
Scopus 54  357  305  5.65 
Researchers (4)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  05735  PhD Majda Černič Istenič  Sociology  Researcher  412 
2.  21843  PhD Anton Perpar  Biotechnical sciences  Researcher  168 
3.  54403  Janja Rudolf  Plant production  Researcher  24 
4.  10584  PhD Andrej Udovč  Plant production  Researcher  548 
Research projects (16) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Andrej Udovč  5,678 
2.  V4-1631  Potentials and obstacles for supplementary activities development on farms in Slovenia  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Andrej Udovč  1,896 
3.  V4-1401  Control of E. coli infections in poultry: Determination of critical points of E. coli, including ESBL producing E. coli introduction in poultry flocks and study of preventive measurements to reduce the use of antimicrobials  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Olga Zorman Rojs  3,884 
4.  V4-1148  Development orientation of farms in Slovenia  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Andrej Udovč  2,630 
5.  V4-1053  Analiza ovir za učinkovitejše združevanje in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno trženje (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Andrej Udovč  2,410 
6.  V4-1061  Izzivi in potrebe v prenosu znanja v kmetijsko prakso v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Majda Černič Istenič  1,607 
7.  V5-1014  Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Irma Potočnik Slavič  2,733 
8.  V4-0360  Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah v Sloveniji (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Majda Černič Istenič  1,871 
9.  V4-0904  Vzpostavitev informacijskega sistema za agroživilstvo - IPAS (Slovene)  1/1/2004 - 11/30/2006  PhD Martin Pavlovič  2,260 
10.  V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Mojca Golobič  3,023 
11.  V4-0761  Modeli konkurenčnega trženja kmetijskih pridelkov - sadja in zelenjave - na primeru kmetijstva majhnega obsega (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Katja Vadnal  3,580 
12.  L4-4368  Ocena izvedljivosti in razvoj modelov zaposlovanja oz. oskrbovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju kot dopolnilne dejavnosti na kmet (Slovene)  7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Katja Vadnal  2,798 
13.  V4-0755  Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2005  PhD Marijan Mihael Klemenčič  1,683 
14.  V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,136 
15.  V4-0462  Razlike v kakovosti ekonomske, socialne in kulturne infrasrukture v različnih tipih podeželskih območij Slovenije (Slovene)  1/1/2002 - 4/30/2003  PhD Anton Perpar  665 
16.  V4-0453  Dohodkovni in premoženjski položaj slovenskih kmetij ter njegove regionalne razlike (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2002  PhD Andrej Udovč  1,016 
ARIS research and infrastructure programmes (2) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Emil Erjavec  4,359 
2.  P0-0517-0481  Agricultural Economics and Policy  1/1/1999 - 4/30/2002  PhD Matija Kovačič  3,594 
Views history
Favourite