Loading...
PhD Anton Perpar

PhD Anton Perpar
no.: 21843 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 423 11 61/246
E-mail anton.perparat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
Keywords
Agricultural economics, rural development, reionla development, agricultural sociology, agricultural and environment, EU structural policy, preparing and implementation of agricultural and rural development projects
Points
31.37
A''
0
A'
0
A1/2
20
CI10
15
CImax
8
h10
2
A1
0.09
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 28, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 20  18 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1983 
Master's degree  M. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2014 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:40%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Team for Agricultural Economics  2/15/2000  Assistant  Teaching Assistant with Doctorate 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2206  Construction of a theoretical model for the formation of the price of agricultural products in food supply chains in Slovenia   2023  PhD Jernej Prišenk  4,464 
2. V4-2217  Renovation of the state owed agricultural land management system   2022 - 2023  PhD Andrej Udovč  2,393 
3. V4-2010  Assessment of value-based food chains with the aim to identify the »bottle-necks« and to elaborate the recommendations for further development in Slovenia   2020 - 2023  PhD Jernej Prišenk  2,901 
4. L4-2625  Integrated management of small water retention and soil erosion prevention measures in agricultural catchments - CeVoTak   2020 - 2023  PhD Marina Pintar  7,911 
5. V6-2029  CONFLICTS IN RURAL AREAS AS STIMULATORS OF SOLUTIONS SEARCHING AND DEVELOPMENT   2020 - 2023  PhD Irma Potočnik Slavič  2,809 
6. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia   2018 - 2020  PhD Andrej Udovč  5,611 
7. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,380 
8. V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN   2016 - 2019  PhD Marina Pintar  5,030 
9. V4-1631  Potentials and obstacles for supplementary activities development on farms in Slovenia   2016 - 2018  PhD Andrej Udovč  1,872 
10. V2-1424  Feasibility study of land operations execution in the protected and protective areas   2014 - 2015  PhD Anka Lisec  5,452 
11. V4-1148  Development orientation of farms in Slovenia   2011 - 2013  PhD Andrej Udovč  2,593 
12. V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)   2010 - 2013  PhD Janko Urbanc  5,141 
13. V4-1061  Izzivi in potrebe v prenosu znanja v kmetijsko prakso v Sloveniji (Slovene)   2011 - 2012  PhD Majda Černič Istenič  1,590 
14. V4-1053  Analiza ovir za učinkovitejše združevanje in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno trženje (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Udovč  2,395 
15. V5-1014  Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju (Slovene)   2010 - 2012  PhD Irma Potočnik Slavič  2,703 
16. V4-1057  Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora (Slovene)   2010 - 2011  PhD Anka Lisec  6,124 
17. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008  PhD Luka Juvančič  6,163 
18. V4-0761  Modeli konkurenčnega trženja kmetijskih pridelkov - sadja in zelenjave - na primeru kmetijstva majhnega obsega (Slovene)   2004 - 2005  PhD Katja Vadnal  3,559 
19. V4-0755  Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Marijan Mihael Klemenčič  1,662 
20. V4-0462  Razlike v kakovosti ekonomske, socialne in kulturne infrasrukture v različnih tipih podeželskih območij Slovenije (Slovene)   2002 - 2003  PhD Anton Perpar  657 
21. L4-4368  Ocena izvedljivosti in razvoj modelov zaposlovanja oz. oskrbovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju kot dopolnilne dejavnosti na kmet (Slovene)   2002  PhD Katja Vadnal  2,784 
22. V4-0453  Dohodkovni in premoženjski položaj slovenskih kmetij ter njegove regionalne razlike (Slovene)   2001 - 2002  PhD Andrej Udovč  1,004 
23. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   2001 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,824 
24. V4-0310  Strategija razvoja kmetijskega zadružništva (Slovene)   2001  PhD Matija Kovačič  1,330 
Views history
Favourite