Loading...
PhD Andrej Udovč

PhD Andrej Udovč
no.: 10584 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 

Code Science Field
S187  Social sciences  Agricultural economics 
Keywords
agricultural economics, natural resources economics, system analysis, operational research
Points
350.92
A''
19.58
A'
79.94
A1/2
119.94
CI10
132
CImax
22
h10
6
A1
1.08
A3
2.65
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 20  109  96  4.8 
Scopus 29  170  151  5.21 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Vesna Miličić  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 3/13/2013  29181 
2 PhD Jana Zurc  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 11/13/2009  28498 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI 1988 
Master's degree    Agriculture  SI 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  DE 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (120%, RD:30%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Team for Agricultural Economics  12/1/1988  Associate professor  Full professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2206  Construction of a theoretical model for the formation of the price of agricultural products in food supply chains in Slovenia   2022 - 2024  PhD Jernej Prišenk  4,567 
2. V4-2217  Renovation of the state owed agricultural land management system   2022 - 2024  PhD Andrej Udovč  2,465 
3. V1-2139  Research activities for identification and prevention of the Jelševniščica and Otovec catchment area pollution with special emphasis on black proteus habitat (HaČloRi)   2021 - 2024  PhD Metka Petrič  3,710 
4. L4-2625  Integrated management of small water retention and soil erosion prevention measures in agricultural catchments - CeVoTak   2020 - 2023  PhD Marina Pintar  8,063 
5. V4-2010  Assessment of value-based food chains with the aim to identify the »bottle-necks« and to elaborate the recommendations for further development in Slovenia   2020 - 2023  PhD Jernej Prišenk  2,980 
6. V6-2029  CONFLICTS IN RURAL AREAS AS STIMULATORS OF SOLUTIONS SEARCHING AND DEVELOPMENT   2020 - 2023  PhD Irma Potočnik Slavič  2,881 
7. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia   2018 - 2020  PhD Andrej Udovč  5,763 
8. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,520 
9. V4-1631  Potentials and obstacles for supplementary activities development on farms in Slovenia   2016 - 2018  PhD Andrej Udovč  1,924 
10. V2-1424  Feasibility study of land operations execution in the protected and protective areas   2014 - 2015  PhD Anka Lisec  5,552 
11. V4-1148  Development orientation of farms in Slovenia   2011 - 2013  PhD Andrej Udovč  2,682 
12. V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)   2010 - 2013  PhD Janko Urbanc  5,238 
13. V4-1131  Sustainable use of water to streanghten plant production potential in Slovenia   2011 - 2013  PhD Marina Pintar  3,445 
14. V4-1149  GUIDELINES FOR REDUCING SPONTANEOUS LAND REFORESTATION DUE TO AGRICULTURE ABANDONMENT   2011 - 2012  PhD Helena Grčman  3,812 
15. V4-1061  Izzivi in potrebe v prenosu znanja v kmetijsko prakso v Sloveniji (Slovene)   2011 - 2012  PhD Majda Černič Istenič  1,628 
16. V4-1053  Analiza ovir za učinkovitejše združevanje in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno trženje (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Udovč  2,439 
17. V5-1014  Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju (Slovene)   2010 - 2012  PhD Irma Potočnik Slavič  2,766 
18. V4-1057  Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora (Slovene)   2010 - 2011  PhD Anka Lisec  6,222 
19. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,256 
20. J4-9673  Functional food based on interaction of polyphenol antioxidants, plant proteins and trace elements   2007 - 2009  PhD Ivan Kreft  4,989 
21. V4-0360  Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah v Sloveniji (Slovene)   2008  PhD Majda Černič Istenič  1,913 
22. V4-0904  Vzpostavitev informacijskega sistema za agroživilstvo - IPAS (Slovene)   2005  PhD Martin Pavlovič  2,284 
23. V4-0737  Nove, podnebnim spremembam in zahtevam trga prilagojene tehnologije pridelovanja krompirja in primerjava njihove ekonomske učinkovitosti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Rajko Bernik  3,466 
24. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   2004 - 2005  PhD Anton Prosen  6,566 
25. V4-0761  Modeli konkurenčnega trženja kmetijskih pridelkov - sadja in zelenjave - na primeru kmetijstva majhnega obsega (Slovene)   2004  PhD Katja Vadnal  3,610 
26. V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)   2004  PhD Mojca Golobič  3,039 
27. V4-0462  Razlike v kakovosti ekonomske, socialne in kulturne infrasrukture v različnih tipih podeželskih območij Slovenije (Slovene)   2002 - 2003  PhD Anton Perpar  678 
28. L4-4368  Ocena izvedljivosti in razvoj modelov zaposlovanja oz. oskrbovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju kot dopolnilne dejavnosti na kmet (Slovene)   2002  PhD Katja Vadnal  2,821 
29. V4-0453  Dohodkovni in premoženjski položaj slovenskih kmetij ter njegove regionalne razlike (Slovene)   2001 - 2002  PhD Andrej Udovč  1,035 
30. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   2000 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,913 
31. V4-0310  Strategija razvoja kmetijskega zadružništva (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matija Kovačič  1,357 
32. L4-0614  Ekonomsko vrednotenje vplivov kmetijske proizvodnje na naravno okolje (Slovene)   1999 - 2001  PhD Andrej Udovč  3,085 
33. L4-1465  Gospodarska moč kmetij in agrarna struktura v Sloveniji (Slovene)   1999 - 2001  PhD Matija Kovačič  1,263 
34. L4-1450  Modeling of marketing and managerial support to improve the competitiveness of the fruit production   2000  PhD Katja Vadnal  3,969 
35. L4-8818  Sustainable management of agri-forestry business systems   1998 - 1999  PhD Katja Vadnal  1,657 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2018 - 2023  PhD Emil Erjavec  4,509 
2. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2014 - 2017  PhD Emil Erjavec  4,123 
3. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2009 - 2013  PhD Emil Erjavec  4,549 
4. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2004 - 2008  PhD Emil Erjavec  4,401 
5. P0-0517-0481  Agricultural Economics and Policy   2002  PhD Matija Kovačič  3,620 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. Crossborder cooperation-BLUEGRASS  Spodbujanje razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike   1/1/2017 - 12/31/2020  Andrej Udovč   
2. COST-IS1309  Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV)   6/5/2014 - 6/4/2018  Andrej Udovč   
3. ETC-OGV  Goriški vrtovi   1/1/2012 - 12/31/2014  Andrej Udovč   
4. ETC-SEA  SEA - Social Economy Agency / SEA-Agencija za socialno ekonomijo   1/1/2011 - 12/31/2014  Andrej Udovč   
5. DG-PR12318  Support for farmers cooperatives   1/1/2010 - 12/31/2012  Andrej Udovč   
Views history
Favourite