Loading...
PhD Majda Černič Istenič

PhD Majda Černič Istenič
no.: 05735 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail majda.cernic.istenicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.03.00  Social sciences  Sociology   
Keywords
Sociology of the family, sociology of the fertility behaviour, social and family policy, sociology of health care
Points
357.82
A''
20.65
A'
110.86
A1/2
110.86
CI10
136
CImax
21
h10
7
A1
1.1
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 26, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  107  88  5.18 
Scopus 24  186  150  6.25 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Andrej Kveder  Doctoral degree  11/1/1998 - 11/30/2003  19325 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Sociology, Political Sciences and Journalism 1984 
Master's degree    Sociology of Culture  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1990 
Doctor's degree  Ph. D.   Sociology  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (50%, RD:50%)  Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts  Sociomedical Institute  11/1/1998  Researcher   
Full time employment (50%, RD:48%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Team for Agricultural Economics  10/1/1999  Assistant professor  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J6-2577  CHANGES IN AGRICULTURE THROUGH THE FARMERS’ EYES AND BODIES   2020 - 2023  PhD Dušanka Knežević Hočevar  1,617 
2. V5-2028  Response of farming families to the consequences of accidents at work and occupational diseases   2020 - 2022  PhD Majda Černič Istenič  1,376 
3. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia   2018 - 2020  PhD Andrej Udovč  5,609 
4. V6-1731  Comprehensive demographic analysis with demographic projections for rural and urban areas   2018 - 2019  PhD Janez Nared  3,503 
5. V4-1631  Potentials and obstacles for supplementary activities development on farms in Slovenia   2016 - 2018  PhD Andrej Udovč  1,869 
6. V5-1425  Evaluation of the research groups in the field of agriculture, forestry, fisheries and food industry in Slovenia and in comparable countries   2014 - 2016  PhD Primož Južnič  5,075 
7. J5-4080  Community care of the elderly in Slovenia   2011 - 2014  PhD Valentina Hlebec  3,687 
8. J6-4210  Developmental strategies of contemporary family farms   2011 - 2014  PhD Bojan Baskar  1,710 
9. V4-1148  Development orientation of farms in Slovenia   2011 - 2013  PhD Andrej Udovč  2,590 
10. V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)   2010 - 2013  PhD Janko Urbanc  5,137 
11. V4-1131  Sustainable use of water to streanghten plant production potential in Slovenia   2011 - 2013  PhD Marina Pintar  3,369 
12. V5-1014  Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju (Slovene)   2011 - 2012  PhD Irma Potočnik Slavič  2,699 
13. V4-1053  Analiza ovir za učinkovitejše združevanje in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno trženje (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Udovč  2,393 
14. V4-1061  Izzivi in potrebe v prenosu znanja v kmetijsko prakso v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Majda Černič Istenič  1,589 
15. J6-2048  Medgeneracijska solidarnost v kmečkih družinah (Slovene)   2009 - 2011  PhD Dušanka Knežević Hočevar  1,141 
16. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,154 
17. V4-0360  Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah v Sloveniji (Slovene)   2006 - 2008  PhD Majda Černič Istenič  1,854 
18. J6-6364  Social Background of Low Fertility among University-Educated in Slovenia   2004 - 2007  PhD Dušanka Knežević Hočevar  1,364 
19. V5-0800  Hetero in avtoagresivnost v družini (Slovene)   2003 - 2005  PhD Majda Černič Istenič  2,671 
20. V5-0577  Rodnost in samomorilnost na Slovenskem: multidisciplinarni vidiki (Slovene)   2001 - 2004  PhD Lilijana Šprah  2,542 
21. V4-0453  Dohodkovni in premoženjski položaj slovenskih kmetij ter njegove regionalne razlike (Slovene)   2001 - 2002  PhD Andrej Udovč  1,003 
22. J3-2007  Analiza dejavnikov tveganja za mladostniske nosecnosti v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih (Slovene)   2000 - 2002  PhD Lilijana Šprah  1,333 
23. V5-0344  Krajina in prostorski razvoj Slovenije - zasnova (Slovene)   2001  PhD Ivan Marušič  3,013 
24. L5-0656  Population, family and welfare: attitudes towards and measures   1998 - 2001  PhD Nada Stropnik  864 
25. J3-8935  Reproductive behaviour of slovenians   2000    573 
26. J5-9003  Mobility, career and the quality of life   1997 - 1999  PhD Ivan Svetlik  2,530 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0439  Studies on Distress and Being Well   2023  PhD Dušanka Knežević Hočevar  1,398 
2. I0-0031  Naravna in kulturna dediščina (Slovene)   2017 - 2020  PhD Jerneja Fridl  22,454 
3. P6-0347  Kolektivni spomin in kulturna dinamika (Slovene)   2009 - 2012  PhD Oto Luthar  5,879 
4. P0-0524-0618  Rodnostno vedenje prebivalcev Slovenije (Slovene)   2001 - 2003  PhD Majda Černič Istenič  1,173 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ERASMUS+-CTPCIE  Creating Theory to Practice Centres for Innovation and Employment   1/1/2017 - 12/31/2020  Majda Černič Istenič   
2. ETC-EDORA  European Development opportunities in Rural Areas   1/1/2008 - 12/31/2011     
Views history
Favourite